Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chính phủ chi 100 triệu gr cho dân vùng bị nổ kho đạn dược tại quận Ichnia (tỉnh Chernigov)

Thứ năm, 11/10/2018 | 00:07

Ngày 10/9/2017, trong phiên họp nội các chính phủ, Thủ tướng Ukraine Groisman tuyên bố: “Cần giúp đỡ người dân khôi phục lại toàn bộ”. Chính phủ chi 100 triệu gr từ quỹ dự phòng quốc gia cho những người dân bị thiệt hại trong vụ nổ kho đạn dược thuộc quận Ichnia, tỉnh Chernogov.

Theo podrovnoti