Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các nhà bác học Singapore dự báo ngày kết thúc đại dịch corona virus tại Ukraine

Thứ ba, 28/04/2020 | 16:46
Các nhà bác học Singapore dự báo, đại dịch corona virus có thể kết thúc tại Ukraine trước ngày 8/6.

Trên đây là thông báo của nhóm các nhà bác học Singapore thuộc trường đại học tổng hợp về công nghệ, thiết kế và phòng thí nghiệm Data - Driven Development Lab.

Các nhà bác học công bố dự báo đối với 87 nước, trong đó có Ukraine. Theo đó từ ngày 19/5 dịch bệnh tại Ukraine sẽ giảm mạnh. Những dự báo này dựa trên cơ sở các dữ liệu về phát hiện các trường hợp lây nhiễm mới.

Các mô hình SIR được thành lập có tính đến các dữ liệu về những trường hợp bị nhiễm bệnh, những trường hợp khỏi bệnh trong những thời điểm thời gian nhất định, cũng như mức độ tiếp xúc tích cực giữa người với người. Các biểu đồ thường xuyên được cập nhật và bổ sung thông tin mới.

Theo strana.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN