Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các lái xe Ukraine biểu tình 1 giờ phong tỏa giao thông, chống tăng giá xăng

Thứ sáu, 12/10/2018 | 00:03
Phong trào “Avto Evro Sila” khởi xướng hoạt động phản đối này.

Ngày 11/10, các lái xe Ukraine biểu tình 1 giờ, từ 9:00-10:00, phong tỏa đường giao thông vì giá xăng tăng.
Phong tỏa đường giao thông xảy ra tại hàng loạt thành phố, trong đó có Kiev. Các lái xe dừng xe, bật đèn xe bị tai nạn, như vậy phong tỏa giao thông.
Tại Kiev, hoạt động nói trên tại phố Grusevskovo. Đại diện của chính phủ ra gặp người biểu tình và yêu cầu cung cấp lời đề nghị giảm giá xăng.

Theo lb.ua