Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ tài chính giải thích vì sao ngân quỹ quốc gia trống rỗng

Thứ sáu, 03/08/2018 | 00:33
Không thực hiện được chương trình nhận khoản tiền vay nước ngoài 56 tỷ gr theo như kế hoạch quý 1 dẫn tới đồng gr bị giảm tính thanh khoản.

Trên đây là tuyên bố của quyền Bộ trưởng tài chính Ukraine Oksana Makarova.
Ngoài ra còn các nguyên nhân khác như giảm thu nhập từ tiền bán đấu giá và hoãn phần lớn các cổ tức của Naftogas Ukraine giai đoạn nửa năm sau.


Theo podrovnoti