Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Arakhamia: Ẩu đả khiến đảng " Đầy tớ nhân dân" mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn

Thứ sáu, 07/02/2020 | 07:26
Các đại diện đảng đối lập "còn chưa hiểu điều này, khi hiểu ra - thì đã muộn".
 
Thủ lĩnh đảng "Đầy tớ nhân dân" tại Quốc hội Ukraine Arakhamia tuyên bố, ẩu đả với phe đối lập - những người cố ngăn cản việc thông qua luật về đất đai, sẽ làm cho các đồng nghiệp của ông trở nên mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn.
 
"Mỗi hành động như vậy khiến chúng tôi gần nhau hơn. Thậm chí một số đại biểu quốc hội ngoài đảng phái- những người từng chống thị trường đất đai, bây giờ nói: "mặc dù vậy, chúng tôi ủng hộ". Các đại diện đảng đối lập bằng các hành động của mình đã làm cho đội ngũ của "Đầy tớ nhân dân" mạnh hơn nhiều. Họ còn chưa hiểu điều này, còn khi nào hiểu ra - thì sẽ muộn".
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN