Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

2/3 người Ukraine cho rằng, đời sống tại Ukraine xấu đi với mỗi tổng thống mới tiếp theo

Thứ tư, 07/10/2020 | 02:14
Trên đây là thông báo của chủ tịch điều hành Trung tâm "Giám sát xã hội" Olga Balakireva và Giám đốc Trung tâm "Giám sát xã hội" Dmitri Dmitruk trong họp báo dành cho buổi giới thiệu kết quả thăm dò xã hội.

Theo lời bà, các nhà xã hội học cố gắng làm sáng tỏ nhận thức khẳng định của người Ukraine về "với mỗi tổng thống mới tiếp theo, đời sống của người Ukraine trong nước bị xấu đi".

"Đối với tôi, những kết quả đó chứng tỏ về khủng hoảng của chính quyền, khủng hoảng của vai trò của tổng thống trong xã hội. Bởi vì như mọi người nhìn thấy, hầu như 65% số người được hỏi, tức là 2/3 người dân Ukraine nhất trí với khẳng định rằng, với mỗi tổng thống mới, đời sống tại Ukraine xấu đi, chỉ có hơn 1/4 không đồng ý với ý kiến trên".

Các nhà xã hội học quan tâm đến câu hỏi, người Ukraine có nhất trí với nhận xét, không phụ thuộc ai sẽ là tổng thống, người đó sẽ đại diện quyền lợi cho thế lực chính trị của mình, với nhóm của mình, chứ không phải cho toàn dân Ukraine.
"Hầu như 60% người Ukraine đồng ý với khẳng định nói trên".
Thăm dò ý kiến xã hội được tiến hành từ 20-29/9/2020.

Theo Unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN