Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các đại biểu quốc hội cấm rút tiền gửi tiết kiệm ngân hàng trước thời hạn

Thứ sáu, 10/04/2015 | 03:16
Quốc hội Ukraine thông qua luật cấm rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn từ ngân hàng. Lần 1 bỏ phiếu thông qua  với 226 phiếu thuận.

Các đại biểu quốc hội cấm rút tiền gửi tiết kiệm ngân hàng trước thời hạn

Theo điều luật này, những khách hàng ký với ngân hàng gửi tiền tiết kiệm có thời hạn, sẽ không được  rút tiền trước kỳ hạn.

Việc hoàn trả lại tiền gửi và lãi phần trăm trước thời hạn cho người gửi chỉ trong trường hợp khi điều khoản này được ghi trong thỏa thuận.
Điều luật này chỉ có hiệu lực đối với các thỏa thuận được ký sau khi luật này có hiệu lực.
Theo podrovnosti.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN