Người Việt Odessa
Tin trong nước

Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền

Chủ nhật, 23/08/2020 | 12:43
Hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

 

Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Ngày 23/8 tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Đại biểu Việt Nam-Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý trên đất liền.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại buổi lễ.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Hai Bộ trưởng tham quan triển lãm ảnh về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
 
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I, sang phía Việt Nam.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tham quan cột mốc 1369 tại Việt Nam.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tô sơn lên cột mốc 1369 Việt Nam dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm mốc 1369 Trung Quốc và tại đây Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tô sơn lên cột mốc 1369 Trung Quốc dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Sau lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp trao đổi.
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền
Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kiểm tra cầu phao tạm và điểm sụt lún trên biên giới tại mốc 1366.
 
vov.vn