Người Việt Odessa
Tin trong nước

Thu nhập 11 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Thứ ba, 19/05/2020 | 04:03
UB Thường vụ Quốc hội quyết định tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng.

Vấn đề thuế thu nhập cá nhân được báo chí nêu trong cuộc họp báo về chương trình kỳ họp QH khai mạc ngày 20/5.

Phó tổng thư ký QH Nguyễn Trường Giang cho biết, tại cuộc họp tuần trước, UB Thường vụ QH đã xem xét và quyết định tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng theo tờ trình của Chính phủ.

Theo ông Giang, QH ủy quyền UB Thường vụ nhưng không có quyền quyết định đối tượng nào chịu thuế, mà chỉ quyết định điều chỉnh mức tăng giảm trừ gia cảnh nếu CPI biến động tăng trên 20% trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. Thực tế, từ năm 2013 đến nay CPI đã tăng 23,2%.

Thu nhập 11 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân
 Phó tổng thư ký QH Nguyễn Trường Giang

Ông Giang cho rằng, đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng của Chính phủ là phù hợp với biến động tăng của CPI.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Vì theo quy định hiện hành kỳ tính thuế tiền công, tiền lương của DN được tính theo năm, từ ngày 1/1. Vì thế DN sẽ tạm ứng trước thuế thu nhập cá nhân và khi quyết toán thuế sẽ được truy hoàn.

Cụ thể, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng một tháng, 3,6 triệu đồng với mỗi người phụ thuộc thì sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

 

Theo tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân được nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc từ 3,6 triệu/tháng lên 4,4 triệu/tháng.

Góp ý trước đó, Bộ Tư pháp, Bộ KH-ĐT, UBND tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Quảng Nam đề nghị điều chỉnh giảm trừ gia cảnh ở mức cao hơn cho phù hợp tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức thu nhập,...

Với mức thuế này, trong năm 2020, một người nuôi 2 con nhỏ có thu nhập từ 19,8 triệu trở lên mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; một người nuôi 1 con nhỏ có mức thu nhập từ 15,4 triệu động/tháng phải đóng thuế.

Những ai không có người phụ thuộc thì có mức thu nhập từ 11 triệu đồng trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập 11 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

vietnamnet.vn