Người Việt Odessa
Tin trong nước

Thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Thứ ba, 19/05/2020 | 03:54
Hà Nội sẽ thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe qua phần mềm tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc cấp đổi bằng lái xe trực tuyến nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020, trong đó có hạng mục “Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp (cấp độ 4)” thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, có số lượng đối tượng thực hiện cao và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào quý II/2020.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ nâng cấp, điều chỉnh cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm phù hợp với yêu cầu.

Các Trung tâm sát hạch cần bổ sung chức năng in giấy hẹn trả giấy phép để có mã số hồ sơ giúp người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công. Đồng thời bổ sung chức năng bàn giao giấy phép lái xe cho đơn vị bưu chính để chuyển phát cho công dân.

 vtv.vn

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN