Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổng thống Belarusia Lukasenko hứa sẽ cấp vũ khí cho từng công dân Belarusia nếu xảy ra chiến tranh

Thứ ba, 09/10/2018 | 00:01
Tổng thống Belarusia Lukasenko cho rằng, tất cả các công dân đủ tuổi trưởng thành trở lên của Belarusia cần phải biết sử dụng vũ khí và hứa, nếu xảy ra chiến tranh ông sẽ cấp vũ khí cho mỗi công dân đủ tuổi: Trừ trẻ em, 7 triệu công dân Belarusia, kể cả phụ nữ và người già, 7 triệu người nhận vũ khí - để bảo vệ đất nước.

Cũng cần lưu ý, tại Belarusia hiện đang thực thi các hạn chế rất cứng rắn về sở hữu vũ khí đối với dân thường. Theo dữ liệu của Viện quan hệ quốc tế Jenevo, trong nước có 6,1 đơn vị vũ khí/100 người, ít hơn 2 lần so với ở Nga, ít hơn 3 lần so với ở Đức và ít hơn gấp 20 lần so với ở Mỹ.

Theo lb.ua