Người Việt Odessa
Tin thế giới

Tổ chức y tế Thế giới (WHO) tiếp tục tuyên bố tình hình đặc biệt toàn cầu gây ra bởi corona virus.

Chủ nhật, 03/05/2020 | 03:11
WHO kêu gọi các nước trên thế giới tiếp tục giúp đỡ các quốc gia yếu với dịch bệnh.

WHO tiếp tục hành động tình hình đặc biệt toàn cầu gây ra bởi corona virus. Quyết định được thông qua theo tổng kết phiên họp của Uỷ ban WHO về tình trạng khẩn cấp.

"Đại dịch Covid-19 vẫn là tình trạng đặc biệt đối với sức khoẻ toàn cộng đồng" - tuyên bố của Giám đốc WHO Gebreius.
Theo lời ông, kết luận đại dịch, vẫn như trước đây - là tình hình đặc biệt toàn cầu, được đưa ra trong phiên họp của Uỷ ban về tình trạng khẩn cấp của WHO gồm 18 chuyên gia và 13 cố vấn. Quyết định được thông qua với 100% phiếu thuận.
Phiên họp tiếp theo của uỷ ban này sẽ sau 90 ngày nữa.
WHO kêu gọi các nước trên thế giới tiếp tục giúp đỡ các quốc gia yếu đối với đại dịch.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN