Người Việt Odessa
Tin thế giới

Phương Tây đề nghị Assad hợp tác với Tổ chức về cấm sử dụng vũ khí hoá học

Thứ hai, 16/04/2018 | 00:17
Mỹ, Anh, Pháp lập dự thảo nghị quyết Hội đồng bảo an cùng lời kêu gọi Tổng thống Syria Assad hợp tác với Tổ chức về cấm sử dụng vũ khí hoá học.

Tài liệu dự thảo của Pháp xem xét thành lập “cơ chế độc lập” về điều tra khả năng sử dụng vũ khí hoá học tại Dume ngày 7/4.
Trong dự thảo nghị quyết kêu gọi chính phủ Syria bắt đầu đàm phán “vô điều kiện“ và “xây dựng” với quân nổi dậy.
Trong tài liệu cũng nêu, cần thiết không cản trở khả năng tiếp cận giúp đỡ nhân đạo.
Dự thảo sẽ được Hội đồng bảo an xem xét vào ngày 15/4. Thời hạn bỏ phiếu không được nêu.

Theo podrovnoti.