Người Việt Odessa
Tin thế giới

Mỹ từ chối tham gia vào thỏa thuận với Liên hợp quốc về vấn đề người nhập cư

Thứ hai, 04/12/2017 | 04:00
Tuyên bố chung New-York chứa nhiều nội dung không trùng với chính sách của Mỹ trong lĩnh vực về người nhập cư.

Chính quyền Mỹ thông qua quyết định ra khỏi công bố chung New-York về những người nhập cư và tị nạn.
“Trong tuyên bố chung New-York có nhiều quy định không phù hợp với chính sách của Mỹ trong lĩnh vực người nhập cư và người tị nạn theo nguyên tắc của Phủ tống Mỹ Trump. Do vậy Tổng thống Trump quyết định chấm dứt sự tham gia vào quá trình thông qua thỏa thuận (thỏa thuận nhằm đạt sự thống nhất quốc tế trong Liên hợp quốc năm 2018)” - thông báo của đại diện thường trực phía Mỹ tại Liên hợp quốc.
Theo tuyên bố, Washington “tự quyết định tốt nhất là kiểm tra biên giới của mình, cho phép những ai có thể nhập cảnh vào đất nước“. Phía Mỹ nhấn mạnh, cách tiếp cận được nêu trong tuyên bố New-York đi ngược lại với lợi ích của Mỹ.
Cần nhắc lại là, tuyên bố New-York được cả 193 nước thành viên Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2016.Tài liệu kêu gọi bảo vệ quyền của những người tị nạn, giúp đỡ họ có chỗ ở tại những nơi mới, bảo đảm có việc làm và được học hành.


Theo segodnia