Người Việt Odessa
Tin thế giới

Mỹ chính thức rời tổ chức UNESCO

Thứ ba, 01/01/2019 | 02:25
Quyết định của phủ Tổng thống Mỹ rời tổ chức văn hoá thế giới UNESCO thuộc Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực.

Đại diện Mỹ chấm dứt hợp tác với UNESCO theo hàng loạt câu hỏi, trong đó là câu hỏi về các di sản văn hoá thế giới, tự do báo chí, khoa học và giáo dục.

Cũng cần lưu ý rằng, đây là lần thứ hai Mỹ rời tổ chức này. Lần đầu tiên Mỹ công bố ra khỏi UNESCO vào năm 1984. Sau 19 năm, Mỹ trở lại tổ chức.

Theo segodnia