Người Việt Odessa
Tin thế giới

Moldova: Các lái xe say rượu bị trừng phạt bằng việc lao động trong các nhà xác

Thứ bảy, 13/04/2019 | 00:01
Chính quyền địa phương thành phố Nisporen, Moldova thông qua quyết định trừng phạt các lái xe khi bị phát hiện say rượu trong thời gian lái xe.

Thỏa thuận này được ký giữa bệnh viện quận và Cục quản chế. Những lái xe vi phạm sẽ được gửi tới làm việc tại nhà xác, sẽ phải làm các công việc dọn dẹp, chuyên chở xác và có thể chứng kiến hậu quả của say rượu sẽ dẫn đến điều gì. Lao động tại nhà xác, họ sẽ không được trả tiền.

Trước đây, Chính phủ Moldova đã xem xét hình thức trừng phạt này, nhưng một số nhà chính trị thừa nhận, đây là biện pháp không nhân đạo. Nhưng việc thử nghiệm tiến hành cho thấy, lao động bắt buộc trong nhà xác đem lại kết quả rất tích cực.

Cần nhắc lại là, từ 14/12/2018 tại Moldova, các lái xe bị bắt trong lúc say rượu, bị thu bằng lái. Hơn nữa, nếu nồng độ cồn khi thử bằng ống thổi, nếu vượt quá 0,3 promil - bằng lái xe sẽ bị tịch thu vĩnh viễn.

Theo podrovnoti