Người Việt Odessa
Tin thế giới

Không có miễn dịch cộng đồng đối với corona virus tại Tây Ban Nha và Pháp

Thứ sáu, 15/05/2020 | 02:11
Các nghiên cứu cho thấy, tại Pháp số người bị nhiễm Covid-19 chiếm tỷ lệ 4,4% dân số. Còn tại Tây Ban Nha - gần 5%.

Nhưng để nhận miễn dịch cộng đồng, tối thiểu phải 65% dân số nhiễm và trải qua bệnh.
Tại Tây ban nha và Pháp, số lượng người bị bệnh Covid-19 cao hơn nhiều so với con số thống kê chính thức, nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Trên đây là dữ liệu kết quả nghiên cứu toàn quốc - thông báo của hãng Reuter.
Tại Tây ban nha, trong nghiên cứu do Viện sức khoẻ Karlos III và Viện thống kê quốc gia tiến hành, có 60 ngàn người tham gia. Kháng thể được tìm thấy ở 5% những người thử test.
Điều này có nghĩa là, nhìn chung tại Tây ban nha có thể có 2,3 triệu người đã trải qua nhiễm corona virus, trong khi số liệu thông báo chính thức chỉ có 271 ngàn trường hợp.

Tại Pháp, nghiên cứu của Viện Paster công bố trên tạp chí Science cho thấy 4,4% dân số Pháp đã trải qua bệnh corona virus. Trên địa bàn cả nước Pháp điều này có nghĩa là có khoảng 2,8 triệu người bị nhiễm Covid-19, trong khi thống kê chính thức chỉ có 178 ngàn người.
Các nhà bác học nêu rõ, trong cả hai trường hợp, tại Pháp và Tây ban nha, đều chưa có miễn dịch cộng đồng. Bởi vì để nhận miễn dịch cộng đồng - phải có 65% dân số trải qua nhiễm bệnh.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN