Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức: Trung tâm đầu tiên trục xuất người tị nạn sẽ bắt đầu làm việc

Thứ sáu, 30/03/2018 | 00:01
Trên đây là nội dung tuyên bố của Bộ nội vụ Đức.

Bộ trưởng nội vụ Đức Zeegofer tuyên bố, mùa thu năm 2018 trung tâm đầu tiên tại Đức về trục xuất người tị nạn - những người bị từ chối tị nạn.
Theo ông, hiện nay tại Đức có 400 trung tâm trung chuyển, nhưng điều này “rõ ràng là không đủ“.
Trung tâm mới sắp mở có khả năng chứa 16 ngàn người.

Theo lb.ua