Người Việt Odessa
Tin thế giới

Cuba từ chối chủ nghĩa Cộng sản: Quần đảo Tự do thông qua Hiến pháp mới

Thứ tư, 27/02/2019 | 01:27
Cu bacông bố chính thức kết quả trưng cầu ý dân về hiến pháp mới của nhà nước.

Theo như thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia Cuba, có 2/3 dân số trong nước (73,3%) ủng hộ hiến pháp mới, hay 6,81 triệu người dân Cuba.
Ngoài ra số người tham gia bỏ phiếu cũng rất cao 84,4%. Để thông qua hiến pháp mới chỉ cần nhận được 50%+1 trong tổng số cử tri.

Bây giờ luật mới của Cuba công nhận một phần sở hữu tư nhân, cho phép đầu tư nước ngoài và hai quốc tịch. Ngoài ra Cuba sẽ áp dụng chức vụ thủ tướng và tổng thống. Thời hạn của tổng thống không quá 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm.
Cần nhắc lại là, bắt đầu từ năm ngoái, các đại biểu quốc hội Cuba đã bắt đầu xem xét đường lối nhà nước tự do theo hiến pháp mới.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN