Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các đại sứ của các nước Latvi, Litva, Estonia yêu cầu không gọi đất nước của họ là những nước hậu Liên xô.

Chủ nhật, 10/09/2017 | 04:10
Đại sứ của các nước Litva, Latvi, Estonia tại Paris gửi thư cho toà soạn Pháp Le Monde với yêu cầu, những lần sau không nêu trong các tài liệu của báo, đất nước của họ là những nước hậu Liên Xô.

Những đại diện của 3 nước nói trên trong thư của mình nêu rõ "đất nước của họ năm 1940 không tự nguyện tham gia vào thành phần của Liên xô, nhưng bị ép vào vì bị xâm lược quân sự". Cũng chính vì vậy nhiều nước trên thế giới không công nhận các nước Bantic bị xâm lược.

Các nhà ngoại giao nhấn mạnh, sau khi Liên xô tan rã, tại khu vực này không có quốc gia mới nào được thành lập, chỉ có 3 nước khôi phục lại độc lập của mình.

Theo lb.ua