Người Việt Odessa
Tin thế giới

Ba nước ra khỏi hiệp ước Liên hợp quốc về người nhập cư

Thứ năm, 01/11/2018 | 00:28
Áo liên kết với Mỹ và Hungari không ký hiệp ước thế giới về người nhập cư, bởi vì có một số mục của hiệp ước mâu thuẫn với lời hứa trước bầu cử của lãnh đạo đất nước với các cử tri.

Theo lời của Thủ tướng Áo Kurs, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Áo, “chính phủ của ông quyết định không ký hiệp ước này”. Ông tuyên bố:
“Áo dự định và trước hết hoạch định ra các điều luật của riêng mình trong tất cả các câu hỏi liên quan đến người nhập cư”.
Hiệp ước thế giới về người nhập cư cần phải được ký kết tại Hội thảo Liên hợp quốc tại Maroko vào tháng 12/2018. Trong hiệp ước có 20 chỉ dẫn liên quan tới các nước cùng với tiếp nhận người nhập cư.
Trước đó, Mỹ, Hungari tuyên bố tù chối ký hiệp ước.

Theo segodnia