Người Việt Odessa
Tin Tức

Ủy ban chuyên trách của Quốc hội lại đề nghị Chính phủ sa thải quyền Bộ trưởng y tế Suprun

Thứ tư, 03/10/2018 | 00:07
Ủy ban Quốc hội về y tế ủng hộ nghị định yêu cầu Chính phủ Ukraine sa thải Bộ trưởng y tế Suprun và Thứ trưởng Bộ y tế Linchevskovo.

Chủ tịch Ủy ban quốc hội phụ trách các câu hỏi về y tế Bogomoles và các đại biểu của ủy ban này nghi ngờ tình trạng pháp lý lãnh đạo Bộ y tế, không tương ứng với chức vụ.
Quyết định được thông qua với 100% phiếu thuận.

Theo lb.ua