Người Việt Odessa
Tin Tức

Thị trưởng thành phố Mariupol cầu xin cứu trợ thành phố và mở hành lang nhân đạo

Thứ sáu, 04/03/2022 | 10:57
Thành phố Mariupol không điện, nước và sưởi ấm. Trong các bệnh viện, 300 người bị thương, nhưng bệnh viện vẫn bị bắn phá- thông báo của Thị trưởng Mariupol Vadim Boichenko.

"Chúng tôi trong tình trạng nguy kịch ở các cấp: Lực lượng vũ trang Ukraine cần sự giúp đỡ. Pháo đài Mariupol hôm nay vẫn cắm cờ Ukraine. Nhưng chúng tôi cần giúp đỡ quân sự, hành lang nhân đạo và ngưng bắn để sơ tán dân thường. Tôi khẩn cầu, tôi cầu xin sự giúp đỡ cho Mariupol".

Thị trưởng cho biết, thành phố Mariupol đã 5 ngày liên tục bị bắn phá dữ dội khu dân cư và hạ tầng cơ sở.

Theo lời ông, trong thành phố không có điện, không có sưởi, nước, thuốc men, thực phẩm đã hết. Các bác sĩ đến bệnh viện cùng với gia đình, nhưng bệnh viện vẫn bị pháo kích.

Theo lb.ua