Người Việt Odessa
Tin Tức

Sở thuế tỉnh Kharkov chính thức nhắc nhở người nước ngoài hoạt động kinh doanh tuân thủ luật thuế Ukraina

Thứ ba, 25/09/2018 | 13:31
Trong thời gian gần đây, cơ quan thuế Kharkov đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra tại Trung tâm thương mại Barabasova, phát hiện nhiều vi phạm từ phía người kinh doanh là công dân nước ngoài.

Ngày 25/9/2018, cổng thông tin của Sở thuế tỉnh Kharkov đã đăng tải thông báo của Sở, gửi những người nước ngoài hoạt động kinh doanh tại địa phương. Thông báo này được coi như một lời cảnh báo chính thức của cơ quan thuế đối với cộng đồng người nước ngoài ở Kharkov, sau hàng loạt vi phạm bị phát hiện trong đợt kiểm tra tại Trung tâm thương mại Barabasova thời gian vừa qua.

Trong thông báo nói trên, Sở thuế tỉnh Kharkov nhắc nhở tất cả các công dân nước ngoài có nguyện vọng tham gia hoạt động kinh doanh, phải đăng ký kinh doanh chính thức, theo đúng quy định của luật pháp Ukraina.

Cá nhân đăng ký kinh doanh được quyền lựa chọn chế độ thuế phù hợp với đặc điểm loại hình kinh doanh của mình và có trách nhiệm đóng các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có khoản đóng góp bảo hiểm xã hội thống nhất (единый социальный взнос - viết tắt là ЕСВ).

Bảo hiểm xã hội thống nhất (bao gồm 4 loại bảo hiểm: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm các trường hợp rủi ro) được ấn định ở mức tương đương 22% thu nhập từ hoạt động kinh doanh của chủ thể kinh doanh và 22% từ lương của nhân viên của chủ thể đó. Quy định này áp dụng cho tất cả các trường hợp tham gia hoạt động kinh doanh, không phân biệt loại hình, địa điểm… kinh doanh.

Cơ quan thuế cũng nhắc nhở rằng, trường hợp chủ kinh doanh không đăng ký chính thức nhân viên làm việc cho mình sẽ phải chịu mức phạt theo quy định của pháp luật, tương đương 30 lần lương lao động tối thiểu, tức 111.690 grivna. Mức phạt vi phạm quy định về lương lao động tối thiểu (tức không trả lương thấp hơn mức tối thiểu được nhà nước quy định - hiện nay là 3.723 grivna/tháng) tương đương 10 lần lương lao động tối thiểu - tức 37.230 grivna.

Trường hợp cản trở người thi hành công vụ trong quá trình kiểm tra vi phạm, mức phạt được quy định là tương đương 100 lần lương lao động tối thiểu - tức 372.300 grivna.

Theo TTQH