Người Việt Odessa
Tin Tức

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB Sorsa (Phóng sự ảnh)

Chủ nhật, 10/12/2017 | 21:37
Vào lúc 16h30' ngày 10/12/2017, tại Hội trường làng Stariskogo đã diễn ra buổi lễ kết nạp đảng viên mới của của CB Sorsa. Đến dự với buổi lễ có các đ/c trong ĐU BP Odessa, CB Sorsa và các bạn đoàn viên thanh niên.

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB Sorsa
Lễ chào cờ trang nghiêm tại buổi lễ

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB Sorsa
Đ/c Nguyễn Sỹ Quân - BT CB Sorsa thông qua chương trình buổi lễ kết nạp

Lễ kết nạp ĐV Nguyễn Tấn Thành:

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB Sorsa
Đ/c Nguyễn Tấn Thành đọc đơn xin vào Đảng

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB SorsaĐ/c Hoàng Bá Năm - ĐUV ĐU BP Odessa đọc giấy giới thiệu vào Đảng cho đ/c Nguyễn Tấn Thành

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB SorsaLễ kết nạp đảng viên mới của CB SorsaLễ kết nạp đảng viên mới của CB Sorsa
Đ/c Nguyễn Như Mạnh - ĐUV, CT Hội NVN tỉnh Odessa đọc và trao quyết định kết nạp cho đ/c Nguyễn Tấn Thành

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB Sorsa
Đ/c Nguyễn Tấn Thành đọc lời thề sau khi nhận quyết định

Lễ kết nạp đảng viên mới của CB SorsaLễ kết nạp đảng viên mới của CB SorsaĐ/c Nguyễn Như Mạnh - giao nhiệm vụ và chúc mừng ĐV mới Nguyễn Tấn Thành

Lễ kết nạp ĐV Nguyễn Phú Quyết

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
Đ/c Nguyễn Phú Quyết đọc đơn xin vào Đảng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
Đ/c Vũ Anh Dũng - ĐV CB Sorsa đọc giấy giới thiệu vào Đảng cho đ/c Nguyễn Phú Quyết

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Đ/c Nguyễn Văn Sinh - ĐUV ĐU BP Odessa đọc và trao quyết định kết nạp cho đ/c Nguyễn Phú Quyết

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhàĐ/c Nguyễn Phú Quyết đọc lời thề sau khi nhận quyết định

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngĐ/c Nguyễn Văn Sinh chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ĐV mới Nguyễn Phú Quyết

Lễ kết nạp ĐV Ngô Quang Đức:

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngĐ/c Ngô Quang Đức đọc đơn xin vào Đảng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và bộ vétĐ/c Vũ Thị An Bình - ĐV CB Sorsa UV BCH Hội NVN tỉnh Odessa đọc giấy giới thiệu vào Đảng cho đ/c Ngô Quang ĐứcTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và bộ vétĐ/c Nguyễn Hải Anh - ĐUV, Phó BT ĐU BP Odessa đọc và trao quyết định kết nạp cho đ/c Ngô Quang Đức

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhàĐ/c Ngô Quang Đức đọc lời thề sau khi nhận quyết định kết nạp

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngĐ/c Nguyễn Hải Anh chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ĐV mới Ngô Quang Đức

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và bộ vét
Đ/c Trương Văn Hùng - BT ĐU BP Odessa chúc mừng và có lời căn dặn với 3 ĐV mới

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứngBuổi lễ thành công tốt đẹp, đ/c Nguyễn Sỹ Quân tiến hành nghi lễ bế mạc

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và bộ vétTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và bộ vétTrong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng và bộ vétTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và bộ vét
Các ĐV mới chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu tham dự buổi lễ

Cuối buổi lễ là cuộc họp thường kỳ của CB Sorsa nhằm đánh giá tổng kết hoạt động trong năm 2017 đồng thời tiến hành kiểm điểm, bình xét công tác hoạt động của các ĐV trong CB.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

P/v Người Việt Odessa