Người Việt Odessa
Tin Tức

Đảng uỷ nước tại Ucraina triển khai quán triệt Nghị quyết TW7 khoá XII

Thứ hai, 13/08/2018 | 00:46
Ngày 10/8, tại văn phòng Hội đã diễn ra Hội nghị triển khai và quán triệt Nghị quyết TW7 khoá XII do Đảng uỷ nước tại Ucraina tổ chức.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Kiều Hà Liên – ĐUV Đảng ủy nước, đại biện Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina, đồng chí Nguyễn Hoà Khánh - Chi uỷ viên, Chi bộ cơ quan đại diện, Bí thư thứ III Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina, các đồng chí trong BCH ĐU BP Odessa, chi hội trưởng các khu vực, đại diện Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên và các đảng viên trong ĐU BP Odessa.


Đ/c Kiều Hà Liên quán triệt nghị quyết TW7 khóa XII

Tại Hội nghị, các đảng viên trong ĐU BP Odessa được lắng nghe đ/c Kiều Hà Liên giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được đ/c Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCT, BBT kí vào các ngày 19-21-23/5/2018 gồm:

1) Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

2) Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”

3) Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Sinh Nguyen, Ánh Tuyết, Người Việt Odessa và An Nguyen Buu, mọi người đang ngồi và trong nhà

Cũng tại Hội nghị, đ/c Kiều Hà Liên đã nêu quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước, ĐSQ Việt Nam đối với kiều bào ở nước ngoài đặc biệt cụ thể là cộng đồng Người Việt tại Odessa cần tuyệt đối tôn trọng đường lối phát triển, pháp luật, quy định của nước sở tại, ngoài ra bà con cần chuyển đổi dần hình thức kinh doanh cho phù hợp với tình hình hội nhập hiện nay.

Trước đó, tại văn phòng Hội đã diễn ra cuộc họp BCH ĐU mở rộng trong đó đ/c Kiều Hà Liên thay mặt ĐSQ Việt Nam tại Ucraina đã nghe báo cáo chi tiết về những hoạt động Hội, tình hình cộng đồng trong thời gian qua và những kiến nghị về một số vấn đề quan trọng trong thời gian tới. 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và văn bản
Cuộc họp BCH ĐU mở rộng trước khi diễn ra Hội nghị.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Bế mạc Hội nghị, BCH ĐU BP Odessa chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ ĐSQ

P/v Người Việt Odessa