Người Việt Odessa
Tin Tức

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Thứ bảy, 01/06/2013 | 10:14
Với sức gió giật 35m/s trận bão đêm 31/5/2013 đã gây nhiều thiệt hại cho thành phố Odessa. Dưới đây là một sô hình ảnh sau trận bão

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Đường phố tan hoang sau cơn bão lớn

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Rất nhiều cây lớn bị bật gốc

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Dọn dẹp đường phố sau bão

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Người đàn ông xấu số trong cơn bão.

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Những tấm lợp bay ngổn ngang

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Hình ảnh Odessa sau trận bão tàn phá đêm 31/5/2012

Rất nhiều ô tô bị hư hỏng do cây đè

Ảnh: Facebook