Người Việt Odessa
Tin Tức

Phân công nhiệm vụ của BCH Hội và Ban thanh tra nhiệm kì mới.

Thứ hai, 22/05/2017 | 07:02
Để chuẩn bị nhân sự BCH mới và nhằm phát huy quyền dân chủ ở cơ sở, theo hình thức bầu cử mới, từ ngày 16.12.2016 đến 30.04.2017, các chi hội cơ sở và hội đoàn trực thuộc Hội đã tổ chức Đại hội bầu đại diện vào BCH Hội người VN và Ban thanh tra tỉnh Odessa khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2020.

Sau khi Đại hội toàn thể nhất trí thông qua, BCH Hội và Ban thanh khóa mới ra mắt và đã phân công nhiệm vụ tại Đại hội. 

Phân công nhiệm vụ của BCH Hội và Ban thanh tra nhiệm kì mới.


1. Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội
2. Ông Lê Văn Tự - Phó chủ tịch thường trực, Chi hội trưởng Lvov
3. Ông Trương Văn Hùng - Phó chủ tịch phụ trách công tác đoàn thể
4. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại, chủ tịch Hội doanh nhân.
5. Ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch phụ trách công tác nội bộ, chủ tịch Hội CCB 
6. Bà Vũ Thị An Bình - Uỷ viên BCH, chủ tịch Hội phụ nữ
7. Bà Huỳnh Thị Lan Anh - Uỷ viên BCH, phó chủ tịch thứ nhất Hội phụ nữ 
8. Ông Nguyễn Văn Kim - Uỷ viên BCH, phó chủ tịch Hội doanh nhân
9. Ông Vũ Ngọc Huy - Uỷ viên BCH, Bí thư Đoàn cơ sở Odessa
10. Ông Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên BCH, Trưởng Ban quản lý chợ
11. Ông Phùng Đăng Dương - Uỷ viên BCH, Trưởng Ban từ thiện cộng đồng
12. Ông Nguyễn Văn Sinh - Uỷ viên BCH, Chi hội trưởng Làng Sen
13. Ông Đỗ Xuân Văn - Uỷ viên BCH, công tác Làng Sen, Tổ trưởng phiên dịch
14. Ông Đặng Đình Ngà - Uỷ viên BCH, công tác báo chí
15. Ông Nguyễn Tấn Thành - Uỷ viên BCH, Chi hội trưởng Sorsa
16. Ông Tạ Đình Đại - Uỷ viên BCH, Chi hội trưởng Sem-samurai
17. Ông Trần Văn Trường - Uỷ viên BCH, Chi hội trưởng Kva 
Ban thanh tra gồm:
1. Ông Đặng Xuân Tiếu - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Luyện - Phó ban
3. Ông Phạm Đức Long - Uỷ viên
Ban hòa giải: 
1. Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban
2. Ông Phùng Đăng Dương - Phó ban
3. Lê Văn Tự - Uỷ viên
4. Đỗ Xuân Văn - Uỷ viên
5. Đặng Xuân Tiếu - Uỷ viên
6. Bà Vũ Thị An Bình - Uỷ viên
7. Các ông chi hội trưởng - Uỷ viên
Ban thể thao:
1. Ông Lê Văn Tự - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Xuân Văn - Phó ban
3. Ông Nguyễn Tấn Thành - Uỷ viên
Ban thanh thiếu niên và khen thưởng:
1. Bà Huỳnh Thị Lan Anh - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị An Bình - Phó ban
3. Ông Vũ Ngọc Huy - Uỷ viên
Ban báo chí:
1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban
2. Ông Vũ Ngọc Huy - Phó ban
3. Ông Đặng Đình Ngà - Uỷ viên
Tổ phiên dịch:
1. Đỗ Xuân Văn - Tổ trưởng
2. Đỗ Như Điền - Tổ phó
3. Vũ Ngọc Huy - Phiên dịch
4. Đinh Thị Xuân Như - Phiên dịch
5. Bùi Thanh Tâm - Phiên dịch
6. Đoàn Văn Trà - Phiên dịch
Thủ quỹ Hội: ông Nguyễn Văn Sinh

BCH Hội người VN tỉnh Odessa

 


STUDIO CƯỚI VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và ngoài trời

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN