Người Việt Odessa
Tin Tức

BCH Hội họp phiên đầu tiên phân công nhiệm vụ

Thứ bảy, 11/05/2013 | 11:01
Hồi 10 giờ 00 ngày 11 tháng 5 năm 2013 tại văn phòng Hội, Ban chấp hành và Ban thanh tra Hội đã họp phiên đầu tiên phân công công tác. Tham dự cuộc họp có Đại Sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt và đoàn cán bộ Đại sứ quán.

BCH Hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội và 2 phó chủ tịch. Kết quả như sau:

- Bầu chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Như Mạnh 11/11 phiếu.

- Bầu Phó chủ tịch Hội phụ trách đối ngoại: Ông Nguyễn Hải Anh 10/11 phiếu.

- Bầu phó chủ tịch Hội phụ trách đối nội: Ông Nguyễn Văn Đức 10/11 phiếu.

Sau đó BCH Hội đã nhất trí phân công công tác như sau:

I. Phân công công tác BCH Hội

STT

Họ Tên

Chức vụ

Phụ trách công tác

1

Nguyễn Như Mạnh

Chủ tịch Hội

Phụ trách chung

2

Nguyễn Hải Anh

Phó chủ tịch Hội

Công tác đối ngoại

3

Nguyễn Văn Đức

Phó chủ tịch Hội

Công tác đối nội

4

Đỗ Xuân Văn

Uỷ viên

Công tác chợ, hỗ trợ công tác thể thao

5

Vũ Thị An Bình

Uỷ viên

Công tác phụ nữ

6

Phùng Đăng Dương

ủy viên

Chi hội trưởng Làng hoa sữa

7

Huỳnh Thị Lan Anh

Uỷ viên

Công tác thanh thiếu niên

8

Nguyễn Văn Kim

Uỷ viên

Công tác doanh nghiệp và kinh tế

9

Nguyễn Văn Sinh

Ủy viên

Chi hội trưởng Làng sen, thủ quĩ Hội

10

Vũ Ngọc Huy

Uỷ viên

Công tác văn phòng và thanh niên

11

Lê Văn Tự

Uỷ viên

Chi hội trưởng Lvov và công tác thể thao

II. Phân công Ban thanh tra Hội

STT

Họ Tên

Chức vụ

1

Đặng Xuân Tiếu

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Luyện

Phó ban

3

Phạm Hạnh Phúc

Uỷ viên

III. Các ban của Hội:

- Ban thường vụ: Nguyễn Như Mạnh, Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Văn Đức

- Ban hoà giải: Nguyễn Văn Đức - trưởng ban, Đặng Xuân Tiếu, Đỗ Xuân Văn, Huỳnh Thị Lan Anh, Phùng Đăng Dương.

- Ban đối ngoại: Nguyễn Hải Anh, Huỳnh Thị Lan Anh

- Ban đối nội: Nguyễn Văn Đức, Phùng Đăng Dương

- Ban công tác từ thiện: Phùng Đăng Dương – trưởng ban, Vũ Thị An Bình, Nguyễn Văn Kim, Vũ Ngọc Huy

- Tổ phiên dịch của Hội: Đỗ Xuân Văn – tổ trưởng, Vũ Thị An Bình, Huỳnh Thị Lan Anh, Nguyễn Huy Cường và Vũ Ngọc Huy.

IV. Các chi hội:

- Chi hội Làng sen: Nguyễn Văn Sinh - chi hội trưởng, Nguyễn Hoàng Hà - chi hội phó

- Chi hội Làng hoa sữa: Phùng Đăng Dương - chi hội trưởng, Lê Thanh Hoài - chi hội phó, Trần Sách Hưng: - chi hội phó

- Chi hội kva 2: Phạm Hạnh Phúc - chi hội trưởng

- Chi hội Lvov: Lê Văn Tự - chi hội trưởng, Phạm Ngọc Êm – chi hội phó

- Chi hội kva 1: Nguyễn Văn Đức tạm phụ trách.

 

BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN