Người Việt Odessa
Tin Tức

Kết quả phiếu bầu Đại hội toàn thể Hội người Việt tỉnh Odessa khóa VII

Thứ sáu, 10/05/2013 | 10:11
Đại hội toàn thể Hội người Việt tỉnh Odessa khóa VII đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin cập nhật kết quả phiếu bầu để bà con tiện theo dõi.

I. Kết quả phiếu bầu vào BCH Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa khóa VII

Tổng số phiếu phát ra: 733

Tổng số phiếu thu về: 733

Tổng số phiếu hợp lệ: 719

Tổng số phiếu không hợp lệ: 14

Nguyễn Như Mạnh

586

Đỗ Xuân Văn

534

Vũ Thị An Bình

531

Nguyễn Văn Đức

514

Phùng Đăng Dương

514

Nguyễn Hải Anh

487

Huỳnh Thị Lan Anh

440

Nguyễn Văn Kim

386

Nguyễn Văn Sinh

335

Vũ Ngọc Huy

324

Lê Văn Tự

302

Bùi Xuân Đông

292

Trương Văn Hùng

205

Nguyễn Văn Dần

170

Nguyễn Văn Vóc

129


II. Kết quả phiếu bầu vào Ban Thanh tra Hội Người Việt Nam Khóa VII

Tổng số phiếu phát ra: 733

Tổng số phiếu thu về: 733

Tổng số phiếu hợp lệ: 618

Tổng số phiếu không hợp lệ: 115


Đặng Xuân Tiếu

408

Phạm Hạnh Phúc

376

Nguyễn Văn Luyện

375

Nguyễn Hoàng Hà

248

Nguyễn Thị Đình

260

BCH Hội Người Việt tỉnh Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN