Người Việt Odessa
Tin Tức

Quy chế bầu cử BCH Hội

Thứ tư, 08/05/2013 | 01:06
Trong quá trình làm công tác chuẩn bị Đại hội, BCH Hội và Đảng uỷ căn cứ vào đặc thù của cộng đồng người Việt tại Odessa, rút kinh nghiệm qua Đại hội Làng sen và nhằm tạo uy tín cho những người trúng cử làm việc, lúc đầu đã thống nhất dự định qui chế bầu cử như sau: Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đủ 11 người.

Nhưng nay được sự hướng dẫn và chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, Đại hội nên tiến hành bầu cử theo qui chế mới cụ thể như sau:

       I. Phiếu hợp lệ: là phiếu bầu từ 1 đến11 người. Sẽ lấy 11 người trúng cử tính số phiếu từ cao xuống thấp.

       II. Phiếu không hợp lệ:

-Là phiếu không bầu ai (gạch tất cả)

-Là phiếu bầu trên 11 người (bầu 12, 13, 14, 15 người)

-Là phiếu bầu những người không có tên trong danh sách

       Ví dụ: Danh sách bầu cử có 15 người:

1.Phiếu hợp lệ:

-Bạn tín nhiệm 11 người thì bạn phải gạch 4 người còn lại

-Bạn tín nhiệm 10 người thì bạn phải gạch 5 người còn lại

-Bạn tín nhiệm 1 người thì bạn phải gạch 14 người còn lại

2.Phiếu không hợp lệ:

-Bạn gạch cả 15 người

-Bạn gạch một, hai hoặc ba người

-Bạn ghi thêm vào phiếu bầu người không có tên trong danh sách bầu cử

Do tình hình cộng đồng hiện nay có nhiều phức tạp, BCH Hội khoá mới phải gánh vác rất nhiều công việc khó khăn và nặng nề nên đòi hỏi cán bộ Hội phải có uy tín trong cộng đồng. Vì thế, BCH Hội kêu gọi bà con đi tham dự Đại hội đầy đủ và bỏ phiếu bầu với tinh thần trách nhiệm và xây dựng nhằm động viên và khuyến khích cán bộ BCH mới làm việc.

BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN