Người Việt Odessa
Tin Tức

Công tác chuẩn bị cho Đại hội toàn thể Hội người Việt Nam tỉnh Odessa lần thứ VII

Thứ sáu, 26/04/2013 | 10:59
Vào hồi 16h00 ngày 26/4/2013, tại Văn phòng Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành cuộc họp mở rộng đến các Chi hội trưởng.
Tại cuộc họp đã bàn bạc và thống nhất một số vấn đề chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ VII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, cụ thể như sau:

1. Đại biểu (cử tri): là những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Odessa.

Ngoài ra những trường hợp sau vẫn đủ tư cách đại biểu (cử tri):

- Những người từng sinh sống, học tập, làm việc hợp pháp tại Odessa hiện nay đang gặp trục trặc giấy tờ.

- Những người sinh sống hợp pháp ở các thành phố khác của Ucraina về Odessa làm ăn và có những đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng.

Căn cứ vào các điều kiện trên, số lượng đại biểu đã đăng kí của các Chi hội là:

TT

Chi hội

Số lượng ĐB

1

Làng Sen

253

2

Kva II

228

3

kva I

165

4

Sorsa

180

5

Khối sinh viên

100

6

Lvốp

72

Các chi hội trưởng tiếp tục bổ sung danh sách của chi hội mình.

2. Danh sách đề cử vào BCH Hội nhiệm kỳ mới:

- Ban Chấp hành cũ: có 9 người, 2 người không tham gia, còn lại 7 người.

- Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Khối doanh nghiệp: mỗi tổ chức có 2 đại diện.

- 3 Chi hội lớn Làng Sen, kva II và sorsa: mỗi Chi hội đề cử thêm 1 người.

Như vậy, danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Odessa nhiệm kỳ mới theo chi hội mình sinh sống như sau:

1. Chi hội Lvốp:

- Nguyễn Như Mạnh (BCH Hội cũ đề cử)
- Huỳnh Thị Lan Anh (BCH Hội phụ nữ đề cử)

2. Chi hôi Kva 2:

- Nguyễn Văn Dần (BCH Hội cũ đề cử)
- Nguyễn Văn Vóc (Đại diện chi hội kva 2)
 
3. Chi hội Kva 1 và khối công ty:

- Nguyễn Văn Đức (BCH Hội cũ đề cử)
- Trương Văn Hùng (BCH Hội cũ đề cử)
- Nguyễn Văn Kim (BCH Hội doanh nhân đề cử)
- Nguyễn Hải Anh (BCH Hội doanh nhân đề cử)

4. Chi hội Sorsa:

- Bùi Xuân Đông (BCH Hội cũ đề cử)
- Phùng Đăng Dương (Đại diện chi hội Sorsa)
- Vũ Thị An Bình (BCH Hội cũ đề cử và BCH Hội phụ nữ đề cử)

5. Chi hội Làng Sen:

- Nguyễn Văn Sinh (BCH Hội cũ đề cử)
- Đỗ Xuân Văn (Đại diện chi hội Làng sen do các tầng trưởng đề cử)
- Nguyễn Huy Cường (Tổ chức Đoàn đề cử)

6. Khối sinh viên

- Vũ Ngọc Huy (Tổ chức Đoàn đề cử)


Những hội viên nếu muốn tự ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải có giấy tờ hợp pháp tại Odessa, có đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng trong 3 năm và phải có ít nhất 100 chữ kỹ của các hội viên giới thiệu (mỗi hội viên có quyền giới thiệu một người)

Danh sách hội viên tự ứng cử gửi về Ban Chấp hành Hội trước thứ Sáu, ngày 03/05/2013 để Ban Chấp hành xem xét tư cách ứng cử của hội viên.

BCH Hội nhiệm kì mới dự định sẽ bầu lấy 11 người (BCH Hội hiện thời có 9 người)

3. Danh sách đề cử vào ban thanh tra của Hội (bầu 3 người):

- Lê Văn Tự

- Nguyễn Hoàng Hà

- Nguyễn Văn Luyện

- Đặng Xuân Tiếu

- Phạm Hạnh Phúc

4. Ban Chấp hành đã quyết định triệu tập Đại hội lần thứ VII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa vào 14h ngày 10/5/2013, địa điểm sẽ thông báo sau.
5. Ban chấp hành Hội sẽ họp phiên cuối làm công tác trù bị Đại hội vào lúc 17 giờ00 ngày 03.05.2013

BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN