Người Việt Odessa
Tin Tức

Danh sách khen thưởng

Thứ năm, 27/02/2014 | 22:03
A. BẰNG KHEN CỦA ĐSQ :Tổ chức : BCH Hội Phụ nữ tỉnh Odessa khóa I.Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ khóa I, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và Hội người việt tỉnh Odessa

Cá nhân:

1. Nguyễn Thị Đình - Phó chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Odessa khóa I.

Quê quán: Tam nông tỉnh Phú thọ.

Có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh Odessa

B. GIẤY KHEN CỦA ĐSQ:

1. Lê Thị Toán- ủy viên BCH Hội phụ nữ VN tỉnh Odessa khóa I

Quê quán Tỉnh Phú Thọ.

Có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh Odessa

2. Hà Minh Thịnh - ủy viên BCH Hội phụ nữ VN tỉnh Odessa khóa I.

Quê quán: Đan Hà, Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh Odessa

3. Trần Kim Thanh -Phó chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Odessa khóa I.

Quê quán: thành phố Hà nội.

Có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh Odessa.

C: BẰNG KHEN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT TỈNH ODESSA

Tổ chức:

1. Đội văn nghệ khu vực Staritskogo.

Đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng

2. Đội văn nghệ Làng Sen.

Đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng

3. Tập thể nữ của chi đoàn Làng Sen.

Đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng và các hoạt động của Đoàn Thanh Niên

4. Chi Hội phụ nữ khu vực Lvov.

Đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội Phụ nữ và Hội người Việt tỉnh Odessa

5. Đội văn nghệ khu vực KVA1.

Đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng

6. Đội văn nghệ khu vực KVA2.

Đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng

D. GIẤY KHEN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT TỈNH ODESSA

1- Trần Lệ Ngân.

Quê quán: Lương sơn-thành phố Thái Nguyên.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

2- Vũ Thị Hồng Nhật.

Quê quán: huyện Ý Yên-Tỉnh Nam Định.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

3- Đỗ Thị Kim Liên,

Quê quán: Thành phố Hà Nội.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

4- Tạ Thị Thu

Quê quán: huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

5- Đinh Thị Hương Giang,

Quê quán huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

6- Vũ Thị Chung.

Quê quán huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

7- Cao Thị Điển.

Quê quán: huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đã có thành tích đóng góp xây dựng Chi hội Phụ nữ khối KVA2.

8- Nguyễn Thị Hải

Quê quán: huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

9. Trần Thị Phước Lộc,

Quê quán: thành phố Đà lạt.

Đã có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào phụ nữ và xây dựng Chi hội phụ nữ

10. Trần Thị Trang

Quê quán: thành phố Hải phòng.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và xây dựng Chi hội phụ nữ

11. Trần Thanh Hòa

Quê quán: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh .

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

12. Đỗ Thị Hương

Quê quán: phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ và xây dựng Chi hội phụ nữ

13. Nguyễn Thị Nam

Quê quán: huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và xây dựng Chi hội phụ nữ

14. Tô Thị Ngoan,

Quê quán: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và xây dựng Chi hội phụ nữ

15. Đặng Thị Thanh

Quê quán: huyện Hiệp Hòa,Tỉnh Bắc Giang.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và xây dựng Chi hội phụ nữ

16. Nguyễn Thị Loan

Quê quán: Huyện Giao Thủy,tỉnh Nam Định.

Góp phần gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ thứ hai của cộng đồng.

17. Đinh Thị Tám

Quê quán: huyện Hải hậu, tỉnh Nam Định.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ cộng đồng và xây dựng Chi hội phụ nữ

18. Trần Thị Thanh

Quê quán: huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào và xây dựng Chi hội phụ nữ Staritskogo

19. Phạm Thị Hợp

Quê quán: huyện Kiến Xương, tỉnh Thái bình .

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào và xây dựng Chi hội phụ nữ

20. Nguyễn Thị Hồng

Quê quán: huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đã có nhiều đóng góp cho phong trào của chi hội Staritskogo và cộng đồng.

21. Đặng Thị Chinh

Quê quán: huyện Hải hậu, tỉnh Nam Định.

Đã có nhiều đóng góp với phong trào và xây dựng chi hội phụ nữ .

BBT


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN