Người Việt Odessa
Tin Tức

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

Thứ ba, 10/09/2013 | 23:44

Kính gửi ba ông hôi trưởng người VN tại Kharkov, Odessa, Kiev.

Theo chủ trương của Hội LHPNVN và Ủy ban NNVNVNONN sẽ tổ chức Hội nghị phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, với số đại biểu và cô ta của Hội nghị Ban công tác cộng đồng phân Kharkov hai chỉ tiêu, Odessa hai chỉ tiêu và Kiev một chỉ tiêu. Đề nghị các Hội gửi danh sách về BCTCĐ trước ngày 20/09/2013 với đầy đủ thông tin Họ tên trong hộ chiếu; số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chức vụ nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ và email, phiếu đăng ký hội nghị chuyên đề tham luận (Các đại biểu có thể gửi tham luận trực tiếp cho Ủy ban NNVNVNONN-vuIubnv@gmail.com trước ngày 10/10/2013).

Ngoài hình thức khen thưởng của Bộ NG và giấy khen của UBNNVNVNONN dành cho tập thể và cá nhân kiều bào ta, Hội phụ nữ nhân dịp này sẽ trao tặng kỷ niệm chương và Bằng khen của Hội cho những tập thể có thành tích như sau:

- Đóng góp tích cực hoạt động của Hội vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, phát triển cộng đồng và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

- Đóng góp tích cực XD tổ chức phụ nữ kiều bào; phát huy truyền thống của phụ nữ, giảng dạy tiếng Việt, giới thiệu hình ảnh phụ nữ VN trong người dân nước sở tại.

Hội người VN và Hội phụ nữ kiến nghị mức khen thưởng cụ thể:kỷ niệm chương hay Bằng khen của Hội LHPNVN. Thông ti kèm theo như phần trên (Tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh.v.v).

Đề nghị gửi về Ban công tác cộng đồng trước ngày 20/09/2013. (Nếu không gửi tức là không có kiến nghị gì.BCTCĐ tự động chuyển tiêu chuẩn sang địa phương khác.

Rất cám ơn sự hợp tác của các ông!

TM.BCTCĐ-Trưởng ban Nguyễn Văn Tuyên