Người Việt Odessa
Tin Tức

Danh sách học sinh được khen thưởng về thành tích học tập năm học 2012-2013

Thứ hai, 26/08/2013 | 06:33
Như thông báo của BCH Hội đưa ngày 31/7/2013. BCH Hội xét khen thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập năm học 2012-2013
  1. Đối tượng xét khen thưởng là các cháu học sinh phổ thông và các cháu tốt nghiệp phổ thông thi trúng tuyển vào các trường đại học đạt diện học bổng.
  2. Mức độ xét khen thưởng như sau: ( từ cao xuống thấp)

a) Bằng khen của ĐSQ:

Học sinh đoạt giải toàn Ukraine

Học sinh tốt nghiệp phổ thông loại giỏi ( Huy Chương Vàng)

b) Giấy khen của ĐSQ:

Học sinh đoạt giải cấp tỉnh

c) Bằng khen của Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Học sinh đoạt giải thi cấp Quận,

Học sinh đoạt giải thành phố,

Học sinh trường chuyên tham gia các giải của tỉnh,

Học sinh trúng tuyển Đại học diện học bổng

d) Giấy khen của Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Các cháu là học sinh giỏi của năm,

Các cháu đoạt giải Kenguru có chứng chỉ bằng đỏ

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TỪNG ĐƠN VỊ CỤ THỂ

A. BẰNG khen cỦa ĐẠi sỨ quán ( phần thưởng 100$)

1. Dương Minh Đức, học sinh lớp 11 trường chuyên Riselevski Lyseum, Con ông bà Dương Văn Trình và Phạm Hương Mai quê quán Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đoạt huy chương vàng Tốt nghiệp phổ thông, trúng tuyển đại học diện học bổng năm 2013.

B. GIẤY KHEN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN ( phần thưởng 70 $ )

1. Phí Khánh Linh Lena, học sinh lớp 10 trường Gimnazi số 2. Con ông bà Phí Anh Tuấn và Trần Thị Chung Tú, quê quán Vĩnh Tường, Vĩnh phúc. Đã đạt thành tích

- Giải nhất tỉnh môn tiếng Tây Ban Nha

- Giải nhất thành phố môn Kinh tế

- Là học sinh giỏi năm học 2012-2013

C. BẰng khen cỦa HỘi ngưỜi ViỆt Nam tỈnh Odessa ( phần thưởng 50$)

1. Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 10trường Gimnazi số 8, Con ông bà Nguyễn Thanh Hà và Hán Thị Hà, quê quán Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, đã đạt giải nhì kỳ thi Toán cấp Quận năm học 2012-2013( Đơn vị Làng Sen).

2. Trương Phan Thu Hoài, học sinh lớp 10 trường Phổ thông số 5, Con ông bà Trương Công An và Phan Thị Thanh Phương, quê quán Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định. Đã đạt giải nhất kỳ thi Toán cấp Quận , là học sinh giỏi năm học 2012-2013( Đơn vị Làng Sen).

3. Đặng Việt Tùng, học sinh lớp 9 trường Trung học số 33. Con ông bà Đặng Xuân Tiếu và Vũ Thị Sim , quê quán Tiền Hải, Thái Bình, đã đạt giải 3 môn Địa lý cấp quận năm học 2012-2013( Đơn vị Lvov) .

4.Nguyễn Hoàng Minh Trang, học sinh lớp 8 trường chuyên Riselevski Lyseum, con ông bà Nguyễn Lê Minh và Huỳnh Thị Lan Anh, quê quán Hà Nội, Đã tham gia kỳ thi tỉnh Odessa môn Lý, đạt bằng đỏ kỳ thi Kenguru năm học 2012-2013( Đơn vị Lvov).

5. Đỗ Đặng Kiều Trinh, học sinh lớp 8 trường Phổ thông số 5, con ông bà Đỗ Văn Mậu và Đặng Thị Hạnh, quê quán Bắc Giang, với thành tích đoạt giải Nhất cuộc thi tiếng Anh cấp Quận năm học 2012-2013( Đơn vị Sorsa).

6. Phí Thị Hiền, học sinh lớp 11 trường chuyên Riselevski Lyseum, Con ông bà Phí Văn Tiến và Hoàng Thị Mai, quê quán Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc . Đã trúng tuyển Đại học năm 2013 diện học bổng nhà nước ( Đơn vị Kva 1)

7.Phạm Mỹ Linh, học sinh lớp 8 trường Gimnazi số 4. Con ông bà Phạm Đức Long và Phạm Thị Xuân, quê quán Nghĩa Hưng, Nam Định ( Đơn vị Kva 2) đạt thành tích

- Giải nhấtmôn tiếng Ucraina và văn học Ucraina cấp quận

- Giải 3 môn tiếngPháp cấp quận

- Giải 3 môn Địa lý cấp quận năm học 2012-2013

8. Nguyễn Triệu Quỳnh Anh, học sinh lớp 11 trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông bà Nguyễn Quang Triệu (đã mất) và Dương Thị Thu Lan Quê quán Ý Yên, Nam Định. Đã trúng tuyển Đại học năm 2013 diện học bổng nhà nước ( Đơn vị Kva 2)

9. Nguyễn Sỹ Việt, học sinh lớp 11 trường Gimnazi số 5. Con ông bà Nguyễn Sỹ Xuân và Hà Thị Ngà, quê quán Nghệ An. Đã trúng tuyển Đại học xây dựng năm 2013 diện học bổng nhà nước ( Đơn vị Kva 1)

D . GiẤy khen cỦa HỘi ngưỜI ViỆt nam tỈnh Odessa ( phần thưởng 40$)

Đơn vị Làng Sen

1. Lê Đại Dương, học sinh lớp 7 trường Phổ thông số 10, Con ông bà Lê Khương Duy và Đỗ Thị Tường, quê quán Yên Trung, Ý Yên, Nam Định. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

2. Tô Thị Hà My, học sinh lớp 7 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Tô Văn Hoan và Phạm Thị Huế, quê quán Thanh Xuân, Hà Nội. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

3. Phan Yến Nhi, học sinh lớp 2 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Phan Mạnh Tuyên và Vũ Thị Minh, quê quán Đoan Hùng, Phú Thọ. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

4. Tô Tiến Vũ, học sinh lớp 2 trường Phổ thông số 1, con ông bà Tô Văn Hoan và Phạm Thị Huế, quê quán Thanh Xuân, Hà Nội. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

5. Đinh Công Đạt, học sinh lớp 9 trường chuyên Riselevski Lyseum, con ông bà Đinh Văn Oanh và Nguyễn Thị Thúy, quê quán Nghi Lộc, Nghệ An, với thành tích đoạtbằng đỏ cuộc thi toán Kenguru

6. Đặng Văn Quân, học sinh lớp 3 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Đặng Văn Điền và Nguyễn Thị Nam, quê quán Mỹ lộc, Mỹ Hưng, Nam Định. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

7. Nguyễn Thịnh Đạt, học sinh lớp 2 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Nguyễn Đức Phúc và Trần Thị Vân, quê quán Kim Động, Hưng Yên. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

8. Vũ Khánh Huyền, học sinh lớp 7 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Vũ Đức Trường và Phan Thị Minh Huệ, quê quán Đoan Hùng, Phú Thọ. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

9. Trương An Khang, học sinh lớp 8 trường Phổ thông số 5, Con ông bà Trương Công An và Phan Thị Thanh Phương, quê quán Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

10. Dương Hà Linh, học sinh lớp 3 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Dương Văn Lâm và Vũ Thị Thu Nga, quê quán Yên Mỹ, Hưng Yên. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

11. Lê Thị Minh Huyền, học sinh lớp 7trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Lê Minh Hòa và Bùi Thị Thanh Tú, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

12. Nguyễn Đức Thìn, học sinh lớp 7 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Nguyễn Văn Trình và Phan Thị Kiều, quê quán Duy Tiên, Hà Nam. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

13. Đỗ Thục An, học sinh lớp 2 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Đỗ Văn Thuyên và Nguyễn Thị Loan, quê quán Giao Thủy, Nam Định. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

Đơn vị Lvov

1. Nguyễn Huyền Diệu, học sinh lớp 3 trường phổ thông “ Krok”, con ông bà Nguyễn Như Mạnh và Đỗ Thị Thu Huyền, Quê quán Vũ thư , Thái bình. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

2. Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 1 trường phổ thông “ Krok”, con ông bà Nguyễn Như Mạnh và Đỗ Thị Thu Huyền, Quê quán Vũ thư , Thái bình. Đã đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2012-2013

3. Nguyễn Khắc Đức Giang, học sinh lớp 4 trường phổ thông “ Krok” Con ông bà Nguyễn Khắc Đức và Ngô Kim Oanh, Quê quán Từ Liêm Hà Nội. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

4. Nguyễn Huy Hoàng Minh, học sinh lớp 2 trường Phổ thông số 106. Con ông bà Nguyễn Huy Hưng và Nguyễn Thị Vân Anh, quê quán Bắc Ninh. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

5. Dương Minh Huyền, học sinh lớp 4 trường phổ thông “ Krok”, Con ông bà Dương Văn Trình và Phạm Hương Mai quê quán Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

6. Trịnh Khánh Ly, học sinh lớp 3 trường Phổ thông số 81. Con ông bà Trịnh Hoài Vũ và Trần Thị Trang, quê quán Đông phương, Kiến Thụy, Hải Phòng. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

7. Phan Văn Hoàng Giang, học sinh lớp 7 trường chuyên Riselevski Lyseum , Con ông bà Phan Văn Chính và Lương Thị Thực, quê quán Tiên Du, Bắc Ninh. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

Đơn vị Sorsa

1. Đỗ Đặng Hà Mi, học sinh lớp 2 trường Phổ thôngsố 2, con ông bà Đỗ Văn Mậu và Đặng Thị Hạnh, quê quán Bắc Giang. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

2. Nguyễn Trần Mai Anh, học sinh lớp 4 trường Phổ thông số 54, Con ông bà Nguyễn Văn Yên và Trần Thị Thanh, quê quán Đông Anh, Hà Nội. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

3. Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 2 trường Phổ thông chuyên Anh số 69, con ông bà Nguyễn Trung Hải và Nguyễn Mai Phương Luyến, quê quán Thái bình. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

4. Trương Ngọc Anh, học sinh lớp 1 trường Phổ thông số 54, con ông bà Trương Minh Thuận và Nguyễn Thị Kim Oanh, quê quán Bố Trạch, Quảng Bình. Đã đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2012-2013.

5. Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 6 trường Phổ thông chuyên Anh số 69, con ông bà Nguyễn Trung Hải và Nguyễn Mai Phương Luyến, quê quán Thái bình với thành tích

- Giải 3 năng khiếu nhạc toàn Tỉnh,

- Giải nhất cuộc đua trí tuệ trường.

Đơn vị Kva1

1. Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 2 trường phổ thông Iterlek . Con ông bà Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thị Hải, quê quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

2. Đặng Thế Vũ , học sinh lớp 4 trường tiểu học số 118. Con ông bà Đặng Thế Chất và Phạm Thị Mến, quê quán Việt Trì, Phú Thọ. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

3. Cát Minh Nhật, con ông bà Cát Mạnh Phúc và Đỗ Thị Thu, quê quán Sơn Tây, Hà Nội . Giải Nhất cuộc thi vẽ dành cho thanh thiếu niên và trẻ em về đất nước Hy Lạp.

4. Trần Anh Hùng, học sinh lớp 3 trường phổ thông số 82. Con ông bà Trần Văn Trường và Đào Thị Hồng Gấm, quê quán Nam Định. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

5. Trần Thùy Linh, học sinh lớp 6 trường phổ thông số 26. Con ông bà Trần Đức Dũng và Phan Thị Kim Oanh, quê quán Vinh, Nghệ An. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

6. Trần Thùy Liên, học sinh lớp 4 trường phổ thông số 26. Con ông bà Trần Đức Dũng và Phan Thị Kim Oanh, quê quán Vinh, Nghệ An. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

Đơn vị Kva 2

1. Phạm Hoàng Vũ, học sinh lớp 4 trường phổ thông internat số 1. Con ông bà Phạm Văn Đông và Trần Thị Vân, quê quán Đức thọ, Hà Tĩnh. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

2. Lương Vũ Quỳnh Hương, học sinh lớp 4 trường Phổ thông số 5, Con ông bà Lương Đức Quân và Vũ Thị Chung, quê quán Uông bí, Quảng Ninh. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

3. Vũ Vladimir Quang Uyên, học sinh lớp 5 trường Phổ thông số 5, con bà Vũ Hồng Nhật, quê quán Ý Yên, Nam Định. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013

BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa
Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN