Người Việt Odessa
Tin Tức

Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov

Thứ hai, 19/08/2013 | 07:23
Như chúng ta đã biết Đoàn Thanh Niên Odessa đã giành thắng lợi lớn tại Trại hè Kharkov với hai giải Nhất, có được thành quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, quá trình chuẩn bị hăng say đầy nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên. Nhân đây nhóm phóng viên báo Người Việt Odessa xin gửi tới bạn đọc phóng sự ảnh về hoạt động của Đo

Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov

Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Phóng sự ảnh: Hoạt động của Đoàn Thanh Niên Odessa tại Trại hè Kharkov


Nhóm phóng viên báo Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN