Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

DS ủng hộ chương trình văn nghệ Xuân Mậu Tuất

Thứ bảy, 16/12/2017 | 14:14
1Nguyễn Như Mạnh300
2Đỗ Văn Tước300
3Nguyễn Văn Hùng300
4Nguyễn Văn Sinh300
5Hồ Văn Thôi200
6Trương Văn Hùng200
7Đỗ Xuân Văn200
8Nguyễn Văn Thủy (Liên)200
9Phạm Đức Phúc (Linh)200
10Lê Quốc Sơn200
11Nguyễn Văn Vũ200
12Trần Minh Điệu200
13Nguyễn Văn Đức200
14Công ty Kicofood200
15Nguyễn Trung Văn 200
16Nguyễn Văn Dần (Thịnh)200
17Nguyễn Văn Vóc100
18Nguyễn Văn Luyện100
19Đặng Xuân Tiếu100
20Tạ Đình Đại100
21Nguyễn Văn Môn100
22Nguyễn Văn Hữu100
23Phạm Quang Sơn100
24Nguyễn Văn Hoan100
25Đinh Văn Oanh100
26Bùi Đức Lượng100
27Nguyễn Thế Vịnh (Hương)100
28Trịnh Huy Du100
29Trần Văn Quyết (Luyến)100
30Nguyễn Văn Thủy (Lan)100
31Nguyễn Phúc Tướng100
32Phạm Văn Toán100
33Lê Đức Dự100
34Vũ Bá Nam100
35Lê Bá Hùng100
36Đỗ Văn Tuấn100
37Lý Quang Tâm100
38Trương Thúy Hạnh100
39Dương Văn Lâm100
40Nguyễn Văn Đăng100
41Dương Văn Trình100
42Lê Văn Tự100
43Dương Văn Quyết100
44Nguyễn Văn Lâm100
45Nguyễn Văn Đông100
46Nguyễn Văn Yên100
47Vũ Thị An Bình100
48Đoàn Văn Trà100
49Phạm Quang Dũng100
50Nguyễn Văn Tiến100
51Nguyễn Duy Linh100
52Phạm Đức Long100
53Cao Đức Tuấn100
54Hàng khô Tuấn Hương100
55Trịnh Hồng Cường (Kim)100
56Hàng khô Sơn Điệp100
57Chu Văn Hoán100
58Phan Huy Hoàng100
59Hoàng Văn Tùng100
60Phí Mạnh Quyết100
61Nguyễn Văn Thanh (Hằng)100
62Trần Hồ Nguyên (Tâm)100
63Phạm Năng Trí100
64Lý Đức Khôi100
65Nguyễn Khắc Đức (Oanh)100
66Đỗ Xuân Khánh (Phú)100
67Hàng khô Lộc Êm100
68Phan Văn Chính (Thực)100
69Trần Quang Tiến (Tuyết)100
70Nguyễn Thành Long (Quyến)100
71Nguyễn Xuân Trường50
72Nguyễn Tấn Thành50
73Trần Sách Hưng50
74Doãn Thanh Tùng50
75Nguyễn Văn Châu50
76Nguyễn Thị Hạnh (Minh)50
77Trần Văn Sinh50
78Hồ Sỹ Hải50
79Nguyễn Văn Tiệp50
80Đỗ Như Tiến50
81Nguyễn Thị Hợp (Cảnh)50
82Nguyễn Hoàng Anh50
83Đàm Xuân Hải50
84Dương Thành Chúng50
85Nguyễn Văn Nghị (Hương)50
86Ngô Văn Trọng(Vân)50
87Trần Thị Hải50
88Nguyễn Thị Tình50
89Hoàng Trung Hiếu (Ngà)50
90Trần Văn Kỳ (Hạnh)50
91Võ Văn Trọng (Đào)50
92Đậu Văn Trọng (Thuận)50
93Nguyễn Văn Dũng (Tâm)50
94Lương Văn Bằng50
95Lưu Quang Thạch50
96Nguyễn Bá Tuấn50
97Nguyễn Văn Bốn (Kim)50
98Đỗ Văn Sinh50
99Hoàng Quốc Bảo (Thanh)50
100Lê Văn Thành (Hương)1000 gr

Danh sách sẽ tiếp tục được bổ sung


PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Dệt Kim Unteksgroup