Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

DS ủng hộ chương trình văn nghệ Xuân Mậu Tuất

Thứ bảy, 16/12/2017 | 14:14
1Nguyễn Như Mạnh300
2Đỗ Văn Tước300
3Nguyễn Hoàng Lân (Thanh)300
4Nguyễn Văn Hùng300
5Nguyễn Văn Sinh300
6Hồ Văn Thôi200
7Trương Văn Hùng200
8Đỗ Xuân Văn200
9Nguyễn Văn Thủy (Liên)200
10Phạm Đức Phúc (Linh)200
11Lê Quốc Sơn200
12Nguyễn Văn Vũ200
13Trần Minh Điệu200
14Nguyễn Văn Đức200
15Công Ty Kicofood200
16Nguyễn Trung Văn200
17Nguyễn Văn Dần (Thịnh)200
18Phí Anh Tuấn (Tú)200
19Nguyễn Văn Vóc100
20Nguyễn Văn Luyện100
21Đặng Xuân Tiếu100
22Tạ Đình Đại100
23Nguyễn Văn Môn100
24Nguyễn Văn Hữu100
25Phạm Quang Sơn100
26Nguyễn Văn Hoan100
27Đinh Văn Oanh100
28Bùi Đức Lượng100
29Nguyễn Thế Vịnh (Hương)100
30Trịnh Huy Du100
31Trần Văn Quyết (Luyến)100
32Nguyễn Văn Thủy (Lan)100
33Nguyễn Phúc Tướng100
34Phạm Văn Toán100
35Lê Đức Dự100
36Vũ Bá Nam100
37Lê Bá Hùng100
38Đỗ Văn Tuấn100
39Lý Quang Tâm100
40Trương Thúy Hạnh100
41Dương Văn Lâm100
42Nguyễn Văn Đăng100
43Dương Văn Trình100
44Lê Văn Tự100
45Dương Văn Quyết100
46Nguyễn Văn Lâm100
47Nguyễn Văn Đông100
48Nguyễn Văn Yên100
49Vũ Thị An Bình100
50Đoàn Văn Trà100
51Phạm Quang Dũng100
52Nguyễn Văn Tiến100
53Nguyễn Duy Linh100
54Phạm Đức Long100
55Cao Đức Tuấn100
56Hàng Khô Tuấn Hương100
57Trịnh Hồng Cường (Kim)100
58Hàng Khô Sơn Điệp100
59Chu Văn Hoán100
60Phan Huy Hoàng100
61Hoàng Văn Tùng100
62Phí Mạnh Quyết100
63Nguyễn Văn Thanh (Hằng)100
64Trần Hồ Nguyên (Tâm)100
65Phạm Năng Trí100
66Lý Đức Khôi100
67Nguyễn Khắc Đức (Oanh)100
68Đỗ Xuân Khánh (Phú)100
69Hàng Khô Lộc Êm100
70Phan Văn Chính (Thực)100
71Trần Quang Tiến (Tuyết)100
72Nguyễn Thành Long (Quyến)100
73Nguyễn Văn Sơn (Sơn Tùng)100
74Nguyễn Bửu An (Phương)100
75Tạ Đình Quân (Vân Anh)100
76Trần Hữu Bằng (Tú Tuấn)100
77Bùi Anh Chi (Mịch)100
78Đoàn Văn Tuấn100
79Trần Văn Sinh100
80Đàm Văn Phóng (Huế)100
81Vũ Ngọc Huy100
82Nguyễn Văn Long (Long Yến)100
83Hoàng Hữu Ngọc (Ngọc Tuyến)100
84Nguyễn Xuân Trường50
85Nguyễn Tấn Thành50
86Trần Sách Hưng50
87Doãn Thanh Tùng50
88Nguyễn Văn Châu50
89Nguyễn Thị Hạnh (Minh)50
90Hồ Sỹ Hải50
91Nguyễn Văn Tiệp50
92Đỗ Như Tiến50
93Nguyễn Thị Hợp (Cảnh)50
94Nguyễn Hoàng Anh50
95Đàm Xuân Hải50
96Dương Thành Chúng50
97Nguyễn Văn Nghị (Hương)50
98Ngô Văn Trọng(Vân)50
99Trần Thị Hải50
100Nguyễn Thị Tình50
101Hoàng Trung Hiếu (Ngà)50
102Trần Văn Kỳ (Hạnh)50
103Võ Văn Trọng (Đào)50
104Đậu Văn Trọng (Thuận)50
105Nguyễn Văn Dũng (Tâm)50
106Lương Văn Bằng50
107Lưu Quang Thạch50
108Nguyễn Bá Tuấn50
109Nguyễn Văn Bốn (Kim)50
110Đỗ Văn Sinh50
111Hoàng Quốc Bảo (Thanh)50
112Nguyễn Thị Hoa (Sử)50
113Hoàng Văn Tuấn (Vân)50
114Tạ Đình Nghĩa (Loan)50
115Hoàng Thế Mạnh50
116Nguyễn Hữu Thụ (Vân)50
117Tuấn Hòa50
118Phạm Chiến Công50
119Tô Văn Hoan (Huế)50
120Gđ Thanh Tươi50
121Đỗ Quang Trung50
122Nguyễn Thanh Hà50
123Bùi Xuân Chỉnh50
124Trịnh Văn Phái50
125Trịnh Xuân Quy50
126Trần Kim Thuỳ50
127Đinh Thị Nhung50
128Nguyễn Tuấn Tú (Khang)50
129Nguyễn Hoàng Hà50
130Ông bà Của Văn50
131Ông bà Thụ Vân50
132Vũ Anh Dũng20
133Đỗ Thị Quyên (Hùng)20
134Nguyễn Văn Tiến (Hường)20
135Nguyễn Xuân Phong (Phương)20
136Nguyễn Tiến Hưng (Thu)20
137Dương Văn Duẩn (Huyền)20
138Lê Văn Thành (Hương)1000 gr
139Bùi Văn Tiến1000 gr
140Đỗ Văn Trường (Hồng)1000 gr
141Đặng Đình Ngà1000 gr
142Nguyễn Văn Đàn (Vân Anh)1000 gr
143Chu Thị Lan (Lâm)1000 gr
144GĐ Hùng (Thuyết)1000 gr
145Trần Thanh Hải (Ngọc)1000 gr
146Lê Văn Thành (Hương)1000 gr
147Phạm Văn Thanh (Hương)1000 gr
148Nguyễn Văn Chính (Thúy)600 gr
149Trương Công Dương (Hà)600 gr
150Bùi Văn Cư600 gr
151Dương Văn Chiến500 gr
152Nguyễn Trung Hải (Luyến)500 gr
153Nguyễn Văn Học500 gr
154Lê Khánh Hoài500 gr
155Phạm Thanh Hải500 gr
156Vũ Thị Thơm500 gr
157Nguyễn Công Giảng500 gr
158GĐ Lành Hòa500 gr
159GĐ Bắc Lương500 gr
160Dương Công Chiến500 gr
161GĐ Dũng Hoài500 gr
162Trần Đình Đức Thịnh500 gr
163Nguyễn Như Hải Huệ500 gr
164Đào Văn Thành (Thu)500 gr
165Phạm Viết Sử500 gr
166Vũ Văn Khánh (Lan)500 gr
167Quản Trọng Cường (Huyền)500 gr
168Nguyễn Thị Hoa (Phong)500 gr
169Nguyễn Ngọc Ánh500 gr
170Võ Hùng Định500 gr
171Phùng Đăng Sơn500 gr
172GĐ Thắng Ngoan500 gr
173Quản Trọng Hùng500 gr
174GĐ Trung Trang500 gr
175Vũ Văn Tiến (thoa)500 gr
176Bùi Thanh Tân ​500 gr​
177Nguyễn Văn Huấn500 gr
178Lê Thanh Hoàng Hiệp500 gr
179Nguyễn Quốc Tuấn500 gr
180Tuấn Giang​500 gr
181Đỗ Công Huân​500 gr
182Nguyễn Thị Oanh (Bắc)500 gr
183Liêm Chuyên ​500 gr
184Đỗ Ngọc Long ​500 gr
185Phùng Anh Tuấn500 gr
186Nguyễn Thị Oanh (Gìa)500 gr
187Trần Văn Tùy500 gr
188Đô Trúc ​​500 gr
189Đỗ Quang Vĩnh ​500 gr
190Vũ Thị Vân Anh ​500 gr
191Trần Trọng Nghĩa500 gr
192Trần Xuân Hảo ​500 gr
193Tú Tầng 9​​500 gr
194Trần Văn Hiểu​500 gr
195Phạm Thanh Trương500 gr
196Phan Thị Kiều ​500 gr
197Phan Tiến Dũng ​500 gr
198Hoàng Ngọc Tỉnh500 gr
199Hoàng Ngọc Anh500 gr
200Phùng Quang Cường500 gr
201Lê Khương Duy ​500 gr
202Đặng Văn điền​500 gr
203Nguyễn Kim Cường500 gr
204Nguyễn Doãn Liễn500 gr
205Nguyễn đức Phúc500 gr
206Nguyễn Danh Lan500 gr
207Đinh Văn Dần ​500 gr
208Nguyễn Văn Quyết (Nhàn)500 gr
209Trần Xuân Quang (Phượng)500 gr
210Trần Hữu Thủy ​500 gr
211Đức Anh Phương​500 gr
212Nguyễn Mạnh Hà (Linh)500 gr
213Nguyễn Văn Cốc ​500 gr
214Hà Văn Tiến ​500 gr
215Hoàng Trung Dũng500 gr
216Hoàng Văn Án ​500 gr
217Nguyễn Huy Cường500 gr
218Hoàng Minh Bái ​500 gr
219Bùi Anh Tuấn ​500 gr
220Đỗ Minh Vương​500 gr
221Nguyễn Chí Thanh500 gr
222Đặng Kim Sự ​500 gr
223Vũ Kim Chung (Thái)500 gr
224Nguyễn Văn Phú ​500 gr
225Nguyễn Doãn Anh500 gr
226Nguyễn Ngọc Hưng500 gr
227Hoàng Trung Kiên500 gr
228Nguyễn Văn Tí (Dung)500 gr
229Sơn Hoa ​​500 gr
230Hà Văn Hiếu ​500 gr
231Nguyễn Văn Vững500 gr
232Trương Công An500 gr
233Nguyễn Văn Thành500 gr
234Lã Ngọc Dương500 gr
235Hoàng Văn Tùng500 gr
236Nguyễn Văn Đăng500 gr
237Hoàng Văn Hòe​500 gr
238Nguyễn Viết Bảo500 gr
239Nguyễn Văn Ninh (Thúy)500 gr
240Ngô Xuân Trình (Tuyến)500 gr
241Minh Hương​400 gr
242Vũ Quốc Chiến300 gr
243Phan Mạnh Tiến300 gr
244Hoàng Văn Lương300 gr
245Hà Văn Quang ​300 gr
246Bùi Thanh Tiến ​300 gr
247Đỗ Ngọc Quý ​300 gr
248Ánh Lan ​​300 gr
249Hồng Anh ​​300 gr
250Bế Văn Tùng ​300 gr
251Nguyễn Văn Mạnh300 gr
252Trần Kim Long ​300 gr
253Bùi Xuân đông300 gr
254Dương Tuấn Dũng200 gr
255Gđ Sơn Trang200 gr
256Nguyễn Thị Hồng Nga200 gr
257Gđ Thu Ngân200 gr
258Gđ Lành Hồng200 gr
259Gđ Luyện (Huyền)200 gr
260Gđ Hồng Huyền200 gr
261Nguyễn Bá Việt200 gr
262Hán Thị Đoàn ​200 gr

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN