Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung

Thứ bảy, 09/12/2017 | 18:05
Ngay trong ngày đầu tiên phát động tại chợ “Cây số 7”, con số quyên góp được đã lên tới 3.000 USD. Thông qua các chi hội cơ sở, Đảng ủy và BCH Hội tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ và đồng tình của bà con. Dưới đây là danh sách các nhà hảo tâm:
STTHọ và tên (ông/bà)Số tiềnMệnh giá tiền
1Đỗ Bá Tước1000UAH
2Long1000UAH
3Nguyễn Như Mạnh1000UAH
4Văn Thủy1000UAH
5Anh Huy500UAH
6Bằng 500UAH
7Tư Hạnh500UAH
8Dần Thịnh500UAH
9Đông Thái500UAH
10Đức Hải500UAH
11Dũng Liễu500UAH
12Hải Anh500UAH
13Hải Ngọc500UAH
14Hiệp Ngọc500UAH
15Hoàng Anh Tuấn500UAH
16Hồng Thanh500UAH
17Hợp Cảnh500UAH
18Hùng Mơ500UAH
19Hương Thanh500UAH
20Huy Bống500UAH
21Phúc Mai500UAH
22Phượng Việt500UAH
23Quân500UAH
24Quý Tính500UAH
25Sinh Thanh500UAH
26Thủy Liên500UAH
27Tiến Huế500UAH
28Tiền Ngoan500UAH
29Trọng Đào500UAH
30Trường Huệ500UAH
31Nguyễn Hoàng Lân500UAH
32Chúng Hương500UAH
33Công 5001400UAH
34Công Cận400UAH
35Hiếu Hà400UAH
36Hương Cư400UAH
37Linh Hiền400UAH
38Mai Tiến400UAH
39Quân Bình400UAH
40Thủy Hạnh400UAH
41Trọng Thuận400UAH
42Tuấn Hòa400UAH
43Ty Vũ400UAH
44Công 1663300UAH
45Năm300UAH
46Bằng Hương300UAH
47Bảy300UAH
48Bích Học300UAH
49Chính Thực300UAH
50Dương Hà300UAH
51Êm300UAH
52300UAH
53Hà Hòa300UAH
54Huấn Lan300UAH
55Lan Thục300UAH
56Nam Điền300UAH
57Nghị Hương300UAH
58Phúc Vân300UAH
59Quận Bình 300UAH
60Sơn Điệp300UAH
61Sơn Tùng300UAH
62Tân Huyền300UAH
63Thành Mỹ300UAH
64Thình Mai300UAH
65Thủy Tinh300UAH
66Tiền Huyền300UAH
67Toán Hường300UAH
68Trần Văn Sinh300UAH
69Trình Tuyến300UAH
70Trường Giang300UAH
71Tuấn Mai300UAH
72Tuyết Cường300UAH
73Văn Hương300UAH
74Tiếu Sim300UAH
75Ngà Nga300UAH
76Đỗ Văn Sinh300UAH
77Yên Thanh300UAH
78Đăng Liên300UAH
79Nghị Thiềm300UAH
80Tiến Trinh250UAH
81Công 5051200UAH
82Công 5114200UAH
83Công 237 Tươi200UAH
84Án Hương200UAH
85Bác Hà200UAH
86Bảo200UAH
87Chị Thái200UAH
88Chủ200UAH
89Chuyên Hằng200UAH
90Cô Sinh200UAH
91Công200UAH
92Công Thuận200UAH
93Cúc 200UAH
94Cường Nga200UAH
95Đài200UAH
96Đàn  200UAH
97Đăng Hoài200UAH
98Đăng Phương200UAH
99Đô Dinh200UAH
100Đức Huệ200UAH
101Đức Huệ200UAH
102Dũng 200UAH
103Dung Cường200UAH
104Dũng Hoài200UAH
105Dung Hướng200UAH
106Dũng Tâm200UAH
107Duy Tường200UAH
108Duyên Vui200UAH
109200UAH
110Hải200UAH
111Hải Huệ200UAH
112Hải Thanh200UAH
113Hải Yến200UAH
114Hằng Chuyên200UAH
115Hằng Phong200UAH
116Hiền Môn200UAH
117Hiên Tuấn200UAH
118Hiếu200UAH
119Hoa200UAH
120Hòa 200UAH
121Hoài Nga200UAH
122Hoan Hương200UAH
123Hoán Loan200UAH
124Hoàng Anh 200UAH
125Hồng200UAH
126Hồng Thanh200UAH
127Hồng Thành200UAH
128Hùng Mận200UAH
129Hùng Sử200UAH
130Hưng Thu200UAH
131Hương 200UAH
132Hữu Phiến200UAH
133Huy200UAH
134Huy Diễm200UAH
135Huyền Chinh200UAH
136Khang Hà200UAH
137Khanh Trí200UAH
138Lân200UAH
139Lan Hạnh200UAH
140Lành Hoa200UAH
141Liễn Hảo200UAH
142Linh Hà Vịnh200UAH
143Loan Nghĩa 200UAH
144Loan Sang200UAH
145Lộc Trang200UAH
146Long Hường200UAH
147Long Thúy200UAH
148Luyện Liên200UAH
149Mẽ200UAH
150Minh Hạnh200UAH
151Nam Lộc200UAH
152Nam Tuấn200UAH
153Nghị Lan Anh 200UAH
154Nghĩa Quyền200UAH
155Nguyễn Thị Phương 200UAH
156Oanh Cường 200UAH
157Oanh Đức200UAH
158Oanh Thúy200UAH
159Phái Yến200UAH
160Phạm Đình Hồng200UAH
161Phi Công200UAH
162Phong200UAH
163Quý My200UAH
164Sơn Bích200UAH
165Tạ Định Đại200UAH
166Tạ Đình Huy200UAH
167Tạ Tùng200UAH
168Tám Linh200UAH
169Thạch Hiệp200UAH
170Thắng200UAH
171Thanh Dự200UAH
172Thanh Hằng200UAH
173Thanh Hương200UAH
174Thanh Hương200UAH
175Thới200UAH
176Thu Dũng200UAH
177Thụ Vân200UAH
178Thủy Tiên200UAH
179Tiến200UAH
180Tiến Anh200UAH
181Tiến Hoài 200UAH
182Tiến Hồng200UAH
183Tiến Hường200UAH
184Tiến Ngọc200UAH
185Trần Mạnh Cường200UAH
186Trần Thanh Thúy200UAH
187Trí Hoa200UAH
188Trung Hồng200UAH
189Trung Hường200UAH
190Trung Thành200UAH
191Trường Gấm200UAH
192Trường Hồng200UAH
193Từ 200UAH
194Tú Thuyên200UAH
195Tú Xương200UAH
196Tuấn200UAH
197Tuấn200UAH
198Tuấn 200UAH
199Tuấn Hằng200UAH
200Tuấn Vân  200UAH
201Tùng An200UAH
202Tùng Hằng200UAH
203Tướng Lợi200UAH
204Tuyết Tiến200UAH
205Vân Anh200UAH
206Văn Cúa200UAH
207Vân Đông 200UAH
208Vân Trọng200UAH
209Vân Tuấn200UAH
210Việt Hà200UAH
211Vịnh200UAH
212Vinh Hương200UAH
213Yến200UAH
214Yến Đức200UAH
215Yến Kim200UAH
216Chi Đoàn Kva-Kinh tế200UAH
217Nguyễn Văn Thuật200UAH
218Vũ Thị Dung200UAH
219Thu Thành150UAH
220Công 1060100UAH
221Công 1723100UAH
222Công 1816100UAH
223Công 1833100UAH
224Công 5029100UAH
225Ánh Lan100UAH
226Bằng Ánh100UAH
227Bảo Sáng100UAH
228Bình 100UAH
229Bốn Kim100UAH
230Chất 100UAH
231Châu100UAH
232Châu Huyền 100UAH
233Chiến Cúc100UAH
234Chiến Dũng100UAH
235Chiến Hằng100UAH
236Chinh Hương100UAH
237Chính Thúy100UAH
238Chung 100UAH
239Chung Quân100UAH
240Chuyên Quy100UAH
241Công Ngọc100UAH
242Cường100UAH
243Cường Nhân100UAH
244Đại Hà100UAH
245Dần100UAH
246Đàn Vân Anh100UAH
247Đào Thị Lan100UAH
248Điển   100UAH
249Đinh Răm100UAH
250Đô Xuyến100UAH
251Đoàn100UAH
252Doan Ninh100UAH
253Đồng100UAH
254Đồng Đủng Đỉnh 100UAH
255Dung Lương100UAH
256Dũng Oanh100UAH
257Dung Tùng100UAH
258Dương Dung100UAH
259Dương Tới100UAH
260Duy Duyên100UAH
261Hà Quân100UAH
262Hải100UAH
263Hải Phương100UAH
264Hằng Vĩnh 100UAH
265Hạnh Giảng100UAH
266Hanh Huệ100UAH
267Hạnh Mậu100UAH
268Hảo Phượng100UAH
269Hiển100UAH
270Hiền Long100UAH
271Hiền Lực100UAH
272Hiệp100UAH
273Hiếu Anh100UAH
274Hiếu Tuyết100UAH
275Hoa Anh100UAH
276Hòa Phong100UAH
277Hoa Sơn100UAH
278Hoa Sử100UAH
279Hoài Vững100UAH
280Hoàn100UAH
281Hoàng 100UAH
282Hoàng Văn Thế100UAH
283Hòe Dung100UAH
284Hòe Hường100UAH
285Hồng Huyền100UAH
286Huệ Việt100UAH
287Hùng100UAH
288Hùng   100UAH
289Hùng Đô100UAH
290Hùng Hồng100UAH
291Hưng Thắng100UAH
292Hương100UAH
293Hương Tuấn100UAH
294Huyền100UAH
295Huyền Duẩn100UAH
296Huyền Tiến100UAH
297Khải100UAH
298Khanh100UAH
299Khanh100UAH
300Khê Quỳnh100UAH
301Kiên Hằng100UAH
302Kiên Quyên100UAH
303Lâm Hòa100UAH
304Lâm Nga100UAH
305Lan Anh Dũng100UAH
306Lan Bảy100UAH
307Lê Mạnh Hùng100UAH
308Lê Thị Nhài100UAH
309Lê Vân100UAH
310Liên Toàn100UAH
311Long Bích100UAH
312Long Hòa100UAH
313Lụa100UAH
314Luyện100UAH
315Mạnh Ngọc100UAH
316Minh Chi100UAH
317Minh Dung100UAH
318Nam Huyền 100UAH
319Nga Thường100UAH
320Nga Việt 100UAH
321Nghị100UAH
322Nghi 100UAH
323Ngoan Tuấn100UAH
324Ngọc100UAH
325Ngọc100UAH
326Ngọc Lvov 100UAH
327Nguyễn Thị Thu100UAH
328Nguyễn Xuyến100UAH
329Nha Điền100UAH
330Nhung100UAH
331Nhung Hải100UAH
332Nhung Tuyền100UAH
333Ninh Thúy100UAH
334P.Anh100UAH
335Phóng100UAH
336Phú Oanh100UAH
337Phúc Thu100UAH
338Phùng Văn Phượng100UAH
339Phương Anh100UAH
340Phương Phong100UAH
341Phượng Quang100UAH
342Phương Tám100UAH
343Quân Đại100UAH
344Quy Anh100UAH
345Quy Chương100UAH
346Quyết Phượng100UAH
347Sen100UAH
348Sơn100UAH
349Sỹ Ngọc100UAH
350Tâm Toản 100UAH
351Thanh Tiến100UAH
352Thịnh100UAH
353Thọ100UAH
354Tho Sự100UAH
355Thơm100UAH
356Thư100UAH
357Thủy Hương100UAH
358Thủy Lan100UAH
359Thùy Thủ100UAH
360Thuyên100UAH
361Tỉnh Ngọc100UAH
362Toại100UAH
363Tới Hồng100UAH
364Trà Uyên100UAH
365Trần Văn Cao100UAH
366Trang100UAH
367Trang100UAH
368Trang 100UAH
369Trịnh Loan100UAH
370Trọng Vân100UAH
371Trung Hào100UAH
372Tú Anh100UAH
373Tuân100UAH
374Tuấn Hà100UAH
375Tuấn Hiếu100UAH
376Tuấn Huyền100UAH
377Tuấn Sen100UAH
378Tuấn Vân Anh100UAH
379Tùng Hằng100UAH
380Tuyên Anh100UAH
381Tuyết100UAH
382Tuyết Mai100UAH
383Uyên100UAH
384Uyên Ngọc Anh100UAH
385Vân100UAH
386Vân Thu100UAH
387Vinh Hưng100UAH
388Vũ Thị Sâm100UAH
389Vương Tuyền100UAH
390Yến Phòng100UAH
391Huân Trang58UAH
392Công 176050UAH
393Công 183250UAH
394Công 503350UAH
395Bùi Khắc Tuyền50UAH
396Chuyên Cường50UAH
397Đạt50UAH
398Dậu Dung50UAH
399Điển Lan Anh50UAH
400Đô50UAH
401Hải Đoàn 50UAH
402Hạnh Hoàng50UAH
403Hội50UAH
404Hồng 50UAH
405Lan Bình50UAH
406Lan Chiến50UAH
407Liên Thiều50UAH
408Long Quế50UAH
409Long Tuyền50UAH
410Lương50UAH
411Lương Bắc50UAH
412Luyến Phương50UAH
413Minh Khóa50UAH
414Ngọc50UAH
415Nhạc Cảnh Đông50UAH
416Phương 50UAH
417Phương Tám50UAH
418Quyết Trọng50UAH
419Sơn50UAH
420Sơn Thanh50UAH
421Tây50UAH
422Thái Phong50UAH
423Thắng50UAH
424Thắng Ngoan50UAH
425Thanh50UAH
426Thảo Tuấn50UAH
427Tiến Thoa50UAH
428Trì Huyền50UAH
429Trường Khước50UAH
430Tuyển Vạn50UAH
431Vũ Thanh Tùng50UAH
432Xuân Hồng50UAH
433Hồng Tới20USD
434Đông Toán10USD
435Dũng Hiển10USD
436Dương Ngọc10USD
437Hải Phương10USD
438Hiếu Ngà10USD
439Loan Y10USD
440Sử Ánh10USD
441Thảo   10USD
442Thịnh Hương10USD
443Trương Văn Hùng500UAH
444Bùi Xuân Chỉnh400UAH
445Trần Hồ Nguyên500UAH

Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm.

Đảng ủy, BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN