Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ chị Hoàng Thị Luyện

Thứ hai, 29/10/2018 | 20:47
Với truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", sau khi biết tin chị Hoàng Thị Luyện bị nạn, rất nhiều bà con đã chủ động thăm hỏi, giúp đỡ thuốc thang cho chị giành giật sự sống. Đặc biệt, sau lời kêu gọi của BCH Hội, số lượng ủng hộ đã và đang tăng lên theo từng giờ, dưới đây là danh sách bà con ủng hộ chị Luyện.

I) Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina: 5000 gr

II) Chi đoàn Y-Lvov: 3200 gr

III) Khu vực Kva

1. Ông bà Long Yến: 4000g
2. Ông bà Thủy Liên: 100$
3. Ông bà Vóc Ân: 2000g
4. Ông bà Xuân Ngà: 50$
5. Anh chị Hiếu Nga: 50$
6. Ông bà Tước Huệ: 1000g
7. Ông bà An Phương (HQ): 1000g
8. Anh chị Linh Trà: 1000g*
9. Ông bà Lân Thanh: 1000g*
10. Hàng khô Tuấn Hương: 1000g
11. Ông bà Kỳ Lêna: 1000g
12. Ông bà Sơn Tùng: 20$
13. Ông bà Kim Dung: 20$
14. Ông bà Tuấn Thúy: 500g
15. Anh chị Tiến Anh-Huyền: 500g
16. Ông bà Đức Hải: 500g
17. Anh chị Chuyên Quy: 500g
18. Anh chị Trường Hồng: 500g
19. Ông bà Tuấn Thủy: 500g
20. Chị Lan Quỳnh: 500g
21. Anh chị Trà Uyên: 500g
22. Anh chị Hường Hòe: 500g
23. Ông bà Phúc Thu: 500g
24. Ông bà Vịnh Hương: 500g
25. Ông bà Vinh Tưởng: 500g
26. Ông bà Thu Sinh: 500g
27. Ông bà Lâm Phượng: 500g

Tổng 16000 Gr và 240$

IV) Mạng Viber DV

STTHọ tênSố tiền
1Admin Sàn4500
2Phái Yến2800
3Thịnh Hương1400
4Tây hàng xóm 7km1050
5Chị Ngọc1000
6Hằng Vĩnh1000
7Hiên Tuấn1000
8Hoa Cường1000
9Hữu Phiển1000
10Sen Tuấn1000
11Triểu1000
12Tuấn Hương1000
13Thôi Nhung1000
14Hạnh Hiệp1000
15Vân Khánh1000
16Linh Chọt500
17Chị Oanh già500
18Anh Huấn500
19Bà Thái Cơm500
20Mận Huân Trang500
21Cường Nhàn500
22Đô Trúc500
23Dũng Huế500
24Hà Tuấn500
25Hải Phương500
26Hạnh Tự500
27Hoa Mạnh500
28Hoa Thái500
29Hương Án500
30Hương Hiếu500
31Hương Thành500
32Hương Tùng500
33Huyền Dương500
34Đoàn Donetsk500
35Kiên Quyên500
36Lan Bình500
37Nam Điền500
38Nga Điền500
39Ngoan Tuấn500
40Oanh Dũng500
41Quang Luyện500
42Quang Phượng500
43Quy Chương500
44Quy Hồng Anh500
45Sơn Bích500
46Tân Huyền500
47Trình Hương500
48Nhung Hải500
49Bằng Hương500
50Soa Tủy500
51Bảo Sáng500
52Ngọc Tỉnh500
53Thanh Tiến500
54Thanh Tú500
55Thúy Ninh500
56Thủy Rúp500
57Tiến Cò500
58Tiến Huế500
59Trần Trung500
60Triều Lùn500
61Trung Hồng500
62Trung Kết500
63Uyên Bờm500
64Vân Anh Đàn500
65Xuân Hòa500
66Oanh Đức (Lvov)500
67Nga Lâm500
68Mai Tuấn500
69Vui Duyên500
70Nhâm500
71Hải Huyền500
72Hà Hải500
73Hanh Huệ300
74Hoài Vững300
75Long Duyên300
76Hiếu Anh300
77Huyền Hồng300
78Lam Thủy300
79Lộc Hương300
80Luyến Phương300
81Mạnh Ngọc300
82Nhung Tuyền300
83Oanh Phú300
84Phương Anh300
85Quân Liên300
86Sỹ Nga300
87Tuấn Hiếu300
88Dung Lương300
89Chinh Loan300
90Long300
91Thơm Trường300
92Lựu200
93Cương Chuyên200
94Chị Phương (béo)200
95Ba Yến200
96Chị Phương200
97Chung Bô200
98Chung Hào200
99Cương (Kiev)200
100Đặng Hằng200
101Đồng Đủng Đỉnh200
102Lan Tiến200
103Lập Bẩy200
104Linh Doan200
105Quang Hói200
106Sang Nhài200
107Thúy Dứa200
108Thủy Râu (Donetsk)200
109Trang Sơn200
110Tuyền Cò200
111Kiên Hằng200
112Anh Sơn200
113Đào Thị Vân200

Tổng 60350 gr

V) Khu vực Làng Sen

Quỹ từ Thiện 200$

1 Anh chị em nhà máy giày da 100$

2 gđ Hùng Vân 50$

3 gđ Mạnh Huyền 50$

4 gđ Trường Huệ 50$

5 gđ Sinh Thanh 50$

6 gđ Hùng Mơ 50$

7 gđ Liễn Hảo 50$

8 gđ Oanh Thuý 50$

9 gđ Tú Hoà 50$

10 gđ Long Xuân kv 50$

11 gđ Hoan Huế 30$

12 gđ Vân Anh tầng 8 20$

13 gđ Hiệp Hồng 1000gr

14 gđ Hoan Hương 1000gr

15 gđ Chỉnh Nhung 1000gr

16 gđ Văn Hương 1000gr

17 gđ Ngà Nga 1000gr

18 gđ Toán Hường 1000gr

19 gđ chị Thắng 1000gr

20  gđ Sự Tho 1000gr

21 gđ Chiến Dũng 1000gr

22 gđ Nam Lộc 1000gr

23 gđ Hảo Phượng 1000gr

24 gđ Trường Hà 1000gr

25 gđ Cường Hào 1000 gr

26 gđ Minh Hương 1000gr

27 gđ Duy Tường 1000gr

28 gđ Thuỳ Xuân 1000gr

29 gđ Môn Hiền 1000gr

30  gđ Phúc Vân 1000gr

31 gđ Luyện Liên 1000gr

32 gđ Đông Thái 1000gr

33  gđ Trí Hoa 1000gr

34 Phương Khôi 1000gr

35 Ngọc Tuyến kv 1000gr

36 gđ Tâm Huyên 500gr

37 gđ Mai tầng 9 500gr

38 gđ Cúc tầng 9 500gr

39 Tuấn Thu 500gr

40 gđ Dần Én 500gr

41 gđ Dũng Tâm 500gr

42 gđ Phóng Huế 500gr

43 gđ Trình Kiều 500gr

44 gđ Sơn Thảo 500gr

45 gđ Tùng Dung 500gr

46 gđ Sơn Tâm 500gr

47 gđ Tuấn Hảo 500gr

48 gđ Tí Dung 500gr

49 gđ Toại Hoài 500gr

50 gđ Trung Hường 500gr

51 gđ Tiến Hồng 500gr

52 gđ Lan Thục 500gr

53 gđ Quy Tính 500gr

54 gđ Hoa Quý 500gr

55 gđ Thuỷ Hạnh 500gr

56 gđ Quyết Nhàn 300gr

57 gđ Hoàn Hương 200gr

58 gđ Công Nhà máy giầy da đang sống tại Kiev 2000gr

59 gđ Trình Tuyến 500 gr

60 gđ Nghĩa Quyên 500 gr

61 gđ Huệ Chi 50$

Tổng  850$+ 36500gr

VI) Mạng Viber BH

STTHọ tênSố tiền
1Hà Hòa1000
2Tướng Lợi1000
3Êm Lộc1000
4Thụ Vân600
5Tuân Thoa500
6Tuyết Cơm500
7Tiến Mai500
8Tiền Ngoan500
9Hiên Thanh500
10Thủy Nghi500
11Chuyên Hằng500
12Hoàng Duyên500
13Ngọc Hải500
14Sâm Tuấn500
15Dương Dung500
16Chí Khanh500
17Tuấn Hảo500
18Trường Gấm500
19Hoồng Thanh500
20Vũ Nhung500
21Liêm Chuyên500
22Phương 538500
23Tùng Huyền500
24Quyết Nhiên500
25Hùng Thuyết500
26Huy Diễn500
27Tú Bi500
28Thọ Mến500
29Hoàng 1816500
30Thạch Hiệp500
31Nghị500
32Vân Rau500
33Hường Kitai500
34Trang Hải500
35Lâm Lan500
36Vịnh Hà500
37Quang Hiếu500
38Điện Huế500
39Thạch Hiệp500
40Tiếu Sim500
41Nam Huyền500
42Tới Mi500
43Nghĩa Duyên500
44Sơn Điệp500
45Công Thúy500
46Lưu500
47Minh Hạnh500
48Nghị Lan Anh500
49Cường Lan500
50Mẽ500
51Dự Thanh500
52Yến Ánh500
53Tú Trang500
54Long Hiền500
55Lan Thủy500
56Sáng Sen500
57Mai Yêm500
58Huy Thảo500
59Thủy Hương500
60Chính Thục500
61Chuyên Thủy500
62Vân Kính500
63Trung Hương500
64Mạnh Quế400
65Tiềm300
66Hoàn Dương300
67Tuấn Hương300
68Thành Thu300
69Minh Dung300
70Phương Thước300
71Thắng Hồng300
72Sử Hùng280
73Dũng Lan Anh200
74Hoan Hương 1702200
75Công Hoa200
76Hạnh Lan200
77Lực Hiên200
78Tùng Lan200
79Kim Yến200
80Trí Huyền200
81Chinh Chè200
82Đạt Hương200
83Tùng Rau200
84Chủ200
85Đàn Trọng200
86Nga Vương 200
87Hoán Loan200
88Thắng Nhung200
89Công Cận200
90Vinh Hà200
91Liên200
92Châu200
93Minh Khóa200
94Chiến Nga100
95Vinh Vân100
96Luyến100
97B Chất100
98Hùng Kha100

Tổng: 40 580 

VII) Khu vực 7 Samurai

STTHọ tênSố tiền
1Gđ Linh Trà 10001000
2Gđ ông Lân Thanh 10001000
3Gđ Đại Vinh 500
4Gđ Duy Hoa 500
5Gđ Mai Phúc 500
6Gđ Chinh Tiến 500
7Gđ Cảnh Hợp (34) 500
8Gđ Đông Vân 500
9Gđ Việt Phượng 500
10Gđ Hải Anh 500
11Gđ Hùng Mận 500
12Gđ Thu Vân 500
13Gđ Chi Mịnh 500
14Gđ Của Văn 500
15Gđ Dũng Nga 500
16Gđ Tuấn Vân 500
17Gđ Dũng Liễu 500
18Gđ Thanh Hằng 500
19Gđ Hưng Nga 500
20Gđ cô Dung500
21Gđ Trường Giang 500
22Gđ Hồng Trang 500
23Gđ Chung Quân 500
24Gđ Dũng Thu 500
25Gđ Phong Hằng 500
26Gđ Sĩ Lệ 500
27Gđ Thanh Hải 500
28Gd Chuyền Châu 500
29Gđ Quân Lan Anh 500
30Gđ Khuyên Cảnh 500
31Gđ Nghĩa Loan 500
32Gđ Đăng Phương 500
33Gd Điển Khải500
34Gđ Đài Phương 500
35Gđ Định Răm 500
36Gđ Tâm Sinh  500
37Gđ Nghị Lan 500
38Gđ Tuần Anh 500
39Gđ Thuyên Hương 500
40Gđ Thu Sinh kv 500
41Gđ Sang Loan 500
42Gđ Đình Phu500
43Gđ Hưng Nhinh500
44Gđ Lương Hương500
45Gđ Thuỷ Tiên 300

 Tổng 23 300

VIII) Khu vực Sorsa

STTHọ tênSố tiền
1Hạnh Mậu1400
2Hải Linh1000
3Tĩnh1000
4Phúc Linh1000
5Trường Thu1000
6Thành Hương500
7Cư Hương500
8Hòa Thọ500
9Tiến Hường500
10Hạnh Kỷ500
11Trọng Vân500
12Dương Hà500
13Hải Thịnh500
14Du Hợp500
15Dương Ngọc500
16Hiếu Ngà500
17Huy Nga500
18Trọng Đào500
19Công Thuận500
20Chúng Hương500
21Hà Vinh500
22Trọng Thuận500
23Nghị Thiềm500
24Học Bích500
25Thành Mỹ500
26Ngân Thu400
27Duẩn Huyền300
28Đông Toán300
29Yên Thanh300
30Hồng Toàn300
31Hưng Thu300
32Dung300
33Thắng Ngoan300
34Tùng Hằng300
35Hoài Nga300
36Đăng Liên300
37Chiến Hằng300
38Thanh Tươi300
39Thảo Tính300
40Việt Hà300
41Lành Hòa300
42Chính Thủy300
43Dũng Hoài300
44Khê Quỳnh300
45Nghị Hương300
46Thanh Hương300
47Phong Phương300
48Hưng Ngọc300
49Văn Thủy300
50Trung Trang300
51Hòa Liễu300
52Sơn Hương300
53Hoa Phong300
54Đại Hà300
55Công Phi300
56Hiền Tráng300
57Tuyết Hiếu200
58Ánh Bằng200
59Hồng Lành200
60Hạnh Giảng200
61Hồng Tám200
62Thành Hồng200
63Thịnh200
64Định Quế200
65Tiến Thoa200
66Long Quế200
67Bắc Lương200
68Tới Lý200
69Dũng Lan200
70Chinh200
71Nga Việt200
72Tuyên Oanh200
73Dung Hướng200
74Liên Thiều200
75Lan Bẩy200
76Hải Luyến200
77Dương Định200
78Trung Ngọc200
79Sơn Phương200
80Dũng Hà200
81Hải Huệ200
82Huy Thơm200
83Minh Tuyết200
84Khang Hà200
85Sinh Vé200
86Hưng Hồng200
87Long Ngọc200
88Lâm Thân200
89Hoàn Lượng200
90Cường Huyền200
91Tám Linh200
92Dũng Hiền200
93Việt Huệ200
94Thịnh Hằng200
95Hoa Đức200
96Hạnh Hòa200
97Yến Uyên200
98Tuấn Thủy200
99Tươi (Xôi)200
100Thủy Thư200
101Năm200
102Vạn Tuyền200

Tổng 34000

TỔNG CỘNG: 213 930 Gr và 1090 $

TM Hội người Việt Nam thành phố Odessa và gia đình Chị Luyện, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các tập thể, cá nhân, các gia đình hảo tâm bớt chút tấm lòng vàng hỗ trợ cho gia đình chị Luyện trong khi gặp nạn.

Chúng tôi vẫn tiếp nhận sự giúp đỡ của bà con và danh sách đang được cập nhật thêm.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN