Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách hội viên Chi hội 7 Nhebo Xu Khôi PriLeman đóng hội phí năm 2019

Chủ nhật, 08/12/2019 | 11:23
1. Phùng Văn Sỹ
2. Phạm Thanh Tùng
3. Lê Văn Công
4. Nguyễn Văn Cương
5. Trần Văn Kim
6. Hồ Thanh Quân
7. Phạm Đức Hùng
8. Nguyễn Thành Chung
9. Lê Thu Thủy
10. Nguyễn Văn Hồng
11. Nguyễn Đình Tới
12. Trần Thị Thúy
13. Nguyễn Như Thắng
14. Tô Tiến Bảy
15. Trần Trí Tuệ
16. Đỗ Vân
17. Phạm Văn Đàn
18. Đinh Văn Lộc
19. Nguyễn Thị Trang
20. Nguyễn Thanh Vân
21. Nguyễn Công Loan
22. Đào Xuân Cường
23. Trần Văn Cao
24. Hồ Thanh Vinh
25. Đinh Thị Xế
26. Nguyễn Thị Huyền
27. Bùi Quý Tuấn
28. Đỗ Thị Vân
29. Nguyễn Ngọc Sơn
30. Nguyễn Văn Mẽ
31. Nguyễn Xuân Chí
32. Tô Thị Luyên

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN