Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách Hội viên đã đóng Hội phí năm 2019

Thứ sáu, 06/09/2019 | 10:19

I/ Chi hội Làng Sen

STT Họ và tên

1 Nguyễn Văn Sinh

2 Đặng Thị Thanh

3 Đỗ Xuân Văn

4 Đỗ Thị Hương

5 Nguyễn Văn Hùng

6 Trần Thị Mơ

7 Nguyễn Ngọc Anh

8 Nguyễn Văn Huấn

9 Bùi Thanh Tân

10 Hoàng Thị Thu Huyền

11 Hán Thị Đoàn

12 Nguyễn Thị Hiên

13 Nguyễn Văn Tuấn (hảo)

14 Nguyễn Văn Dũng

15 Trần Thị Tâm

16 Phạm Nguyên Quốc

17 Nguyễn Quốc Tuấn

18 Tô Thị Ngoan

19 Nguyễn Văn Luyện

20 Đoàn Thị Liên

21 Nguyễn Thanh Ba

22 Đỗ Quang Trung

23 Võ Thị Hồng

24 Lê Thanh Hoàng Hiệp

25 Nguyễn Thị Thu Hồng

26 Dương Thị Liêm

27 Đỗ Công Huân

28 Bùi Thị Trang

29 Nguyễn Thị Hoa

30 Nguyễn Doãn Anh

31 Bùi Anh Tuấn

32 Đinh Công Hiệp

33 Trương Thuý Hạnh

34 Nguyễn Thị Oanh

35 Đặng Đình Ngà

36 Nguyễn Thị Thuý Nga

37 Đỗ Quang Vĩnh

38 Nguyễn Thanh Hà

39 Hàn Thị Hà

40 Nguyễn Văn Kết

41 Vũ Thị Vân Anh

42 Trần Hoàng Hải

43 Lã Thị Phương

44 Trần Trọng Nghĩa

45 Vũ Thị Khuyên

46 Trần Văn Hiểu

47 Vũ Thị Cúc

48 Lê Thị Mai

49 Trần Xuân Hảo

50 Hoàng Thị Phượng

51 Nguyễn Văn Môn

52 Nguyễn Thị Hiền

53 Phạm Thanh Chương

54 Phạm Thị Quy

55 Phan Tiến Dũng

56 Lã Ngọc Dương

57 Hoàng Ngọc Tỉnh

58  Nguyễn Thị Ngọc

59 Hoàng Ngọc Anh

60 Nguyễn Thị Hiếu

61 Trương Thanh Trung

62 Trần Tuỳ

63 Nguyễn Văn Tiến

64 Hồ Thị Hồng

65 Lê Khương Duy

66 Đỗ Thị Tường

67 Nguyễn Văn Trình

68 Phạm Văn Thới

69 Lê Thị Thắng

70 Lê Minh Hoà

71 Bùi Thị Thanh Tú

72 Nguyễn Doãn Liễn

73 Ngô Thị Hảo

74 Nguyễn Hoàng Hà

75 Trần Thị Hoà

76 Đặng Văn Điền

77 Nguyễn Thị Lam

78 Nguyễn Kim Cường

79 Nguyễn Thị Hào

80 Đoàn Minh Trường

81 Nguyễn Phúc Tướng

82 Ngô Thị Lợi

83 Nguyễn Đức Phúc

84 Trần Thị Vân

85 Bùi Xuân Chỉnh

86 Trần Thị Nhung

87 Lương Văn Bằng

88 Lê Thị Thu Hương

89 Nguyễn Văn Hoan

90 Trần Thị Hương

91 Nguyễn Danh Lan

92 Đinh Văn Oanh

93 Nguyễn Thị Thuý

94 Đinh Văn Dần

95 Trần Kim Thuỳ

96 Phan Thị Thanh Xuân

97 Nguyễn Văn Quyết

98 Lý Quang Tâm

99 Nguyễn Thị Huyên

100 Trương Công An

101 Vũ Văn Chiến

102 Tô Văn Hoan

103 Phạm Thị Huế

104 Dương Văn Lâm

105 Vũ Thị Nga

106 Vũ Thị Minh

107 Trịnh Xuân Quy

108 Nguyễn Thị Tính

109 Nguyễn Văn Đông

110 Hoàng Thị Thái

111 Thân Xuân Quang

112 Trần Hữu Thuỷ

113 Trần Bá Vượng

114 Trần Quang Trung

115 Bùi Trần Trường

116 Nguyễn Anh Tuấn

117 Nguyễn Văn Bảo

118 Nguyễn Thị Sáng

119 Nguyễn Ngọc Hưng

120 Nguyễn Thị Trang

121 Hoàng Văn Án

122 Nguyễn Thị Hương

123 Võ Công Triều

124 Nguyễn Thị Hiên

125 Nguyễn Văn Hiếu (Vững)

126 Trần Văn Sơn

127 Nguyễn Văn Đăng

128 Hoàng Văn Hoè

129 Đàm Văn Sơn

130 Trần Thị Thảo

131 Nguyễn Phi Sơn

132 Nguyễn Văn Bắc

133 Nguyễn Văn Tí

134 Phạm Thị Huyền

135 Đỗ Văn Quý

136 Hoàng Văn Tùng

137 Đặng Thị Dung

138 Phạm Năng Trí

139 Văn Thị Kim Hoa

140 Nguyễn Văn Cường

141 Bế Văn Tùng

142 Hoàng Anh Quy

143 Trần Thị Chung

144 Phạm Thị Thanh

145 Đỗ Ngọc Long

146 Hồ Sỹ Hải

147 Đỗ Thị Nhung

148 Nguyễn Văn Mạnh

149 Nguyễn Anh Tuấn (Vân)

150 Phạm Văn Sơn (Hoa)

151 Hoàng Văn Lương

152 Vũ Thị Kim Chung

153 Trần Văn Nam (Huyền)

154 Trịnh Văn Phái

155 Phạm Thị Yến

156 Đỗ Đức Anh

157 Nguyễn Văn Quân (Liên)

158 Nguyễn Văn Phú

159 Nguyễn Doãn Nhâm

160 Trần Ngọc Hoà

161 Trần Quang Tiến

162 Đào Thị Bạch Tuyết

163 Hoàng Trung Kiên

164 Đặng Duy Khánh

165 Vũ Bá Nam

166 Trần Thị Lộc

167 Nguyễn Văn Cốc

168 Vũ Thị Hợi

169 Hoàng Trung Dũng

170 Nguyễn Mạnh Hà

171 Hà Văn Tiến

172 Vũ Thị Huế

173 Nguyễn Văn Lộc

174 Nguyễn Văn Quyết

175 Nguyễn Thị Nghiêm

176 Nguyễn Văn Thành

177 Nguyễn Thị Hương

178 Lưu Văn Long

179 Hồ Minh Tuấn

180 Trịnh Xuân Nghị

181 Lê Đức Dự

182 Trần Thị Thanh

183 Nguyễn Văn Hữu

184 Phạm Thị Phiến

185 Đinh Thị Nhung

186 Trần Kim Hoàn

187 Đàm Văn Phóng

188 Trần Thị Huế

189 Trần Kim Long

190 Đỗ Minh Vương

191 Phạm Văn Toán

192 Nguyễn Thị Hường

193 Đặng Kim Sự

194 Nguyễn Văn Vững

195 Bùi Đình Quý

196 Lý Đức Khôi

197 Nguyễn Kim Dung kv

198 Dương Văn Đạt kv

199 Đoàn Văn Tuấn kv

200 Nguyễn Ngọc Toại

201 Trần Quang (Thôi)

202 Tống Công Trình

203 Lê Thị Nga

204 Hà Văn Hiếu

205 Hà Văn Quang

206 Nguyễn thị Thục

207 Nguyễn kim Hoa

II/ Chi hội 7 Samurai

1.Tạ Đình Đại
2.Nguyễn Thị Vinh
3.Lê Viết Thu
4.Nguyễn Thi Vân
5.Tạ Đinh Quân
6.Đỗ Thi Lan Anh
7.Nguyễn Hữu Thụ
8.Tạ Thi Vân
9.Phạm Quang Dũng
10.Trần Thị Liễu
11.Tạ Thị Chinh
12.BùiVăn Tiến
13.Tạ Đinh nghĩa
14.Phùng Thị Loan
15 .Bùi Xuân Thuyên
16.Nguyễn Thanh Nghị
17.Nguyễn Thị Lin Đa
18 .Hồ Thị Hăng
19 .Nguyễn Văn Phong
20.Hồ Văn Việt
21.Nguyễn Thị Phượng
22.Nguyễn Tuấn Anh
23.Hoàng Văn Hùng
24.Trần Thị Mận
25.Trần Văn Sinh
26.Trần Thị Minh Tâm
27.Vũ Văn Hưng
28.Vũ Thị Sâm
29.Vũ Hữu Đức
30.Nguyễn Thị Mai
31 Phạm Hạnh Phúc
32.Đỗ Văn Duy
33.Ta Đình Khải
34.Tạ Đình Đăng
35.Đào Thị Phương
36.Nguyễn Văn Dũng
37.Hoàng Văn Tuấn
38.Nguyễn Thị Vân
39.Nguyễn Đức Long, Thủy
40.Bùi Anh Chi
41.Vũ Thị Mịnh
42.Nguyễn Xuân Trường
43.Đinh Thị Giang
44.Nguyễn Hải Anh
45.Phạm Thanh Hương
46.Phạm Văn Đông
47.Trần Thị Vân
48.Vũ Thi Văn
49.Đỗ Hữu Của
50 .Lương Đức Quân
51.Nguyễn Thị Chung
52.Nguyễn Văn Định
53.Mai Văn Đài
54.Đặng Ngọc Cảnh
55.Lê Thị Hợp
56.Nguyễn Đức Dũng
57. Phan Đức Cảnh
58. Vũ Văn Sang
59. Nguyễn Văn Thanh
60. Cao Thị Điển
61. Lê Văn Chuyền
62. Hoàng Thị Châu
63. Đặng Mai Hương (Tuân)
64. Nguyễn Thi Nhinh
65. Nguyễn Thành Long (Khuyến )
66. Bùi Văn Tú
67. Trịnh Hồng Cường
68. Lê Thị Quỳnh
69. Nguyễn Thị Kim Hồng
70. Nguyễn Thị Răm Định
71. Nguyễn Thị Mai Hương
72. Nguyễn Thị Phương Dung
73. Bùi Xuân Thắng (Nhung)

III/ Chi hội Sorsa

STTHọ và tên
1Nguyễn Sỹ Quân
2Vũ Thị An Bình
3Phùng Đăng Dương 
4Lương Thị Ngọc 
5Nguyễn Văn Yên
6Nguyễn Thị Thanh
7Phạm Viết Xuân
8Doãn Thanh Tùng
9Trần Thị Lệ Hằng 
10Nguyễn Tiến Hưng
11Đào Thị Thu
12Ngô Văn Trọng
13Nguyễn Thị Vân
14 Bùi Văn Cư 
15Ngô Thị Hương 
16Nguyễn Văn Học
17Nguyễn Thị Bích
18Nguyễn Trung Văn 
19Dương Thu Thuỷ  
20Lê Văn Thanh 
21Dương Hồng Tươi 
22Nguyễn Tấn Thành
23Lê Hồng Mỹ 
24Hoàng Trung Hiếu 
25Nguyễn Thị Ngà
26Nguyễn Văn Đăng (Liên)
27Trần Thị Hải (Xanh)
28Trịnh Huy Du 
29Phạm Thị Hợp
30Vũ Văn Khánh
31Nguyễn Thị Lan
32Ngô Văn Nghị
33Ngô Thị Thu Hương
34Lê Việt Huy
35Ngô Thị Thanh Nga
36Nguyễn Văn Nghị
37Nguyễn Thị Thiềm
38Võ Hùng Định (Quế)
39Nguyễn Văn Sinh (Vé)
40Phùng Đăng Sơn (Hương)
41Lê Khánh Hoài 
42Lê Thị Nga 
43Trần Sách Hưng  
44Nguyễn Thị Bích Ngọc 
45Phạm Đình Thịnh
46Đặng Thị Hương
47Trần Văn Kỷ
48Phạm Thị Hạnh
49Nguyễn Quang Luyện (Hà) 
50Phạm Thị Tuyết
51Lê Minh Hùng
52Nguyễn Thị Hường (Khoa)
53Nguyễn Công Giảng (Hạnh)
54Nguyễn Văn Tiến (Hường)
55Trương Công Dương
56Đào Thị Bích Hà
57Nguyễn Xuân Phong
58Phạm Thị Minh Phương
59Ngô Văn Đại (Hà)
60Vũ Thị Thơm
61Đàm Xuân Hải
62Hà Minh Thịnh
63Vũ Anh Dũng
64Trần Thanh Hải
65Đinh Thị Ngọc Anh
66Lê Thị Quế 
67Lê Văn Long
68Nguyễn Thị Thu Hà
69Lê Đức Việt
70Nguyễn Trung Hải (Luyến)
71Võ Văn Trọng 
72Lê Thị Hồng Đào
73Nguyễn Thị Tình
74Đào Văn Thành (Thu)
75Dương Văn Chiến (Hằng)
76Lê Văn Thành
77Lã Thị Mai Hương
78Đỗ Văn Mậu
79Đặng Thị Hạnh
80Mai Văn Toàn
81Nguyễn Thị Hồng
82Vũ Thị Dung
83Nguyễn Thị Hồng Nga
84Vũ Văn Tiến
85Nguyễn Thị Thoa
86Lê Thanh Nghị (Tuyết)
87Tạ Xuân Hồng
88Dương Minh Hoà (Nhung)
89Đăng Thị Chinh
90Nguyễn Anh Tuấn (Thuỷ)
91Khuất Duy Khê
92Hà Thị Quỳnh
93Dương Văn Duẩn
94Đặng Thị Huyền
95Nguyễn Như Hải
96Phạm Thị Huệ
97Nguyễn Văn Công
98Nguyễn Thị Thuận
99Trần Ngọc Phi
100Bùi Xuân Đông
101Phạm Văn Thanh
102Nguyễn Thị Hương
103Nguyễn Hùng Tuyên (Oanh)
104Phạm Thị Hoa
105Nguyễn Xuân Phong
106Lê Ngọc Hoà
107Lê Thị Liễu
108Lưu Xuân Vạn
109Mai Thị Tuyển
110Phạm Viết Sử
111Bùi Thị Kim Ánh
112Lê Thị Trang
113Đậu Quốc Trung 
114Đậu Văn Trọng
115Ngô Thị Thuận
116Nguyễn Văn Phong (Hiền)
117Nguyễn Văn Vinh (Hà)
118Nguyễn Văn Long (Ngọc)
119Nguyễn Văn Dũng 
120Nguyễn Thị Hoài
121Ngô Thị Hoa (Đức)
122Nguyễn Văn Linh (LiNa)
123Trần Minh Khang (Hà)
124Dương Thành Chung (Hương)
125Vũ Đức Duy (Ly)
126Dương Văn Tới (Lý)
127Phan Ngọc Anh (Uyên)
128Phạm Thị Tuyết (Minh)
129Trịnh công Chính (Thuý)
130Trần Thị Nhung
131Mai Văn Tính (Thảo)
132Nguyễn Mạnh Sơn
133Trần Khả Thành (Hồng)
134Nguyễn Xuân Thắng (Ngoan)
135Bùi Văn Hoàn (Lương)
136Võ Văn Lành (Hồng)
137Trần Đình Đức Thịnh
138Nguyễn Thị Ngân
139Đỗ Mạnh Dũng (Hà)
140Ngô Văn Thuật (Hằng)
141Nguyễn Văn Thịnh (Kiều)
142Mai Văn Minh (Hà)
143Quản Trọng Cường (Huyền)
144Quản trọng Hùng (Hồng)
145 Hoàng Hựu Ngọc
146Đặng Thị Tuyến
147Đỗ Văn Tráng (Hiền)
148Đinh Văn Thọ (Mai)
149Nguyễn Văn Quân (Hà)
150Ngô Văn Định (Dương)
151Nguyễn Thị Trung (Ngọc)
152Nguyễn Thị Quế (Mạnh)
153Đỗ Văn Hoàn
154Đào Quang Long
155Nguyễn Thị Phương (Hải)
156Nguyễn Văn Đô (Xuyến)
157Lê Đức Thọ (Huyền)
158Vương Khả Bảo (Liên)
159Trần Mạnh Hiếu (Tuyết)
160Trần Bá Phan (Tây)
161Trần Đức Bình (Lan)
162Đỗ Thị Quyên (Hùng)

Chi hội Kva:

 1. Nguyễn Văn Kim
 2. Trần Thị Dung
 3. Nguyễn Văn Đức
 4. Nguyễn Thương Hải
 5. Trương Văn Hùng
 6. Trịnh Thị Kim Vân
 7. Đỗ Văn Tước
 8. Đoàn Thị Huệ
 9. Đỗ Văn Tuấn
 10. Trần Thị Thúy
 11. Đoàn Văn Trà
 12. Nguyễn Thị Tố Uyên
 13. Nguyễn Văn Vóc
 14. Nguyễn Thị Ân
 15. Nguyễn Văn Tiệp
 16. Nguyễn Thị Huyền
 17. Nguyễn Tiến Anh
 18. Nguyễn Thị Huyền
 19. Đỗ Thành Công
 20. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 21. Đỗ Văn Trường
 22. Nguyễn Thị Hồng
 23. Nguyễn Thị Hạnh
 24. Hoàng Văn Minh
 25. Cao Đức Tuấn
 26. Nguyễn Bích Thủy
 27. Hồ Văn Thôi
 28. Nguyễn Hồng Nhung
 29. Lưu Văn Hoàng (Duyên)
 30. Trần Văn Chuyên
 31. Hà Thị Quy
 32. Nguyễn Anh Tuấn
 33. Nguyễn Thị Hương
 34. Nguyễn Văn Vũ
 35. Hoàng Thị Ty
 36. Nguyễn Văn Huy
 37. Nguyễn Thị Diễn
 38. Trần Văn Trường
 39. Đào Thị Hồng Gấm
 40. Nguyễn Văn Dương (Dung)
 41. Nguyễn Văn Lâm
 42. Cao Thị Phượng
 43. Nguyễn Văn Sơn
 44. Nguyễn Thị Tùng
 45. Nguyễn Tuấn Anh
 46. Nguyễn Thế Vịnh
 47. Lê Thị Hương
 48. Nguyễn Minh Huế
 49. Trần Minh Điệu
 50. Lê Thị Chuyên
 51. Đỗ Văn Sáng
 52. Ngô Thanh Chuyên
 53. Phí Mạnh Quyết
 54. Nguyễn Văn Long
 55. Đỗ Văn Kiệm
 56. Nguyễn Văn Tuyên
 57. Nguyễn Thị Mến
 58. Phạm Văn Thụy
 59. Tô Tiến Lực
 60. Phí Văn Tiến
 61. Hoàng Thị Mai
 62. Phan Đức Hòe
 63. Cát Mạnh Phúc
 64. Nguyễn Văn Thanh
 65. Lê Thị Thu Hằng
 66. Nguyễn Đăng Thủy (Tình)
 67. Phùng Văn Phượng
 68. Nguyễn Văn Thủy
 69. Đỗ Thị Kim Liên
 70. Đỗ Như Tiền
 71. Phạm Thị Ngoan
 72. Trịnh Thị Lê Yến
 73. Trịnh Lê Hưng
 74. Trịnh Lê Hà
 75. Trịnh Văn Hùng
 76. Cao Vân Anh
 77. Đặng Thế Chất
 78. Nguyễn Văn Long
 79. Nguyễn Bửu An
 80. Nguyễn Thị Lan Phương
 81. Chu Văn Hoán
 82. Nguyễn Việt Cường
 83. Nguyễn Thu Trang
 84. Nguyễn Thủy Tiên
 85. Nguyễn Thị Nghị
 86. Chu Thị Lan
 87. Bùi Minh Lâm
 88. Phạm Lâm Tới
 89. Cát Thị Huệ
 90. Phùng Thị Phượng
 91. Nguyễn Duy Linh
 92. Vũ Thanh Trà
 93. Vũ Văn Hanh
 94. Nguyễn Thị Nga (điền)
 95. Đào Thị Lan
 96. Dương Văn Trực
 97. Nguyễn Văn Lâm
 98. Hoàng Anh Tuấn
 99. Trần Mạnh Cường
 100. Vũ Văn Vinh
 101. Nguyễn Hoàng Lân
 102. Trần Thị Thanh
 103. Trần Doãn Cảnh
 104. Lê Thái Kỳ
 105. Nguyễn Văn Chinh
 106. Phạm Đức Long
 107. Phạm Thị Xuân
 108. Ngô Minh Hiếu

Chi hội Lvov:

STTHọ Và Tên
1Lê Văn Tự
2Võ Thị Hạnh
3Nguyễn Văn Bốn
4Ngô Thị Kim
5Phạm Ngọc Êm
6Trần Thị Phước Lộc
7Ngô Thị Ngọc
8Đặng Xuân Tiếu
9Vũ Thị Sim
10Vũ Ngọc Huy
11Ngô Thị Thu Thảo
12Bùi Đức Lượng
13Đinh Thị Thu Hương
14Nguyễn Như Mạnh
15Đỗ Thu Huyền
16Nguyễn Văn Minh
17Ngô Thị Kim Oanh
18Nguyễn Khắc Đức
19Phan Văn Chính
20Lương Thị Thực
21Hoàng Thị Liên
22Bùi Đức Toàn 
23Ngô Xuân Trình
24Phan Thị Kim Tuyến
25Nguyễn Văn Tuấn
26Phan Thị Hương Sen
27Đỗ Thị Lan
28Nguyễn Xuân Thủy
29Huỳnh Thị Lan Anh
30Lưu Quang Thạch
31Hán Thị Hiệp
32Đỗ Quốc Chinh
33Đỗ Thi Lan Hương
34Nguyễn Văn Ninh
35Trần Thị Thúy
36Nguyễn Bá Tuấn
37Vương Thị Mai
38Ngô Xuân Thủy
39Nguyễn Thị Hương
40Trịnh Hoài Vũ
41Trần Thị Trang
42Dương Văn Trình
43Phạm Hương Mai
44Nguyễn văn Đàn
45Đỗ Thị Vân Anh
46Nguyễn Văn Long
47Nguyễn Thu Hiền
48Nguyễn Văn Tuân
49Nguyễn Thị Thoa
50Nguyễn Hoài Thanh
51Nguyễn Văn Dũng(Huế)
52Nguyễn Thị Lựu
53Nguyễn Trung Việt (Sơn)
54Đặng Thị Duyên(Vui)

Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm!

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN