Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách Hội viên đã nộp hội phí năm 2017

Thứ năm, 14/12/2017 | 14:41

Chi hội Làng Sen:

STTHọ và tên
1Nguyễn Văn Sinh 
2Đặng Thị Thanh 
3Đỗ Xuân Văn 
4Đỗ Thị Hương 
5Nguyễn Văn Hùng 
6Trần Thị Mơ 
7Phạm Văn Toán 
8Nguyễn Thị Hường 
9Nguyễn Văn Dũng 
10Trần Thị Tâm 
11Bùi Thanh Tân
12Hoàng Thi Thu Hiền 
13Phạm  Nguyên Quốc
14Nguyễn Văn Huấn 
15Nguyễn Thị Hiên 
16Hán Thị Đoàn 
17Nguyễn Văn Tuấn
18Đỗ Quang Trung
19Vỗ Thị Hồng 
20Nguyễn Quốc Tuấn 
21Tô Thị Ngoan
22Lê Thanh Hoàng Hiệp 
23Nguyễn Thị Hồng 
24Nguyễn Văn Luyện 
25Đoàn Thị Liên 
26Đỗ Công Huân 
27Bùi Thu Trang 
28Nguyễn Thị Oanh (Bắc)
29Dương Thị Liêm 
30Phạm Quang Sơn 
31Nguyễn Thị Thanh 
32Trương Thúy Hạnh 
33Đinh Công Hiệp 
34Nguyễn Thị Oanh 
35Hoàng Trung Kiên 
36Phùng Anh Tuấn 
37Đỗ Ngọc Long 
38Đặng Đình Ngà 
39Nguyễn Thị Thúy Nga 
40Vũ Thị Vân Anh 
41Đỗ Quang Vĩnh 
42Nguyễn Thanh Hà 
43Hàn Thị Hà 
44Trần Hoàng Hải 
45Lã Thị Phương 
46Khuất Lang Mạnh 
47Trần Trọng Nghĩa 
48Vũ Thị Quyên 
49Trần Xuân Hảo 
50Hoàng Thị Phượng 
51Trần Văn Hiểu 
52Lê Thị Mai 
53Vũ Thị Kim Cúc 
54Phạm Thanh Trương 
55Phạm Thị Quy 
56Phan Tiến Dũng 
57Nguyễn Thị Chiến 
58Lã Ngọc Dương 
59Nguyễn Văn Môn 
60Nguyễn Thị Hiền 
61Hoàng Ngọc Tỉnh 
62Nguyễn Thị Ngọc 
63Hoàng Văn Anh 
64Nguyễn Thị Hiếu 
65Nguyễn Doãn Liễn 
66Ngô Thị Hảo 
67Nguyễn Hoàng Hà 
68Trần Thị Hòa 
69Nguyễn Văn Trình 
70Lê Thị Thắng 
71Phạm Văn Thới 
72Đặng Văn Điền 
73Nguyễn Thị Nam 
74Lê Minh Hòa 
75Bùi Thị Thanh Tú 
76Nguyễn Phúc Tướng 
77Ngô Thị Lợi 
78Bùi Xuân Chỉnh 
79Trần Thị Nhung 
80Nguyễn Đức Phúc 
81Trần Thị Vân 
82Lương Văn Bằng 
83Lê Thị Thu Hương 
84Nguyễn Văn Hoan 
85Trần Thị Hương 
86Đinh Xuân Oanh 
87Nguyễn Thị Thúy 
88Đinh Văn Dần 
89Trần Kim Thùy 
90Phan Thị Thanh Xuân 
91Lý Đức Tâm 
92Nguyễn Thị Huyên 
93Trương Công An 
94Phan Thị Thanh Phương 
95Bùi Thị Mận 
96Nguyễn Văn Đông 
97Hoàng Thị Thái 
98Trần Hữu Thủy 
99Trần Bá Vượng 
100Trần Quang Trung 
101Trần Xuân Quang 
102Tô Văn Hoan 
103Phạm Thị Huế 
104Dương Văn Lâm 
105Vũ Thị Nga 
106Trịnh Xuân Quy 
107Nguyễn Thị Tính 
108Nguyễn Danh Lan 
109Nguyễn Kim Cường 
110Nguyễn Thị Hào 
111Lê Khương Duy 
112Đỗ Thị Tường 
113Đỗ Ngọc Quý 
114Phùng Quang Cường 
115Nguyễn Văn Tiến 
116Hồ Thị Hồng 
117Nguyễn Ngọc Anh 
118Phạm Thị Thanh 
119Đàm Văn Sơn 
120Trần Thị Thảo 
121Bùi Trần Trường 
122Lê Thị Thu Hà 
123Vũ Kim Chung 
124Nguyễn Ngọc Hưng 
125Nguyễn Thu Trang 
126Nguyễn Phi Sơn 
127Hoàng Văn Hòe 
128Đàm Văn Tuấn 
129Nguyễn Anh Tuấn 
130Nguyễn Thị Nga 
131Nguyễn Văn Tý 
132Bùi Đình Quý 
133Hà Văn Quang 
134Hoàng Văn Tùng 
135Đặng Thị Dung 
136Nguyễn Văn Quyết 
137Vũ Ngọc Ánh 
138Hồ Sỹ Hải 
139Đỗ Thị Nhung 
140Phạm Năng Trí 
141Văn Thị Kim Hoa 
142Trần Kim Hoàn 
143Nguyễn Doãn Anh 
144Nguyễn Văn Cường 
145Nguyễn Viết Bảo 
146Nguyễn Thị Sáng 
147Trịnh Văn Phái 
148Phạm Ngọc Yến 
149Đức Anh 
150Nguyễn Văn Mạnh 
151Võ Công Triều 
152Nguyễn Thị Hiên 
153Đoàn Trường Minh 
154Trần Quang Tiến 
155Đào Thị Bạch Tuyết 
156Trần Ngọc Hòa 
157Nguyễn Mạnh Hà 
158Dương Ngọc Hùng 
159Hà Văn Tiến 
160Vũ Thị Huế 
161Vũ Bá Nam 
162Trần Thị Lộc 
163Nguyễn Văn Cốc 
164Vũ Thị Hợi 
165Nguyễn Huy Cường 
166Nguyễn Văn Thành 
167Nguyễn Thị Hương 
168Dương Văn Quyết 
169Nguyễn Thị Nghiêm 
170Hoàng Trung Dũng 
171Hoàng Văn Án 
172Nguyễn Thị Hương 
173Hồ Minh Tuấn 
174Lưu Văn Long 
175Trịnh Xuân Nghị 
176Lê Đức Dự 
177Trần Thị Thanh 
178Nguyễn Văn Hữu 
179Phạm Thị Phiến 
180Lý Đức Khôi 
181Hà Thị Phương 
182Đàm Văn Phóng 
183Trần Thị Huế 
184Đỗ Minh Vương 
185Bùi Anh Tuấn 
186Nguyễn Chí Thanh 
187Đặng Kim Sự 
188Nguyễn Văn Vững 
189Trần Văn Nam 
190Phạm Văn Sơn 
191Vũ Văn Sơn (Sang) 
192Bế Văn Tùng 
193Đinh Thị Nhung 
194Trần Kim Long 
195Lương Quốc Tuấn 
196Nguyễn Văn Đăng 
197Hoàng Văn Lương 
198Trần Văn Tùy 
199Vũ Thị Minh 
200Nguyễn Chí Linh 
201Nguyễn Anh Đức 
202Vương Thị Sử (Hùng) 
203Nguyễn Văn Kết 
204Đào Văn Kiên 
205Vũ Quốc Chiến 
206Nguyễn Văn Hiếu 
207Phạm Văn Đồng 
208Nguyễn Văn Phú 
209Nguyễn Thị Kim Oanh 
210Trương Thành Trung (Kva) 
211Lê Thị Chuyên 
212Vũ Quang Chung 
213Hoàng Văn Quy 
214Trần Thị Chung 
215Hà Văn Hiếu 

 

Chi hội Sorsa

STTHọ Và Tên
1Phùng Đăng Dương
2Nguyễn Tấn Thành
3Vũ Thị An Bình
4Lương Thị Ngọc
5Nguyễn Sỹ  Quân
6Lê Thị Hồng Mỹ
7Doãn Thanh Tùng
8Trần Thị Lệ Hằng
9Đăng Thị Chinh
10Nguyễn Thị Xuyến
11Nguyễn Thị Thắm (Tùng)
12Phạm văn Xuân (Thuỳ)
13Võ Hùng Định (Quế)
14Phạm Thanh Hải (Tre)
15Nguyễn Thị Phương
16Lê Ngọc Hoà
17Trần Thanh Hải
18Đinh Thị Ngọc Anh
19Vũ Văn Khánh
20Nguyễn Thị Lan
21Trần Thị Hải
22Nguyễn Văn Nghị
23Nguyễn Thị Thiềm
24Phạm Viết Sử
25Bùi Thị Kim Ánh
26Đỗ Văn Mậu           
27Đặng Thị Hạnh
28Ngô Đức Minh (Tuyết)
29Mai Văn Toàn (Hồng)
30Nguyễn Văn Đăng
31Dương Thị Quỳnh Liên
32Lê Khánh Hoài
33Lê Thị Nga
34Vũ Anh Dũng (Hiển)
35Nguyễn Tiến Hưng
36Đào Thị Thu
37Võ Văn Trọng
38Lê Thị Hồng Đào
39Đậu Quốc Trung
40Trần Bá Chiến (Béo)
41Trần Khả Thành
42Nguyễn Văn Công
43Nguyễn Thị Thuận
44Nguyễn Văn Tiến
45Ngô Thị Hường
46Dương Hồng Tươi (Thanh)
47Lê Văn Thành
48Quản Trọng Cường
49Ngô Thị Huyền
50Trần Văn Kỷ (Hạnh)
51Vương Khả Bảo
52Võ Văn Lành (Hồng)
53Nguyễn Xuân Phong
54Nguyễn Hùng Tuyên (Oanh)
55Nguyễn Văn Yên
56Trần Thị Thanh
57Đỗ Thị Quyên (Hùng)
58Nguyễn Quang Học (Bích)
59Nguyễn Bá Việt (Huê)
60Bùi Xuân Đông (Toán)
61Bùi Thị Toán
62Hoàng Trung Hiếu
63Nguyễn Thị Ngà
64Phạm Văn Thanh (Hương)
65Dương Văn Duẩn
66Lê Thanh Nghị
67Đào Quang Long
68Phùng Đăng Sơn
69Ngô Văn Trọng
70Nguyễn Thị Vân
71Bùi Văn Cư
72Ngô Văn Đại
73Nguyễn Phúc Tá
74Nguyễn Trung Văn
75Dương Thị Thuỷ
76Dương Công Chiến 
77Nguyễn Thị Cúc
78Trịnh Huy Du
79Phạm Thị Hợp
80Trương Công Dương
81Đào Thị Bắc Hà
82Trần Sách Hưng
83Nguyễn Thị Bích Ngọc
84Nguyễn Công Giảng (Hạnh)
85Phạm Thị Hoa
86Nguyễn Xuân Phong
87Nguyễn Văn Bẩy
88Nguyễn Thị Chi
89Đỗ Xuân Hồng (Lành)
90Ngô Thị Hương (Cư)
91Lê Văn Long
92Nguyễn Thị Quế
93Nguyễn Xuân Thiều
94Nguyễn Thị Bích Liên
95Hà Văn Ngãn
96Dương Văn Chiến
97Hà Thị Hằng
98Nguyễn Trung Hải (Luyến)
99Lưu Xuân Vạn
100Khuất Duy Khê
101Hà Thị Quỳnh
102Bùi Văn Hoàn (Hương)
103Vũ Văn Tiến
104Nguyễn Thị Thoa
105Nguyễn Thị Hương
106Nguyễn Thị Nga (Việt)
107Vũ Thị Dung
108Nguyễn Ngọc Ánh
109Nguyễn Như Hải
110Phạm Thị Huệ
111Vũ Thị Thơm
112Dương Thành Chúng 
113Nguyễn Thị Hương
114Nguyễn Đăng Thái
115Nguyễn Thị Tình
116Vũ Đức Duy
117Nguyễn Anh Bờm
118Tạ Xuân Hồng (Huyền)
119Ngô Thị Thuận (Trọng)
120Đậu Văn Trọng
121Dương Văn Tới (Lý)
122Đàm Xuân Hải (Thịnh)
123Nguyễn Kim Giang
124Biện Xuân Phức
125Đào Văn Thành (Thu)
126Nguyễn Thị Trung (Ngọc)
127Lê Văn Truyền (Châu) 
128Đỗ Văn Tráng
129Phạm Thị Hiền
130Ngô Văn Nghị
131Ngô Thu Hương
132Đỗ Mạnh Dũng (Hà)
133Cao Thị Tuyết Dung (Hướng)
134Lã Thị Mai Hương (Thành)
135Nguyễn Xuân Thắng (Ngoan)
136Nguyễn Thị Hồng Lành (Hồng)
137Phạm Thị Minh Phương (Phong)
138Trần Thị Thảo (Tiến)
139Dương Tuấn Dũng (Lan)
140Đặng Thanh Huyền (Duẩn)
141Vũ Thị Lan
142Trần Đức Bình
143Phạm Thị Tuyết (Minh) 
144Nguyễn Văn Đô 
145Chu Văn Hải
146Vũ Ngọc Hùng
147Nguyễn Văn Tuấn
148Dương Minh Hoà
149Phạm Huy Hoà
150Nguyễn Quang Luyện
151Mai Hồng Sơn
152Mai Thị Tuyển
153Lê Văn Sơn
154Nguyễn Xuân Điển
155Nguyễn Minh Phương (Tám)
156Phùng Văn Sỹ
157Nguyễn Hải Yến (Phòng)

 

Chi hội 7 samurai:

STTHọ và tên
1Tạ  Đinh  Đại 
2Nguyễn  Thị Vinh
3Bùy Anh  Chi
4Vũ Hồng Mịnh
5Lê  Viết Thu
6Nguyễn  Thị  Vân
7Tạ  Đình  Nghĩa
8Phùng Thị  Loan
9Nguyễn  Xuân  Trường 
10Nguyễn Thị Giang
11Trần văn  Sinh
12Trần Thị Mịnh  Tâm
13Hoàng Văn  Tuân 
14Nguyễn Thị Vân 
15Tạ  Đinh  Khải 
16Lê Thị  Nga
17Đỗ Đức  Quân 
18Nguyễn Thị  Chung 
19Bùy Xuân  Thuyên
20Nguyễn  Văn  Thanh
21Phí  Thị  Hằng
22Nguyễn Đức  Dũng
23Tạ  Thị  Thu
24NguyễnThanh  Nghị
25Hoàng Văn  Hùng 
26Trần  Thị  Mận 
27Nguyễn  Hữu  Thụ
28Tạ  Thị  Vân
29Hồ Thị  Hằng 
30Hồ  Quốc  Việt 
31Nguyễn Thị  Phượng
32 Nguyễn  Tuấn  Anh 
33Vũ  Thị  Văn 
34Đỗ Đình  Của 
35Vũ  Hữu  Đức 
36Nguyễn  Văn  Đạt
37Nguyễn  Văn  Thanh
38Vũ Thị  Hải 
39Tạ  Đinh  Đăng
40Đào  Thị  Phương
41Nguyễn  Phương  Dung
42Tạ Đinh  Quận
43Đỗ Lan  Anh
44NguyễnVăn   Dũng
45Nguyễn Thị  Hoài
46Lê  Thị Hợp
47Đặng  Ngọc Cảnh
48Nguyễn  Văn  Thuyết 
49Nguyễn Thị Thủy
50Phạm Thị  Hồng
51Nguyễn  Văn  Đài
52Nguyễn  Văn Đinh
53Phạm Đình Thịnh
54Đặng Thị  Hương
55Nguyễn  Thị  Hồng
56Thái  Đình Trang
57Nguyễn Tuấn Dũng
58Trần Quang  Đai
59Nguyễn  Văn  Hưng
60Nguyễn  Thị  Nhinh
61Vũ Thị  Sâm
62Lê Anh Tuấn
63Đỗ  Văn  Duy
64Bùy  Văn  Tiến
65Tạ Thị Chinh
66Phạm  Xuân  Hồng
67Phạm  Quang Dũng
68Trần Thị Liễu
69Nguyễn Tuấn  Anh Hương 
70 Phạm Văn  Đông
71Trần  Thị  Vân
72Phạm  Hạnh Phúc
73Nguyễn Văn  Long Thúy

 

Chi hội Kva

STTHọ và tên
1Nguyễn Hoàng Lân
2Thanh (Lân)
3Vũ Văn Tám
4Nguyễn Thị Phương
5Hồ Văn Thôi
6Nhung (Thôi)
7Đỗ Văn Sinh
8Trần Văn Kim
9Trần Văn Trường
10Đào T Hồng Gấm
11Ng Huy Thịnh
12Phí Mạnh Quyết
13Đặng Thế Chất
14Trần Minh Điệu (Vc)
15Huế (Vợ Điệu)
16Đỗ Văn Sáng
17Đoàn Văn Tuấn
18Nguyễn Văn Vũ
19Ty (Vũ)
20Nguyễn Văn Huy (Vũ)
21Nguyễn Duy Linh
22Nguyễn Vân Đức
23Nguyễn Thị Hải
24Hòe (Hường)
25Ngọc (Tuyến)
26Tuyến (Ngọc)
27Phí Văn Tiến
28Mai (Tiến)
29Đỗ Văn Tước
30Đoàn Thị Huệ
31Đỗ Văn Kiệm
32Nguyện Văn Thuy
33Nguyễn Văn Tiến
34Đoàn Thị Nga
35Nguyễn Thiện Hiếu
36Nguyễn Thị Hà
37Đỗ Văn Tuấn
38Trần Thị Thúy
39Nguyễn Văn Lâm
40Phượng (Lâm)
41Cát Mạnh Phúc
42Nguyễn Thế Vinh
43Lê Thị Hương
44Nguyễn Văn Sơn
45Nguyễn Thị Tùng
46Nguyễn Tuấn Anh
47Nguyễn Văn Tiềm
48Huyền (Vợ Tiềm)
49Nguyễn Sỹ Xuân
50Hà Thị Ngà
51Ngô Minh Hiếu (Xuân)
52Nguyễn Tiến Anh
53Nguyễn Thị Huyền (Tanh)
54Nguyễn Văn Thủy
55Trần Thị Liên
56Nguyễn Bửu An
57Nguyễn Thị Lan Phương
58Cao Đức Tuấn
59Nguyễn Thị Bích Thủy
60Nguyễn Văn Thủy
61Nguyễn Thị Tình (Thủy)
62Vinh (Hà) Cd
63Trương Văn Hung
64Trịnh Thị Vân
65Nguyễn Thị Hạnh
66Minh( Hanh)
67Chuyên (Quy)
68Quy (Chuyên)
69Nguyễn Ánh (Yến)
70Trịnh Thị Yến
71Trịnh Hà
72Trịnh Hùng
73Dương (Đạo)
74Thu Bạc
75Toản (Thu)
76Hồng (Thanh)
77Thanh (Hồng)
78Nguyễn Thịnh (Dần)
79Vũ Thị Hạnh
80Nguyễn Văn Dần
81Ngân (Dần)
82Nguyễn Thanh
83Vợ Thanh
84Nguyễn Văn Ân (Vóc)
85Nguyễn Văn Kim
86Trần Thị Dung
87Đoàn Thị Hải
88Nguyễn Cường (Điệp)
89Nguyễn Thị Điệp
90Lê Thái Kỳ
91Ng Long (Xuân)
92Xuân Long
93Nguyên Hai Anh
94Nguyễn T Hương (H Anh)
95Đỗ Thành Công
96Nguyễn Thị Bích Ngọc
97Trương Văn Bình
98Trương Văn Bình
99Trương Xuân Minh
100Đỗ Văn Trường (Hồng)
101Huệ Đức
102Trần Văn Quyết (Ảnh)
103Phậm Thị Luyến
104Phạm Thị Luyến (Chợ)
105Đoàn Văn Trà (Chợ)
106Nguyễn T T Uyên (Chợ)
107Nguyễn Văn Quân (Chợ)
108Đỗ Như Tiền (Chợ)
109Nguyễn Thị Ngoan (Chợ)
110Nguyễn Thị Phương (Chợ)
111Lê Thị Nhài (Chợ)
112Trần Thị Nhung (Chợ)
113Nguyễn Thị Phương (Chợ)
114Phạm Thị Bích (Chợ)

 

Chi hội Lvov

  STT        Họ và tên

1Lê Văn Tự
2Võ Thị Hạnh
3Nguyễn Văn Bốn
4Ngô Thị Kim
5Phạm Ngọc Êm
6Trần Thị Phước Lộc
7Trần Công Danh
8Đặng Xuân Tiếu
9Vũ Thị Sim
10Vũ Ngọc Huy
11Ngô Thị Thu Thảo
12Bùi Đức Lượng
13Đinh Thị Thu Hương
14Nguyễn Như mạnh
15Đỗ Thu Huyền
16Huỳnh Thị Lan Anh
17Nguyễn Lê Minh
18Ngô Thị Kim Oanh
19Nguyễn Khắc Đức
20Phan Văn Chính
21Lương Thị Thực
22Hoàng Thị Liên
23Bùi Đức Toàn 
24Ngô Xuân Trình
25Phan Thị Kim Tuyến
26Nguyễn Văn Tuấn
27Phan Thị Hương Sen
28Nguyễn Huy Hưng
29Trần Văn Nghị
30Trần Thị Huyền
31Ngô Thị Ngọc
32Nguyễn Văn Minh
33Lưu Quang Thạch
34Hán Thị Hiệp
35Đỗ Quốc Chinh
36Đỗ Thi Lan Hương
37Nguyễn Văn Ninh
38Trần Thị Thúy
39Nguyễn Bá Tuấn
40Vương Thị Mai
41Ngô Xuân Thủy
42Nguyễn Thị Hương
43Trịnh Hoài Vũ
44Trần Thị Trang
45Dương Văn Trình
46Phạm Hương Mai
47Nguyễn văn Đàn
48Đỗ Thị Vân Anh
49Nguyễn Văn Long
50Nguyễn Thu Hiền
51Nguyễn Văn Tuân
52Nguyễn Thị Thoa
53Đỗ Thi Lan
54Nguyễn Xuân Thủy
55Nguyễn Thị Huế
56Nguyễn Văn Dũng
57Đỗ Trung Việt (Sơn)
58Nguyễn Hoài Thanh
59Bạch Hưng Thắng
60Trần Hồ Nguyên
61Nguyễn Thị Tâm
 
Gia đình ông bà Trình Mai ủng hộ quỹ khen thưởng 100$ nhưng hiện chi phí khen thưởng đang lấy từ quỹ Hội nên số tiền trên đã nhập chung vào quỹ Hội
 
Hội viên đóng hội phí tại chợ:
STTHọ và tên
1Nguyễn Đức Trí (Trí Khanh)
2Nguyễn Thu Nghị (balat 47)
3Ngô Thanh Chuyên
4Nguyễn Văn Tùng (Hàng khô)
5Nguyễn Văn Hồng (Hồng Thanh)
6Lê Thị Vân
7Nguyễn Văn Vinh (Vinh Vân)
8Trần Doãn Cảnh
9Lê Đức Việt
10Tô Tiến Lực
11Chu Văn Hoán
12Nguyễn Thị Loan (Loan Hoán)
13Bùi Xuân Thắng
14Phí Mạnh Cường
15Bùi Văn Tú
16Nguyễn Văn Vinh (cửa hàng 5384)
17Nguyễn Văn Vinh (Vinh Hưng)
18Đoàn Công Tùng
19Cao Thanh Vũ Lâm
20Bùi Thị Thu Trang
21Đào Thị Vân
22Nguyễn Văn Mẽ
23Hoàng Văn Tám
24Nguyễn Văn Lâm (Lâm Hòa)

Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN