Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách hội viên đã đóng Hội phí năm 2018

Thứ hai, 10/12/2018 | 20:32

I/ Khu vực 7 Samurai

STT    Họ và tên

1 Tạ Đình Đại

2 Nguyễn Thị Vinh

3 Lê Viết Thu

4 Nguyễn Thi Vân

5 Tạ Đinh Quân

6 Đỗ Thi Lan Anh

7 Nguyễn Hữu Thụ

8 Tạ Thi Vân

9 Phạm Quang Dũng

10 Trần Thị Liễu

11 Tạ Thị Chinh

12 BùiVăn Tiến

13 Tạ Đinh nghĩa

14 Phùng Thị Loan

15 Buì Xuân Thuyên

16 Nguyễn Thanh Nghi

17 Hồ Thị Hằng

18 Hồ Văn Việt

19 Nguyễn Thị Phượng

20 Nguyễn Tuấn Anh

21 Hoàng Văn Hùng

22 Trần Thị Mận

23 Nguyễn Văn Thanh

24 Vũ Thị Hải

25 Trần Văn Sinh

26 Trần Thị Minh Tâm

27 Vũ Văn Hưng

28 Nguyễn Thị Nhinh

29 Vũ Thị Sâm

30 Vũ Hữu Đức

31 Phạm Hạnh Phúc

32 Đỗ Văn Duy

33 Ta Đình Khải

34 Tạ Đình Đăng

35 Đào Thị Phương

36 Nguyễn Văn Dũng

37 Hoàng Văn Tuấn

38 Pham Xuân Hồng

39 Nguyễn Duy Thanh

40 Nguyễn Đức Long-Thủy

41 Bùi Anh Chi

42 Vũ Thị Mịnh

43 Nguyễn Xuân Trường

44 Nguyễn Đức Dũng

45 Hoàng Tu Sĩ

46 Nguyễn Hải Anh

47 Phạm Thanh Hương

48 Nguyễn Hoàng Lân

49 Trần Kim Thanh

50 Phạm Văn Đông

51 Trần Thị Vân

52 Hà Tuấn Đạt

53 Vũ Thị Hương

54 Vũ Thi Văn

55 Đỗ Hữu Của

56 Đỗ Đức Quân

57 Nguyễn Thị Chung

58 Nguyễn Văn Định

58 Mai Văn Đài

59 Nguyễn Thị Lin Đa

60 Phạm Thị Hồng

61 Đặng Ngọc Cảnh

62 Lê Thị Hợp

63 Nguyễn Tuấn Anh Hương

64 Lê Thị Nga Hưng

65 Tạ Thị Thu

66 Nguyễn Phương Dung

67 Thái Hồng Trang

68 Nguyễn Thị Kim Hồng

69 Đinh Thi Giang

70 Nguyễn Văn Thanh

71. Lê Thị Nga

II) Khu vực Kva

STT    Họ và tên

1. Trương Văn Hùng
2. Trịnh Thị Kim Vân
3. Nguyễn Văn Đức
4. Nguyễn Thương Hải
5. Nguyễn Văn Kim
6. Trần Thị Dung
7. Đỗ Văn Tước
8. Đoàn Thị Huệ
9. Đỗ Văn Tuấn
10. Trần Thị Thúy
11. Nguyễn Văn Lâm
12. Cao Thị Phượng
13. Đỗ Văn Kiệm
14. Nguyễn Văn Tuyên
15. Nguyễn Thị Mến
16. Phạm Văn Thụy
17. Đoàn Văn Trà
18. Nguyễn Thị Tố Uyên
19. Nguyễn Văn Vóc
20. Nguyễn Thị Ân
21. Nguyễn Văn Tiệp
22. Nguyễn Thị Huyền
23. Vũ Văn Tám
24. Nguyễn Thị Phương
25. Nguyễn Văn Long (Yến)
26. Nguyễn Thị Hạnh
27. Hoàng Văn Minh
28. Nguyễn Thế Vịnh
29. Lê Thị Hương
30. Trần Văn Trường
31. Đào Thị Hồng Gấm
32. Đỗ Thành Công
33. Nguyễn Thị Bích Ngọc
34. Nguyễn Hoàng Lân(*)
35. Trần Thị Thanh(*)
36. Nguyễn Hải Anh(*)
37. Phạm Thanh Hương(*)
38. Phạm Đức Long
39. Phạm Thị Xuân
40. Nguyễn Văn Huy(Diễm)
41. Nguyễn Văn Vũ
42. Hoàng Thị Ty
43. Nguyễn Tiến Anh
44. Nguyễn Thị Huyền
45. Nguyễn Văn Sơn
46. Nguyễn Thị Tùng
47. Nguyễn Tuấn Anh
48. Nguyễn Văn Dương(Dung)
49. Nguyễn Đăng Thủy
50. Nguyễn Thị Tình
51. Dương Văn Toàn(Tâm)
52. Dương Ngọc Thu
53. Tô Tiến Lực
54. Đoàn Văn Tuấn
55. Trần Văn Chuyên(Quy)
56. Đỗ Văn Trường(Hồng)
57. Phí Mạnh Quyết
58. Nguyễn Văn Long
59. Phí Văn Tiến
60. Hoàng Thị Mai
61. Đặng Thị Tuyến
62. Hoàng Hữu Ngọc
63. Phùng Văn Phương
64. Phí Mạnh Cường
65. Phan Đức Hòe (992)
66. Ngô Thanh Chuyên
67. Đỗ Văn Sáng
68. Nguyễn Sĩ Xuân
69. Hà Thị Ngà
70. Ngô Minh Hiếu
71. Vũ Văn Vinh
72. Cao Đức Tuấn
73. Nguyễn Bích Thủy
74. Trịnh Lê Yến
75. Trịnh Lê Hưng
76. Trịnh Lê Hà
77. Cao Vân Anh
78. Nguyễn Minh Huế
79. Trần Minh Điệu
80. Đặng Thế Chất
81. Hồ Văn Thôi
82. Nguyễn Hồng Nhung
83. Đỗ Như Tiền
84. Phạm Thị Ngoan
85. Lưu Văn Hoàng(em Vũ)
86. Cát Mạnh Phúc
87. Cát Thị Huệ (mẹ Quân)
88. Chu Văn Hoán
89. Nguyễn Duy Linh
90. Vũ Thanh Trà
91. Lê Thái Kỳ
92. Trần Văn Kim
93. Nguyễn Hoàng Sơn
94. Trần Thị Điệp
95. Nguyễn Văn Thủy
96. Đỗ Thị Kim Liên
97. Nguyễn Anh Tuấn
98. Nguyễn Thị Hương
99. Lê Thị Chuyên
100. Nguyễn Văn Lộc
101. Nguyễn Bửu An
102. Nguyễn Thị Lan Phương
103. Nguyễn Thị Tuyên (Khiêm)

III) Khu vực Làng Sen

STT  Họ và tên

1 Nguyễn Văn Sinh
2 Đặng Thị Thanh
3 Nguyễn Văn Hùng
4 Trần Thị Mơ
5 Đỗ Xuân Văn
6 Đỗ Thị Hương
7 Bùi Thanh Tân
8 Hoàng Thị Thu Huyền
9 Nguyễn Văn Dũng
10 Trần Thị Tâm
11 Phạm Nguyên Quốc
12 Nguyễn Văn Huấn
13 Nguyễn Văn Kết
14 Hán Thị Đoàn
15 Nguyễn Văn Tuấn
16 Nguyễn Quốc Tuấn
17 Tô Thị Ngoan
18 Lê Thanh Hoàng Hiệp
19 Nguyễn Thị Hồng
20 Đỗ Quang Trung
21 Võ Thị Hồng
22 Nguyễn Văn Luyện
23 Đoàn Thị Liên
24 Phạm Quang Sơn
25 Nguyễn Thị Thanh
26 Dương Thị Liêm
27 Đỗ Công Huân
28 Bùi Thị Trang
29 Bùi Thị Mận
30 Đỗ Ngọc Long
31 Đặng Đình Ngà
32 Nguyễn Thị Thuý Nga
33 Trần Văn Tuỳ
34 Đinh Công Hiệp
35 Trương Thuý Hạnh
36 Nguyễn Thị Oanh (gia)
37 Phùng Anh Tuấn
38 Vũ Thị Vân Anh
39 Đỗ Quang Vĩnh
40 Nguyễn Thanh Hà
41 Hàn Thị Hà
42 Trần Hoàng Hải
43 Lã Thị Phương
44 Trần Trọng Nghĩa
45 Vũ Thị Quyên
46 Trần Xuân Hảo
47 Hoàng Thị Phượng
48 Trần Văn Hiểu
49 Lê Thị Mai
50 Vũ Thị Cúc
51 Phạm Thanh Chương
52 Phạm Thị Quy
53 Phan Tiến Dũng
54 Nguyễn Thị Chiến
55 Lã Ngọc Dương
56 Nguyễn Văn Môn
57 Nguyễn Thị Hiền
58 Hoàng Ngọc Tỉnh
59 Nguyễn Thị Ngọc
60 Hoàng Ngọc Anh
61 Nguyễn Thị Hiếu
62 Nguyễn Ngọc Anh
63 Nguyễn Văn Tiến
64 Hồ Thị Hồng
65 Phùng Quang Cường
66 Lê Khương Duy
67 Đỗ Thị Tường
68 Nguyễn Văn Trình
69 Phạm Văn Thới
70 Lê Thị Thắng
71 Đặng Văn Điền
72 Nguyễn Thị Lam
73 Nguyễn Doãn Liễn
74 Ngô Thị Hảo
75 Nguyễn Hoàng Hà
76 Trần Thị Hoà
77 Bùi Thị Thanh Tú
78 Lê Minh Hoà
79 Nguyễn Kim Cường
80 Nguyễn Thị Hào
81 Bùi Xuân Chỉnh
82 Trần Thị Nhung
83 Nguyễn Đức Phúc
84 Trần Thị Vân
85 Nguyễn Phúc Tướng
86 Ngô Thị Lợi
87 Lương Văn Bằng
88 Lê Thị Thu Hương
89 Nguyễn Danh Lan
90 Nguyễn Văn Hoan
91 Trần Thị Hương
92 Đinh Văn Oanh
93 Nguyễn Thị Thuý
94 Đinh Văn Dần
95 Trần Kim Thuỳ
96 Phan Thị Thanh Xuân
97 Nguyễn Văn Quyết
98 Lý Quang Tâm
99 Nguyễn Thị Huyên
100 Trương Công An
102 Vũ Quốc Chiến
103 Nguyễn Văn Đông
104 Hoàng Thị Thái
105 Thân Xuân Quang
106 Trần Hữu Thuỷ
107 Trần Quang Trung
108 Trần Thị Hường
109 Trần Bá Vượng
110 Tô Văn Hoan
111 Phạm Thị Huế
112 Dương Văn Lâm
113 Vũ Thị Nga
114 Trịnh Xuân Quy
115 Nguyễn Thị Tính
116 Nguyễn Anh Tuấn
117 Bùi Trần Trường
118 Lê Thị Hà
119 Nguyễn Văn Bảo
120 Nguyễn Thị Sáng
121 Nguyễn Ngọc Hưng
122 Nguyễn Thị Trang
123 Võ Công Triều
124 Nguyễn Thị Hiên
125 Nguyễn Phi Sơn
126 Đào Văn Kiên
127 Đàm Văn Sơn
128 Trần Thị Thảo
129 Hoàng Văn Hoè
130 Nguyễn Văn Đăng
131 Nguyễn Văn Tý
132 Phạm Thị Thanh
133 Bùi Đình Quý
134 Hà Văn Quang
135 Hoàng Văn Tùng
136 Đặng Thị Dung
137 Đỗ Ngọc Quý
138 Nguyễn văn Vững
139 Vũ Ngọc Ánh
140 Hồ Sỹ Hải
141 Đỗ Thị Nhung
142 Phạm Năng Trí
143 Văn Thị Kim Hoa
144 Trần Kim Hoàn
145 Trần Thị Chung
146 Hoàng Văn Quy
147 Trần Văn Nam
148 Nguyễn Doãn Anh
149 Nguyễn Thị Hoa (Thái)
150 Hoàng Văn Lương
151 Nguyễn Doãn Nhâm
152 Vũ Thị Kim Chung
153 Nguyễn Văn Phú
154 Trịnh Văn Phái
155 Phạm Ngọc Yến
156 Nguyễn Văn Cường
157 Nguyễn Văn Mạnh
158 Trần Ngọc Hoà
159 Hoàng Trung Kiên
160 Trần Quang Tiến
161 Đào Thị Bạch Tuyết
162 Vũ Bá Nam
163 Trần Thị Lộc
164 Hà Văn Tiến
165 Vũ Thị Huế
166 Nguyễn Mạnh Hà
167 Nguyễn Văn Cốc
168 Vũ Thị Hợi
169 Phạm Văn Đồng
170 Hoàng Trung Dũng
171 Hoàng Văn Án
172 Nguyễn Thị Hương
173 Dương Văn Quyết
174 Nguyễn Thị Nghiêm
175 Nguyễn Văn Thành
176 Nguyễn Thị Hương
177 Hồ Minh Tuấn
178 Lưu Văn Long
179 Trịnh Xuân Nghị
180 Lê Đức Dự
181 Trần Thị Thanh
182 Nguyễn Văn Hữu
183 Phạm Thị Phiến
184 Hoàng Minh Bái
185 Đinh Nhị Nhung
186 Đàm Văn Phóng
187 Trần Thị Huế
188 Đỗ Minh Vương
189 Bùi Anh Tuấn
190 Trần Kim Long
191 Phạm Văn Toán
192 Nguyễn Thị Hường
193 Đặng Kim Sự
194 Nguyễn Chí Thanh
195 Bế Văn Tùng
196 Đoàn Trường Minh
197 Lý Đức Khôi
198 Hà Thị Phương
199 Vương Thị Sử kv
200 Nguyễn Thị Hiên
201 Nguyễn Kim Dung kv
202 Nguyễn Văn Quân Liên
203 Đặng Duy Khánh
204 Đức Anh Phương
205 Trương Thành Trung kv
206 Vũ Văn Hanh

IV) Khu vực Lvov

STT   Họ và tên

1 Lê Văn Tự

2 Võ Thị Hạnh

3 Nguyễn Văn Bốn

4 Ngô Thị Kim

5 Phạm Ngọc Êm

6 Trần Thị Phước Lộc

7 Trần Công Danh

8 Đặng Xuân Tiếu

9 Vũ Thị Sim

10 Vũ Ngọc Huy

11 Ngô Thị Thu Thảo

12 Bùi Đức Lượng

13 Đinh Thị Thu Hương

14 Nguyễn Như mạnh

15 Đỗ Thu Huyền

16 Nguyễn Lê Minh

17 Ngô Thị Kim Oanh

18 Nguyễn Khắc Đức

19 Phan Văn Chính

20 Lương Thị Thực

21 Hoàng Thị Liên

22 Bùi Đức Toàn

23 Ngô Xuân Trình

24 Phan Thị Kim Tuyến

25 Nguyễn Văn Tuấn

26 Phan Thị Hương Sen  

27 Đỗ Thi Lan  

28 Nguyễn Xuân Thủy

29 Trần Hồ Nguyên

29 Trần Hồ Nguyên

30 Đặng Thị Tâm

31 Ngô Thị Ngọc

32 Nguyễn Văn Minh

33 Lưu Quang Thạch

34 Hán Thị Hiệp

35 Đỗ Quốc Chinh

36 Đỗ Thi Lan Hương

37 Nguyễn Văn Ninh

38 Trần Thị Thúy

39 Nguyễn Bá Tuấn

40 Vương Thị Mai

41 Ngô Xuân Thủy

42 Nguyễn Thị Hương

43 Trịnh Hoài Vũ

44 Trần Thị Trang

45 Dương Văn Trình

46 Phạm Hương Mai

47 Nguyễn văn Đàn

48 Đỗ Thị Vân Anh

49 Nguyễn Văn Long

50 Nguyễn Thu Hiền

51 Nguyễn Văn Tuân

52 Nguyễn Thị Thoa

53 Nguyễn Hoài Thanh  

54 Nguyễn Thị Lựu

55 Nguyễn Văn Dũng

56 Nguyễn Thị Phượng

57 Đào Thị Vân

58 Đặng Thị Duyên (Vui)

V) Khu vực Sorsa

STT  Họ và tên

1 Phùng Đăng Dương

2 Lương Thị Ngọc 

3 Nguyễn Tấn Thành

4 LêThi Hồng Mỹ

5 Nguyễn Văn Yên

6 Nguyễn Thị Thanh

7 Hoàng Trung Hiếu

8 Nguyễn Thị Ngà

9 Phạm Viết Sử

10 Phạm Văn Xuân

11 Vũ Văn Khánh

12 Nguyễn Thị Lan

13 Ngô Văn Nghị

14 Ngô Thị Thu Hương

15 Nguyễn Văn Nghị

16 Nguyễn Thị Thiềm

17 Đinh Thị Ngọc Anh

18 Trần Thanh Hải

19 Nguyễn Ngọc Ánh

20 Lê Việt Huy

21 Ngô Thị Thanh Nga

22 Nguyễn Thị Phương

23 Doãn Thanh Tùng

24 Trần Thị Lệ Hằng

25 Quản Trọng Hùng

26 Nguyễn Văn Đăng

27 Dương Quỳnh Liên

28 Lê Thị Quế

29 Lê Văn Long

30 Đỗ Văn Sinh

31 Lê Ngọc Hoà (Liễu)

32 Vương Khả Bảo

33 Trần Khả Thành

34 Đào Quang Long

35 Tạ Xuân Hồng

36 Phạm Thị Tuyết (Minh)

37 Dương Hồng Tươi

38 Lê Văn Thanh

39 Võ Văn Lành (Hông)

40 Vũ Thị Thơn (Huy)

41 Phùng Đăng Sơn (Hương)

42 Trương Công Dương

43 Đào Thị Bích Hà

44 Nguyễn Xuân phong

45 Phạm Thị Minh Phương

46 Lê Văn Thành

47 Lã Thị Mai Hương

48 Bùi Thị Kim Ánh (Sử)

49 Nguyễn Thị Tình

50 Bùi Văn Hoàn (Lương)

51 Trần Văn Kỷ

52 Phạm Thị Hạnh

53 Đậu Văn Trọng

54 Ngô Thị Thuận

55 Lê Minh Hùng

56 Phạm Thị Tuyết

57 Hoàng Văn Tám (Linh)

58 Võ Hùng Định

59 Nguyễn Văn Dũng

60 Nguyễn Thị Hoài

61 Nguyễn Văn Tiến 

62 Ngô Thị Hường

63 Lê Văn Truyền (Châu)

64 Dương Văn Duẩn (Huyền)

65 Đỗ Văn Mậu

66 Đặng Thị Hạnh

67 Đăng Thị Chinh

68 Phạm Thị Hoa

69 Nguyễn Xuân Phong

70 Nguyễn Văn Công

71 Nguyễn Thị Thuận

72 Phạm Văn Thanh

73 Nguyễn Thị Hương

74 Ngô Văn Đại

75 Phạm Thị Hà

76 Nguyễn Như Hải

77 Phạm Thị Huệ

78 Nguyễn Kim Giang

79 Đỗ Văn Tráng

80 Võ Văn Trọng

81 Lê Thị Hồng Đào

81 Lê Thị Hồng Đào

82 Nguyễn Hùng Tuyên(oanh)

83 Ngyễn Bá Việt

84 Bùi Xuân Đông

85 Lê Thị Toán

86 Khuất Duy Khê

87 Hà Thị Quỳnh

88 Đậu Quốc Trung (Trang)

89 Đàm Xuân Hải

90 Nguyễn Thị Thịnh

91 Nguyễn Văn Học

92 Nguyễn Thị Bích 

93 Đào Văn Thành (Thu)

94 Trần Đình Đức Thịnh

95 Đỗ Thị Quyên (Hùng)

96 Hoàng Anh Tuấn

97 Vũ Anh Dũng (Hiển)

98 Dương Minh Hoà

99 Dương Tuấn Dũng (Lan)

100 Nguyễn Trung Hải (Luyến)

101 Lê Khánh Hoài

102 Lê Thị Nga

103 Vũ Thị Dung

104 NguyễnThi Nga

105 Nguyễn Văn Thiều (Liên)

106 Bùi Văn Cư

107 Ngô Thị Hương

108 Ngô Văn Trọng

109 Nguyễn Thị Vân

110 Dương Công Chiến (Cúc)

111 Trịnh Huy Duy

112 Phạm Thị Hợp

113 Nguyễn Trung Văn

114 Dương Thu Thuỷ

115 Nguyễn Tiến Hưng

116 Đào Thị Thu

117 Mai Văn Toàn (Hồng)

118 Lê Thanh Nghị (Tuyết)

119 Dương Văn Chiến (Hằng)

120 Nguyễn Công Giảng (Hạnh)

121 Lê Thị Hải Yến (Phòng)

122 Lưu Xuân Vạn

123 Mai Thị Tuyển

124 Vũ Văn Tiến

125 Nguyễn Thị Thoa

126 Phạm Đình Thịnh

127 Đặng Thị Hương

128 Đỗ Xuân Hồng

129 Nguyễn Thị Lành

130 Nguyễn Quang Luyện (Huyền)

131 Nguyễn Sỹ Quân

132 Vũ Thị An Bình

133 Nguyễn Xuân Thắng (Ngoan)

134 Lê Đức Việt

135 Nguyễn Thị Hà

136 Nguyễn Đăng Thái

137 Mai Văn Minh (Hà)

138 Nguyễn Minh Phương (Tám)

139 Ngô Thị Hoa (Đức)

140 Nguyễn Văn Vinh (Hà)

141 Trần Thị Hải (Xanh)

142 Dương Thành Chung

143 Bùi Thị Quỳnh Hương

144 Dương Văn Tới (Lý)

145 Phan Ngọc Anh

146 Nguyễn Thị Uyên

147 Trịnh Công Chính (Thuý)

148 Nguyễn Anh Tuấn (Thuỷ)

149 Đỗ Mạnh Dũng (Hà)

150 Vũ Dức Duy

151 Mai Văn Tính

152 Nguyễn Văn Định

153 Trần sách Hưng

154 Nguyễn Thị Bích Ngọc

155 Nguyễn xuân Bắc (Lương)

156 Nguyễn Thị Trung (Ngọc)

157 Nguyễn Thị Hường (Khoa)

158 Đinh  Văn Thọ (Mai)

159 Vũ Thị Lan

160 Trần Đức Bình

161 Trần Minh Khang (Hà)

162 Quảng Trọng Cường

163 Lê Thị Liễu (Hoà31)

164 Trần Bá Chiến (Hoa)

VI) Khu vực Sukhoi Liman

1 Tuấn Hòa (2 suất)

2 Lê Văn Việt

3 Nguyễn Thị Phương

4 Nguyễn Thị Hồng

5 Nguyễn Thị Huyền

Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm!

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN