Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách tài trợ hoạt động ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7)

Thứ hai, 24/07/2017 | 04:42
1Đỗ Văn Tước500
2Nguyễn Như Mạnh300
3Nguyễn hải Anh300
4Nguyễn Văn Hùng300
5Đỗ Xuân Văn300
6Lê Quốc Phong300
7Trương Văn Hùng200
8Nguyễn Văn Kim200
9Nguyễn Văn Vóc200
10Nguyễn Trung Văn200
11Phí Văn Tiến200
12Hồ Văn Thôi200
13Trịnh Hồng Cường(Diện)200
14Phạm Đức Phúc200
15Phùng Đăng Dương100
16Nguyễn Văn Sinh100
17Nguyễn Văn Đức100
18Tạ Đình Đại100
19Lê Văn Tự100
20Nguyễn Doãn Liễn100
21Nguyễn Thị Hòa100
22Hoàng Trung Hiếu100
23Vũ Thị An Bình100
24Phạm Thị Hoa100
25Nguyễn Văn Thủy(Liên)100
26Dương Hồng Tươi100
27Nguyễn Đức Thái100
28Nguyễn Văn Lâm100
29Võ Trọng Đào100
30Nguyễn Văn Dần100
31Vũ Văn Tám(kim)100
32Phạm Văn Chính100
33Phạm Ngọc Êm100
34Dương Văn Trình(mai)100
35Hoàng Hữu Ngọc(tuyến)100
36Nguyễn Khắc Đức100
37Vũ Đức Trường100
38Phạm Văn Toán100
39Đặng Đình Ngà100
40Trương Thúy Hạnh100
41Nguyễn Văn Dũng100
42Nguyễn Văn Đông100
43Nguyễn Văn Môn100
44Nguyễn Phúc Tướng100
45Nguyễn Văn Luyện100
46Đỗ Quang Trung100
47Lê Đức Dự100
48Nguyễn Văn Hữu100
49Phạm Năng Trí100
50Hồ Sĩ Hải100
51Đinh Văn Oanh100
52Tô Văn Hoan100
53Vũ Bá Nam100
54Thái Đình Trang100
55Phạm Đức Long(xuân )100
56Trần Minh Điệu100
57Phạm Đức Long100
58Nguyễn Văn Đăng50
59Dương Thành Chúng50
60Nguyễn Tấn Thành50
61Đào Văn Thành50
62Trịnh Huy Du50
63Trần Thị Hải50
64Vũ ngọc Huy50
65Đặng Xuân Tiếu50
66Nguyễn Lê Minh50
67Lưu Quang Thạch50
68Bùi Đức Lượng50
69Đỗ Thị Lan (thủy)50
70Biện Xuân Phức50
71Nguyễn Thanh Hà50
72Trịnh Xuân Phái50
73Bùi Xuân Chỉnh50
74Trần Kim Thùy50
75Nguyễn Quốc Tuấn50
76Lê Thị Thắng50
77Dương Văn Lâm50
78Trịnh Xuân Qui50
79Nguyễn Văn Thành50
80Võ Công Triều50
81Bùi Xuân Đông50
82Tạ Thị Chinh50
83Bùi Anh Chi50
84Nguyễn Văn Yên20
85Vũ Thị Dung10
86Bác Sơn Tùng1500gr
87Khuất Duy Khê1400gr
88Nguyễn Văn Công1350gr
89Nguyễn Như Hải(huệ)1350gr
90Nguyễn Văn Tuấn(mai)1300gr
91Doãn Thanh Tùng100gr
92Dũng(bò) Tenis1000gr
93Phạm Văn Thanh1000gr
94Nguyễn Văn Ninh1000gr
95Nguyễn Văn Đàn1000gr
96Đỗ Văn Của1000gr
97Ngô Văn Trọng500gr
98Bùi Văn Cư500gr
99Nguyễn Thanh Hằng500gr
100Nguyễn Văn Xuân300gr
101Đỗ Văn Mậu300gr
102Nguyễn Quang Học270gr
103Trương Công Dương200gr

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN