Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách bà con "Sàn giao dịch" ủng hộ gia đình nạn nhân bị cướp tấn công

Thứ năm, 13/04/2017 | 17:04
Ngay khi nghe tin xảy ra vụ trấn cướp dã man, rất nhiều tấm lòng của bà con cộng đồng chia sẻ nỗi đau, ủng hộ gia đình bị cướp tấn công gây thương tích nặng. 
STT Họ Và Tên Số tiền ($)
1 Dư Hợp 50 ($)
2 Luyện Huyền 20 ($)
3 Trình Hương 10 ($)
4 Sỹ Nhung 10 ($)
5 Cúc 10 ($)
6 Lan Bình 10 ($)
7 Thắng Tàu 10 ($)
8 Tỉnh Ngọc 10 ($)
9 Sáng Bảo 10 ($)
10 Tuấn Hương 10 ($)
11 Anh Phương 10 ($)
12 Đông Thái 10 ($)
13 Hiếu Anh 10 ($)
14 Mạnh Ngọc 10 ($)
15 Tường Duy 10 ($)
16 Dung Tý 10 ($)
17 Vững Hoài 10 ($)
18 Hương Bằng 10 ($)
19 Hà Mạnh 10 ($)
20 Chiểu  10 ($)
21 Hảo Phương 10 ($)
22 Triều Lâm 10 ($)
23 Hồng Hiệp 10 ($)
24 Thế Huyền 10 ($)

 

STT Họ Và Tên Số tiền (grip)
1 Nguyễn Văn Hùng 1000
2 Tưởng Lợi 1000
3 Hữu Thiện 1000
4 Trình Kiều 1000
5 Huân Trang 500
6 Ánh Lan 500
7 Vương Liên 500
8 Yến Phái 500
9 Tiến Huế 500
10 Nam Điền 500
11 Môn Hiền 500
12 Tâm Huyên 500
13 Tiến Hồng 500
14 Mạnh Huyền 500
15 Tú (Rúp) 500
16 Hạnh Hiệp 500
17 Nam Lộc 500
18 Huế Phỏng 500
19 Trường Quang 400
20 Hương Tùng 400
21 Hương Hoan 400
22 Oanh Đức (Lvov) 400
23 Tuấn Thái 300
24 Trung Nhung 300
25 Sinh Thanh 300
26 Lan Lâm 300
27 Tâm Dũng 300
28 Hoan Huế 300
29 Vân Phúc 300
30 Xuân Thùy  300
31 Xuân Hòa 300
32 Hảo Liễn 300
33 Tân Huyền 300
34 Đăng Bo 300
35 Chiến Dũng 300
36 Minh Hà (khu 3) 300
37 Hòe Dung 200
38 Vương Tuyền 200
39 Quý Hoa 200
40 Sơn Hoa 200
41 Hùng Dung 200
42 An Phương 200
43 Quy Trương 200
44 Thủy (Donetsk) 200
45 Thủy Oanh 200
46 Sen Tuấn 200
47 Hằng Vĩnh 200
48 Hạnh Mậu 200
49 Sơn Trang 200
50 Dương Tối 200
51 Trang Hưng 200
52 Duy Tường 200
53 Nga Điền 200
54 Thắng Ngoan 200
55 Răm Định 200
56 Huệ Anh 200
57 Lan Tiến 200
58 Hoa Anh 200
59 Quang Hói 200
60 Ngà Hiếu 200
61 Hà Đầu Bằng 200
62 Yên Thanh 200
63 Ngoan Tuấn 200
64 Chuyên Cương 200
65 Lan Thủy 200
66 Tuấn Hảo 200
67 Tuyết Cường 200
68 Tiền Ngoan  200
69 Văn Của 200
70 Sơn Trủng 200
71 Quyên Nghĩa 200
72 Nhâm 200
73 Tú Hòa  200
74 Hương Hoàn 200
75 Tuỳ 200
76 Thúy Hường 200
77 Ngọ Lâm 200
78 Chỉnh Nhung 200
79 Tuấn Thu 200
80 Cường Oanh 200
81 Quy Anh 200
82 Chinh Loan 200
83 Trung (bô) 200
84 Trà Uyên 200
85 Anh Vân 200
86 Tuấn Hiếu 200
87 Quyên Liên 200
88 Nhung Tuyền 200
89 Lâm 200
90 Hải Thịnh 200
91 Sơn Béo 200
92 Huyền Nam 200
93 Sơn Bích 100
94 Hà Vũ 100
95 Bắc Lương 100
96 Bà Mận 100
97 Hiền Tuấn 100
98 Hà Tuấn 100
99 Long Duyên 100
100 Sự Tho 100
101 Ánh Bằng 100
102 Quang Phượng 100
103 Kiên Quyên 100
104 Phong 100
105 Tranh Tuân 100
106 Dũng 100
107 Liên Thiều 100
108 Ninh Tuyết 100
109 Hoa Mạnh 100
110 Hùng (Khôi) 100
111 Nga Việt 100
112 Luyến Phương 100
113 Quế Long 100
114 Xuyến Khải  100
115 Lan Bảy 100
116 Ngoan Ly Khai 100
117 Hồng Chiến 100
118 Thường Trực 100
119 Hoa Thái 100
120 Oanh Dũng 100
121 Cường Hoa 100
122 Thanh 100
123 Chung 100
124 Liệu Khanh 100
125 Phương Sơn 100
126 Huế Dũng 100
127 Thịnh Thúy 100
128 Hải 100
129 Hương Thịnh 100
130 Chiến Tú 100
131 Vũ Vân Anh 100
132 Hồng Lành 100
133 Chung (sơn) 100
134 Trung Thái 100
135 Nhận Cường 100
136 Lương Dung 100
137 Thanh Tiến 100
138 Dương Hà 100
139 Bà Thái 100
140 Ba Yến 100
141 Đặng Trinh 100
142 Dũng Hà 100
143 Lan (khàn) 100
144 Thủy Hương 100
145 Trinh Hương 100
146 Hạnh Tự 100
147 Ngọc 100
148 Hưng Còng 100
149 Trình Tuyến 100
150 Minh (Khóa) 100
151 Mai Tuấn 100
152 Huyền Nghị  100
153 Ninh Thúy 100
154 Hương An 100
155 Hạnh Hòa 100
156 Long 100
157 Uyên Bờm 50
158 Hồng Sơn 50
159 Huyền Hồng 50
160 Tuấn Thủy 50
161 Phương Phong 50
162 Thu Hưng 50
163 Đoàn Donetsk 50
164 Doạn Ninh 50
165 Tiến Thoa 50
166 Tuyết (Sơn Điệp) 50
167 Thúy (bốn) 50
168 Vân Tuyển 50

Tổng tiền sau khi quy đổi bằng 1605$

Danh sách đang được cập nhật thêm

 


Dệt Kim Unteksgroup

Dệt Kim Unteksgroup