Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Chi hội Kva: Danh sách đã nộp hội phí năm 2016

Thứ năm, 24/11/2016 | 09:32
1Đỗ Văn Tuấn
2Trần Thị Thúy
3Gia đình anh Lâm Phượng 2 xuất
4Vũ Văn Tám
5Nguyễn Thị Phương
6Nguyễn Văn Đức
7Nguyễn Thị Hải
8Nguyễn Văn Kim
9Trần Thị Dung
10Gia đình anh Long Xuân 2 xuất
11Đỗ Văn Sáng
12Gia đình chị Hạnh Minh 2 xuất
13Phùng Văn Phượng
14Phạm Văn Xuân
15Nguyễn Sỹ Xuân
16Hà Thị Ngà
17Ngô Minh Hiếu
18Cát Mạnh Phúc
19Anh Long(Diệu)
20Nguyễn Văn Vịnh 2 xuất
21Đỗ Văn Tước
22Đoàn Thị Huệ
23Đỗ Văn Kiệm
24Đoàn Thanh Văn
25Nguyễn Văn Thụy
26Đoàn Thị Nga
27Nguyễn Văn Sơn
28Nguyễn Thị Tùng
29Nguyễn Tuấn Anh
30Phí Văn Tiến 2 xuất
31Nguyễn Hoàng Sơn
32Trần Thị Điệp
33Gia đình anh Điệu Huế 2 xuất
34Trần Văn Quyết
35Anh Thịnh Quang
36Nguyễn Bửu An
37Nguyễn Thị Lan Phương
38Hồ Văn Thôi
39Nguyễn Hồng Nhung
40Nguyễn Thế Chất
41Lê Bá Hùng 3 xuất
42Nguyễn Hải Anh 2 xuất
43Gia đình ông Nguyễn Hoàng Lân 2 xuất
44Trần Văn Trường
45Đào Thị Hồng Gấm
46Nguyễn Văn Vũ 2 xuất
47Nguyễn Văn Thủy (Liên) 2 xuất
48Cao Đức Tuấn
49Nguyễn Thị Bích Thủy
50Nguyễn Văn Huy
51Trương Văn Bình
52Gia đình anh Cường Điệp 2 xuất
53Đỗ Văn Sinh
54Trần Văn Kim
55Nguyễn Duy Linh
56Nguyễn Thiện Hiếu
57Nguyễn Thị Hà
58Gia đình chị Trịnh Thị Yến 3 xuất
59Trịnh Xuân Hà
60Trịnh Xuân Hùng
61Trịnh Xuân Hưng
62Đỗ Thành Công
63Nguyễn Việt Huy
64Nguyễn Đức Phúc 2 xuất
65Trương Văn Hùng
66   Trịnh Thị Vân

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN