Quyên góp - Ủng hộ

Chi hội Kva: Danh sách đã nộp hội phí năm 2016

Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016
1 Đỗ Văn Tuấn
2 Trần Thị Thúy
3 Gia đình anh Lâm Phượng 2 xuất
4 Vũ Văn Tám
5 Nguyễn Thị Phương
6 Nguyễn Văn Đức
7 Nguyễn Thị Hải
8 Nguyễn Văn Kim
9 Trần Thị Dung
10 Gia đình anh Long Xuân 2 xuất
11 Đỗ Văn Sáng
12 Gia đình chị Hạnh Minh 2 xuất
13 Phùng Văn Phượng
14 Phạm Văn Xuân
15 Nguyễn Sỹ Xuân
16 Hà Thị Ngà
17 Ngô Minh Hiếu
18 Cát Mạnh Phúc
19 Anh Long(Diệu)
20 Nguyễn Văn Vịnh 2 xuất
21 Đỗ Văn Tước
22 Đoàn Thị Huệ
23 Đỗ Văn Kiệm
24 Đoàn Thanh Văn
25 Nguyễn Văn Thụy
26 Đoàn Thị Nga
27 Nguyễn Văn Sơn
28 Nguyễn Thị Tùng
29 Nguyễn Tuấn Anh
30 Phí Văn Tiến 2 xuất
31 Nguyễn Hoàng Sơn
32 Trần Thị Điệp
33 Gia đình anh Điệu Huế 2 xuất
34 Trần Văn Quyết
35 Anh Thịnh Quang
36 Nguyễn Bửu An
37 Nguyễn Thị Lan Phương
38 Hồ Văn Thôi
39 Nguyễn Hồng Nhung
40 Nguyễn Thế Chất
41 Lê Bá Hùng 3 xuất
42 Nguyễn Hải Anh 2 xuất
43 Gia đình ông Nguyễn Hoàng Lân 2 xuất
44 Trần Văn Trường
45 Đào Thị Hồng Gấm
46 Nguyễn Văn Vũ 2 xuất
47 Nguyễn Văn Thủy (Liên) 2 xuất
48 Cao Đức Tuấn
49 Nguyễn Thị Bích Thủy
50 Nguyễn Văn Huy
51 Trương Văn Bình
52 Gia đình anh Cường Điệp 2 xuất
53 Đỗ Văn Sinh
54 Trần Văn Kim
55 Nguyễn Duy Linh
56 Nguyễn Thiện Hiếu
57 Nguyễn Thị Hà
58 Gia đình chị Trịnh Thị Yến 3 xuất
59 Trịnh Xuân Hà
60 Trịnh Xuân Hùng
61 Trịnh Xuân Hưng
62 Đỗ Thành Công
63 Nguyễn Việt Huy
64 Nguyễn Đức Phúc 2 xuất
65 Trương Văn Hùng
66    Trịnh Thị Vân
Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam