Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ miền Trung lũ lụt

Thứ bảy, 22/10/2016 | 18:33
1 Trương Văn Hùng 1000
2 Nguyễn Văn Vóc 1000
3 Nguyễn Như Mạnh 30$
4 Vũ Đức Trường 2100
5 Đinh Văn Oanh 1200
6 Đỗ Văn Tước 1000
7 Nguyễn Văn Kim 1000
8 Lý Quang Tâm 1000
9 Nguyễn Văn Hoan 1000
10 Nguyễn Văn Hùng 1000
11 Nguyễn Văn Sinh 20$
12 Nguyễn Bá Tú 20$
13 Bùi Thị Thanh Tú 20$
14 Chị Vui 10$
15 Bình Quân 500
16 Nguyễn Văn Dần 500
17 Đỗ Văn Tuấn 500
18 Lành 500
19 Lê Ngọc Hoa 500
20 Lê Văn Tự 500
21 Trần Hậu Ninh 500
22 Nguyễn Hoàng Hà 500
23 Nguyễn Hoàng Lân 500
24 Nguyễn Như Đô 500
25 Nguyễn Văn Châu 500
26 Nguyễn Văn Đức 500
27 Nguyễn Văn Dũng 500
28 Phạm Ngọc Êm 500
29 Phúc Mai 500
30 Thuận Trọng 500
31 Nguyễn Thành Long 400
32 Quỳnh Khuê 400
33 Thủy Văn 400
34 Tiến Mai 400
35 Tý Dung 400
36 Dương Hà 300
37 Hưng Ngọc 300
38 Nguyễn Văn Đăng 300
39 Nguyễn Văn Lâm 300
40 Bích Học 200
41 Bùi Xuân Đông + Toán 200
42 Chiến Dũng 200
43 Chính 200
44 Cường Vân Anh 200
45 Đại 200
46 Đào Trọng 200
47 Điệp Sơn 200
48 Định 200
49 Đô Chúc 200
50 Đỗ Như Tiền 200
51 Đỗ Văn Của 200
52 Đỗ Văn Huân 200
53 Dũng Hoài 200
54 Dũng Liễu 200
55 Dương Văn Duẩn 200
56 Hà Mạnh Tuấn 200
57 Hải Anh 200
58 Hải Phùng 200
59 Hải Trang 200
60 Hảo Tuấn 200
61 Hiền Môn 200
62 Hiếu Hoàng Trung 200
63 Hoa 200
64 Hùng Dung 200
65 Hương Chúng 200
66 Kiên 799 200
67 Lê Viết Huy 200
68 Nga Hưng 200
69 Nga Tiến 200
70 Ngụ 200
71 Nguyễn CHí Linh 200
72 Nguyễn Hoài Thanh 200
73 Nguyễn Hùng Thái 200
74 Nguyễn Phúc Tá 200
75 Nguyễn Thị Vân 200
76 Nguyễn Tuấn Anh 200
77 Nguyễn Văn Huấn 200
78 Nguyễn Xuân Phúc 1771 200
79 Phượng Hảo 200
80 Phương Phong 200
81 Quang Minh 200
82 Quy Chương 200
83 Sinh 200
84 Sơn Loan 200
85 Sơn Tùng 200
86 Tạ Đình Đăng 200
87 Thành Mỹ 200
88 Thủy Hạnh 200
89 Tiến Anh 200
90 Tiến Hiền 200
91 Tiệp 200
92 Tiếu 200
93 Trần Văn Chuyên 200
94 Trịnh Lê Hà 200
95 Trịnh Văn Thái 200
96 Trung 200
97 200
98 Tuấn Xù 200
99 Vân Trọng 200
100 Việt Phượng 200
101 Vinh 200
102 Vinh 200
103 Vịnh Hương 200
104 Vũ Ngọc Huy 200
105 Vũ Văn Nam 200
106 Đô Trúc 150
107 Anh 100
108 Anh Hiều 100
109 Bằng Ánh 100
110 Bế Xuân Tùng 100
111 Bích Sơn 100
112 Bình Bá 100
113 Bùi Đình Quý 100
114 Bùi Đức Toàn 100
115 Bùi Thanh Tân 100
116 Cảnh 100
117 Cảnh 100
118 Cao Thị Điển 100
119 Chiến Cúc 100
120 Chiến Hoa 100
121 Công 299 100
122 Công Thuận 100
123 Đài Phương 100
124 Đặng Minh Đức 100
125 Đào Thị Lan 100
126 Đào Thị Thu + Hùng 100
127 Đinh Văn Lộc 100
128 Đỗ Thành Công 100
129 Đỗ Thị Loan 100
130 Đỗ Văn CHương 100
131 Đoàn Công Tùng 100
132 Đồng 100
133 Dũng Oanh 100
134 Giang 100
135 Hà Tuấn 100
136 Hà Tuấn Đạt 100
137 Hải Huệ 100
138 Hạnh Kỷ 100
139 Hào 100
140 Hiếu Tuyết 100
141 Hoa Sơn 100
142 Hoàn 100
143 Hoàng Bá Năm 100
144 Hồng Anh 100
145 Hồng Thanh 100
146 Huê Việt 100
147 Hùng 100
148 Hương 100
149 Hường 5543 100
150 HƯơng Thành 100
151 Huyền 100
152 Huyền Duẩn 100
153 Huyền Nghị 100
154 Huyền Vương 100
155 Khuất Mạnh 100
156 Kiều Văn Thịnh 100
157 Lam Điền 100
158 Lâm Nga 100
159 Lan Anh 100
160 Lê Văn Công 100
161 Lê Văn Hùng 100
162 Lê Văn Khải 100
163 Lê Việt Dũng 100
164 Liêm Chuyên 100
165 Linh Thúy 100
166 Loan Nghĩa 100
167 Long 100
168 Lương Dung 100
169 Lưu Quang Thạch 100
170 Ly Vân 100
171 Minh Hạnh 100
172 Nam 213 100
173 Nga 100
174 Ngà 100
175 Nghị 100
176 Nghị Thủy 100
177 Nghĩa Quyên 100
178 Ngô Xuân Trình 100
179 Ngọc Ngô 100
180 Ngọc Tỉnh 100
181 Nguyễn Công Loan 100
182 Nguyễn Kim Danh 100
183 Nguyễn Mạnh Tiến 100
184 Nguyễn Ngọc Toại 100
185 Nguyễn Phú Quyết 100
186 Nguyễn Thế Dũng 100
187 Nguyễn Thị Hiên 100
188 Nguyễn Thị Nhung 100
189 Nguyễn Thị Tâm 100
190 Nguyễn Thị Thủy 100
191 Nguyễn Thị Uyên 100
192 Nguyễn Tú Anh 100
193 Nguyễn Tuấn Dũng 100
194 Nguyễn Văn Chuyên 100
195 Nguyễn VĂn Đàn 100
196 Nguyễn Văn Định 100
197 Nguyễn Văn Đô 100
198 Nguyễn Văn Luyên 100
199 Nguyễn Văn Minh 100
200 Nguyễn Văn Vũ 100
201 Nhung Hải 100
202 Nông Thị Hoa 100
203 Phạm Đình Thịnh 100
204 Phạm Văn Cốc 100
205 Phong 100
206 Phú Anh 100
207 Phùng Văn Phượng 100
208 Phùng Văn Sỹ 100
209 Phương Hải 100
210 Phượng Tám 100
211 Quyết 100
212 Quyết Phương 100
213 Sơn Trang 100
214 Sử Luyện 100
215 Tạ Đình Quân 100
216 Thanh Dự 100
217 Thanh Tiến 100
218 Thơ Sự 100
219 Thơm 100
220 Trà Uyên 100
221 Trần Bá Vương 100
222 Trần Văn Thành 100
223 Trần Văn Trường 100
224 Trịnh Xuân Nghị 100
225 Trung Hồng 100
226 Trường Giang 100
227 Tuấn 100
228 Tuấn Mai 100
229 Tùng Dũng 100
230 Tùng Hằng 100
231 Tướng Lợi 100
232 Vân Anh 100
233 Vân Thụ 100
234 Vân Tuấn 100
235 Vĩnh Hằng 100
236 Vũ Hữu Đức 100
237 Vũ Thanh 100
238 Vương Tuyền 100
239 Yến Uyên 100
240 Đàm 60
241 An Hương 50
242 50
243 Bảo Sáng 50
244 Bảy 50
245 Biển +Lan Anh 50
246 Bình Lan 50
247 Bùi Thị Lương 50
248 Bùi Thị Mận 50
249 Bùi Xuân Thiện 50
250 Chanh Tuấn 50
251 Chiến Hằng 50
252 Chung Kết 50
253 Đỗ Đức Tú 50
254 Đỗ Văn Sáng 50
255 Đoàn 50
256 Dũng 297 50
257 Dung Hướng 50
258 Dũng Nam 50
259 Hà Dũng 50
260 Hằng 50
261 Hạnh Mậu 50
262 Hiền Tuấn 50
263 Hoa Tuyết 50
264 Hoàng Thị Tuyết 50
265 Hồng 50
266 Hồng Huyền 50
267 Huế Long 50
268 Kharcop 50
269 Khiêm Như 50
270 Kiều Văn Cường 50
271 Lãnh Hồng 50
272 Mai 50
273 Minh Khóa 50
274 Minh Tuyết 50
275 My 50
276 Nam Huyền 50
277 Nga Điền 50
278 Nga Việt 50
279 Nguyễn Bắc 50
280 Nguyễn Thị Trang 50
281 Nguyễn Văn Đạt 50
282 Nguyễn Văn Dương 50
283 Nguyễn Văn Hiếu 50
284 Nguyễn Văn Tuấn 50
285 Nhung Thu 50
286 Phạm Thị Ngoan 50
287 Phạm Văn Chủ 50
288 Quang Phượng 50
289 Quyên Kiên 50
290 Sơn Thanh 50
291 Tạ Xuân Hồng 50
292 Thắm 50
293 Thảo 50
294 Thới 50
295 Thường Phạm 50
296 Thúy 50
297 Thủy 50
298 Tôm 50
299 Trần Doãn Cảnh 50
300 Trần Quang Trung 50
301 Trần Thị Hoài 50
302 Trần Thị Minh Tâm 50
303 Trần Văn Cao 50
304 Trần Văn Trung 50
305 Trang 50
306 Trinh Lvov 50
307 Trường 226 50
308 Trương Thành Trung 50
309 Tuấn Ngoan 50
310 Tuyển Vạn 50
311 Vũ Văn Khanh 50
312 Xuân 50
313 Xuân Hòa 50
314 Xuyến 50
315 Nguyễn Hồng Nga 30
316 Nhung Tuyền 30
317 Trần Văn Thái 30
318 Dương Văn Chiến 20
319 Hoa Sơn 20
320 Lan 20
321 Lộc 20
322 Lương Thị Doan 20
323 Tiên Trang 20
324 Nguyễn Doãn Liễn 500
325 Tô Văn Hoan 300
326 Vỗ Công Triều 300
327 Trần Kim Thùy  300
328 Lý Đức Khôi  300
329 Phạm Năng Trí  200
340 Nguyễn Danh Lan 200
341 Bùi Xuân Chỉnh 200
342 Nguyễn Văn Hữu 200
343 Trần Thị THảo  200
344 Đinh Văn Dần  200
345 Nguyễn Văn Yên 200
345 Lương Văn Bằng 100
346 Tôn Trần 300
347 Phạm Văn Toán 600
348 Nguyễn Văn Đông  200
349 Lê Thị Thắng 200
350 Nguyễn Văn Tiến 200
351 Lê Khương Duy 100
352 Nguyễn Mạnh Hà 200
352 Bùi Đức Lượng 200
353 Phạm Đức Long 300
354 Trương Thúy Hạnh 200
355 Phạm Quang Sơn 200
356 Trịnh Huy Du 500
357 Ngô Thị Kim Oanh 300
358 Trần Quang Tiến 10$
359 Nguyễn Văn Lâm 300
360 Nguyễn Trung Việt  200
361 Anh chị Tuấn Hương 100$
Còn tiếp    

 

Danh sách tiếp tục được cập nhật ....


Dệt Kim Unteksgroup

Dệt Kim Unteksgroup