Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Chi hội Làng Sen: Danh sách đã nộp hội phí năm 2016

Thứ năm, 08/09/2016 | 06:06

1.Nguyễn Văn Sinh 
2.Đặng Thị Thanh 
3.Đỗ Xuân Văn 
4.Đỗ Thị Hương 
5.Nguyễn Văn Hùng 
6.Trần Thị Mơ 
7.Phạm Văn Toán 
8. Nguyễn Thị Hường 
9.Bùi Thanh Tân 
10.Hoàng Thị Thu Huyền 
11.Nguyễn Thị Hiên 
12.Lê Thanh Hoàng Hiệp 
13.Nguyễn Thị Hồng 
14.Nguyễn Văn Huấn 
15.Nguyễn Văn Dũng 
16.Trần Thị Tâm 
17.Nguyễn Văn Luyện 
18.Đoàn Thị Liên 
19.Đỗ Quang Trung 
20.Võ Thị Hồng 
21.Nguyễn Quốc Tuấn 
22.Tô Thị Ngoan 
23.Đỗ Công Huân 
24.Phạm Quang Sơn 
25.Nguyễn Thị Thanh 
26.Nguyễn Thị Oanh 
27.Dương Thị Liêm 
28.Đỗ Ngọc Long 
29.Đào Thị Duyên 
30.Phùng Anh Tuấn
31.Nguyễn Thị Oanh 

32.Trương Thúy Hạnh 
33.Đinh Công Hiệp 
34.Đặng Đình Ngà 
35.Nguyễn Thị Thúy Nga 
36.Nguyễn Ngọc Đô 
37.Đỗ Quang Vĩnh 
38.Nguyễn Thanh Hà 
39.Hàn Thị Hà 
40.Vũ Thị Vân Anh 
41.Trần Trọng Nghĩa 
42.Vũ Thị Quyên 
43.Lê Thị Mai 
44.Vũ Thị Kim Cúc 
45.Trần Xuân Hảo 
46.Hoàng Thị Phượng 
47.Phạm Thanh Trương
48.Phạm Thị Quy 
49.Nguyễn Văn Môn 
50.Nguyễn Thị Hiền 
51.Hoàng Ngọc Tỉnh
52.Nguyễn Thị Ngọc 
53.Hoàng Văn Anh 
54.Nguễn Thị Hiếu 
55.Lã Ngọc Dương
56.Phan Tiến Dũng
57.Nguyễn Thị Chiến 
58.Nguyễn Văn Tiến 
59.Hồ Thị Hồng 
60.Phùng Quang Cường 
61.Đỗ Ngọc Quý 
62.Lê Khương Duy 
63.Đỗ Thị Tường 
64.Lê Thị Thắng 
65.Nguyễn Kim Cường 
66.Nguyễn Thị Hào 
67.Đặng Văn Điền 
68.Nguyễn Thị Nam 
69.Nguyễn Doãn Liễn 
70.Ngô Thị Hảo
71.Mai Hồng Vinh 
72.Nguyễn Hoàng Hà 
73.Trần Thị Hòa 
74.Nguyễn Đức Phúc 
75.Trần Thị Vân 
76.Nguyễn Phúc Tướng 
77.Ngô Thị Lợi 
78.Bùi Xuân Chỉnh 
79.Trần Thị Nhung 
80.Nguyễn Văn Hoan 
81.Trần Thị Hương 
82.Nguyễn Danh Lan 
83.Lương Văn Bằng
84.Lê Thị Thu Hương 
85.Đinh Xuân Oanh 
86.Nguyễn Thị Thúy 
87.Đinh Văn Dần 
88.Trần Kim Thùy 
89.Phan Thị Thanh Xuân 
90.Dương Hồng Mạnh 
91.Lý Quang Tâm 
92.Nguyễn Thị Huyên 
93.Dương Văn Lâm
94.Vũ Thị Nga 
95.Trịnh Xuân Quy 
96.Nguyễn Thị Tính 
97.Trương Công An 
98.Phan Thị Thanh Phương
99.Bùi Thị Mận 
100.Lỗ Bá Thực 
101.Vũ Thị Thanh 
102.Nguyễn Văn Đông 
103.Hoàng Thị Thái 
104.Tô Văn Hoan 
105.Phạm Thị Huế 
106.Trần Hữu Thủy 
107.Trần Quang Trung 
108.Phạm Minh Tiến 
109.Ngô Thị Nga 
110.Bùi Trần Trường 
111.Lê Thị Thu Hà 
112.Hoàng Văn Thế 
113.Nguyễn Ngọc Hưng 
114.Nguyễn Thị Thu Trang 
115.Nguyễn Phi Sơn 
116.Đàm Văn Sơn 
117.Trần Thị Thảo 
118.Hoàng Văn Hòe 
119.Đàm Văn Tuấn 
120.Nguyễn Văn Tý 
121.Bùi Thanh Tiến 
122.Phạm Thị Thanh 
123.Bùi Đình Quý 
124.Hoàng Văn Tùng 
125.Đặng Thị Dung 
126.Hà Văn Quang 
127.Nguyễn Văn Quyết 
128.Vũ Ngọc Ánh 
129.Hồ Sỹ Hải 
130.Đỗ Thị Nhung 
131.Phạm Năng Trí 
132.Văn Thị Kim Hoa 
133.Trần Kim Hoàn 
134.Khuất Năng Mạnh 
135.Nguyễn Doãn Anh 
136.Nguyễn Văn Cường 
137.Nguyễn Văn Bảo 
138.Trịnh Văn Phái 
139.Đoàn Trường Minh 
140.Trần Quang Tiến 
141.Đào Thị Bạch Tuyết 
142.Trần Ngọc Hoà 
143.Nguyễn Mạnh Hà 
144.Dương Ngọc Hùng 
145.Hà Văn Tiến 
146.Vũ Thị Huế 
147.Vũ Bá Nam 
148.Trần Thị Lộc 
149.Nguyễn Văn Cốc 
150.Vũ Thị Hợi 
151.Nguyễn Huy Cường 
152.Nguyễn Văn Thành 
153.Nguyễn Thị Hương 
154.Dương Văn Quyết 
155.Nguyễn Thị Nghiêm
156.Hoàng Trung Dũng 
157.Hoàng Văn Án 
158.Nguyễn Thị Hương 
159.Hồ Minh Tuấn 
160.Lưu Văn Long 
161.Trịnh Xuân Nghị
162.Nguyễn Văn Hữu 
163.Phạm Thị Phiến 
164.Lê Đức Dự 
165.Trần Thị Thanh 
166.Lý Đức Khôi 
167.Hà Thị Phương 
168. Đàm Văn Phóng 
169.Trần Thị Huế 
170.Đỗ Minh Vương 
171.Bùi Anh Tuấn 
172.Nguyễn Trí Thanh 
173.Đặng Kim Sự 
174.Nguyễn Văn Vững 
175.Nguyễn Ngọc Anh 
176.Trần Văn Nam 
177.Phạm Văn Sơn 
178.Đức Anh 
179.Nguyễn Văn Mạnh 
180.Phan Mạnh Tuyên 
181.Võ Công Triều 
182.Nguyễn Thị Nga