Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Ukraine: Trong những trường hợp nào, những người bị tình nghi nhiễm Covid-19 được điều trị trong bệnh viện?

Thứ tư, 02/09/2020 | 02:26
Ngày 1/9 Thứ trưởng Bộ y tế, bác sĩ trưởng dịch tễ Ukraine Victor Lasko thông báo về trong những trường hợp nào, những người Ukraine bị tình nghi nhiễm Covid-19 được điều trị trong bệnh viện.

Cụ thể là: Đó là những người có biểu hiện rõ ràng các triệu chứng Covid-19 và có giấy giới thiệu của bác sĩ.
Ông cũng khẳng định lời của Bộ trưởng y tế về có sự thay đổi cách tiếp cận điều trị trong bệnh viện các bệnh nhân Covid-19: Chỉ những người trong tình trạng nặng. Còn những bệnh nhân với tình trạng trung bình sẽ dưới sự giám sát của bác sĩ gia đình.

Theo lời ông, có 4 phương án để bệnh nhân có thể yêu cầu được giúp đỡ y tế:

- Thông qua bác sĩ gia đình.

- Thông qua cấp cứu y tế.

- Theo đường dây nóng về Covid-19.

- Tự tới bệnh viện điều trị các bệnh nhân Covid-19. Trong đó bác sĩ điều trị của bệnh viện sẽ quyết định, có cơ sở để điều trị trong bệnh viện hay không.

Lasko lưu ý rằng, việc nhận bệnh nhân vào điều trị trong bệnh viện không ảnh hưởng đến lương lao động của các nhân viên y tế, hoặc tiền được chi cho Hãng sức khoẻ quốc gia Ukraine.

Theo podrovnoti