Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Ukraine: Những quy định mới gọi xe cấp cứu “103”

Thứ ba, 18/09/2018 | 00:10
Tại Ukraine chuẩn bị khởi động hệ thống điện tử để gọi xe cấp cứu “Trung tâm 103”. Trong kế hoạch, Trung tâm này sẽ thống nhất tất cả các cơ quan vận hành điều phối Ukraine (ОДС) thành một hệ thống duy nhất, cho phép trao đổi nhanh các dữ liệu về các cuộc điện thoại gọi tới.

Hệ thống này sẽ làm việc trong chế độ thử nghiệm 1 năm.
Ưu thế của hệ thống ОДС là gì?
Hệ thống giúp ưu thế tối đa hiệu quả công việc của ОДС (liên kết tất cả các cơ quan vận hành điều phối). Nếu như hiện nay thời gian trung bình để xử lý một cuộc gọi mất từ 3-5 phút, thì “Trung tâm 103” cần rút ngắn chỉ còn 1 phút.
Để hệ thống “nhìn thấy” vị trí của từng đội xe cấp cứu và tình trạng của chúng, trên mỗi xe cấp cứu lắp đặt hệ thống định vị GPS. Điều này giúp cho nhanh chóng tiếp cận tới bệnh nhân, thay vì từ 16-20 phút, chỉ còn 9-12 phút.
Việc gọi “Trung tâm 103” cũng trở nên dễ tiếp cận đối với những người bị khiếm thính và có vấn đề về tiếng nói: có thể gửi tin nhắn cho trung tâm.

Theo podrovnoti